Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про підтвердження відповідності від 17.05.2001 № 2406-III ЗУ Про підтвердження відповідності - Закони України 2014

Про підтвердження відповідностіСтатья 1. Основні терміни та їх визначення 

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 

продукція - будь-який виріб, процес чи послуга, що виготовляється, здійснюється чи надається для задоволення суспільних...


Статья 2. Сфера дії Закону 

Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі підтвердження відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем екологічного управління, персоналу вимогам,...


Статья 3. Законодавство України у сфері підтвердження відповідності 

Законодавство України у сфері підтвердження відповідності складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері. 


Статья 4. Об'єкти підтвердження відповідності 

Згідно з цим Законом об'єктами підтвердження відповідності є продукція, системи якості, системи управління якістю, системи екологічного управління, персонал. 


Статья 5. Основні принципи державної політики у сфері підтвердження відповідності 

Державна політика у сфері підтвердження відповідності базується на таких принципах: 

координації дій органів виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності, розмежування їх...


Статья 6. Повноваження органів виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності 

Кабінет Міністрів України у сфері підтвердження відповідності: 

забезпечує здійснення державної політики у сфері підтвердження відповідності;  

{ Абзац третій частини першої...


Статья 9. Підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері 

Процедура підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері для окремих видів продукції, яка може становити небезпеку для життя та здоров'я людини, тварин, рослин, а також майна та...


Статья 11. Сертифікація в законодавчо регульованій сфері 

Сертифікація в законодавчо регульованій сфері провадиться згідно з вимогами технічних регламентів. 

За результатами проведення сертифікації у разі позитивного рішення призначеного органу...


Статья 13. Обов'язки виробників та постачальників продукції, яка підлягає підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері 

Виробник зобов'язаний: 

сприяти проведенню всіх процедур підтвердження відповідності, встановлених для конкретного виду продукції; 

наносити на продукцію національний знак...


Статья 14. Державний нагляд за підтвердженням відповідності в законодавчо регульованій сфері 

Державний нагляд за дотриманням вимог з підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері здійснюється в порядку, встановленому законодавством.  

( Статтю 15 виключено на...


Статья 16. Декларування відповідності в законодавчо нерегульованій сфері 

Виробник може складати декларацію про відповідність за власною ініціативою або на підставі договору із споживачем, при цьому він несе відповідальність за включення недостовірних відомостей у...


Статья 17. Сертифікація в законодавчо нерегульованій сфері 

Сертифікація в законодавчо нерегульованій сфері провадиться на добровільних засадах у порядку, визначеному договором між заявником (виробником, постачальником) та органом із сертифікації. При...


Статья 18. Фінансування діяльності з підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері 

Діяльність органів з підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері фінансується за рахунок: 

коштів, отриманих призначеними органами з оцінки відповідності від заявників...


Статья 19. Оплата робіт з підтвердження відповідності 

Оплата робіт з підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері здійснюється згідно з правилами визначення вартості цих робіт, що затверджуються Кабінетом Міністрів...


Статья 20. Відповідальність за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності 

Особи, винні в порушенні законодавства у сфері підтвердження відповідності, несуть відповідальність згідно із законами України. 

Розділ VI 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО


Статья 21. Участь України в міжнародному співробітництві у сфері підтвердження відповідності 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері оцінки відповідності, у встановленому законодавством порядку представляє інтереси України в міжнародних...


Статья 22. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються норми міжнародного...