??????????? 3. Закона України Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні
Державна підтримка олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень 1. Держава сприяє розвитку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень.  

{ Частину другу статті 3 виключено на підставі Закону N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }  

{ Частину третю статті 3 виключено на підставі Закону N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }  

4. Держава забезпечує підтримку баз олімпійської та паралімпійської підготовки, які використовуються для тренувань і змагань членів збірних команд України, шляхом надання фінансової допомоги на їх поточне утримання (оплата комунальних послуг, поточні ремонти, транспортні витрати тощо), реконструкцію та придбання інвентарю і обладнання. 

Перелік баз олімпійської та паралімпійської підготовки визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту, відповідно до пропозицій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту. { Абзац другий частини четвертої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } 

{ Частину п'яту статті 3 виключено на підставі Закону N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }  

6. Держава забезпечує соціальний захист членів збірних команд України з олімпійських та паралімпійських видів спорту шляхом фінансування витрат на обов'язкове державне та медичне страхування спортсменів вищих категорій.  

{ Частину сьому статті 3 виключено на підставі Закону N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }  

Другие статьи закона