??????????? 10. Закона України Про підвищення престижності шахтарської праці
Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Дія частини першої статті 7 і статті 8 цього Закону поширюється також на пенсіонерів, пенсія яким була призначена до набрання чинності цим Законом. 

Фінансування додаткових витрат на виплату підвищеного розміру пенсії відповідно до статті 8 цього Закону здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. 

3. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, до приведення їх у відповідність із цим Законом діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 

4. Внести зміни до таких законів України: 

1) статтю 40 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397) доповнити частиною другою такого змісту: 

"Надати право технічній інспекції профспілок галузевого рівня, що здійснює контроль за дотриманням умов праці та техніки безпеки працівників, зазначених у статті 1 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці", зупиняти ведення робіт на підприємстві у разі грубих порушень правил техніки безпеки та охорони праці"; 

2) частину восьму статті 43 Гірничого закону України ( 1127-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433) викласти в такій редакції: 

"Особи, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення, отримують компенсацію за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла, що виплачується за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам"; 

3) статтю 7 Закону України "Про державні нагороди України" ( 1549-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162; 2003 р., N 24, ст. 157; 2006 р., N 26, ст. 215; 2008 р., N 24, ст. 231) доповнити абзацом такого змісту: 

"орден "За доблесну шахтарську працю" I, II, III ступеня"; 

4) статтю 41 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10) доповнити частиною п'ятою такого змісту: 

"Надати право технічній інспекції профспілок галузевого рівня, що здійснює контроль за дотриманням умов праці та техніки безпеки працівників, зазначених у статті 1 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці", зупиняти ведення робіт на підприємстві у разі грубих порушень правил техніки безпеки та охорони праці";  

{ Підпункт 5 пункту 4 статті 10 втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }  

6) у Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376; 2005 р., N 6, ст. 141, NN 17-19, ст. 267; 2007 р., N 2, ст. 16): 

у статті 24: 

частину першу доповнити абзацом четвертим такого змісту: 

"Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах"; 

частину третю доповнити абзацом десятим такого змісту: 

"За кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників ( 36-2003-п ), затвердженим Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких давала та дає право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року"; 

у частині четвертій: 

абзац перший доповнити словами "крім випадків, передбачених цим Законом"; 

абзац другий виключити; 

частину першу статті 28 доповнити абзацом третім такого змісту: 

"Мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників ( 36-2003-п ), затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 80 відсотків середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність"; 

пункт 14 розділу XV "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції: 

"14. Установити, що гірничі підприємства зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніш як через 28 календарних днів з дня закінчення цього періоду".  

Президент України В.ЮЩЕНКО м. Київ, 2 вересня 2008 року N 345-VI

Публікації документа Голос України від 16.09.2008 — № 175 Урядовий кур'єр від 16.09.2008 — № 171 Офіційний вісник України від 26.09.2008 — 2008 р., № 70, стор. 11, стаття 2338, код акту 44381/2008 Відомості Верховної Ради України від 24.10.2008 — 2008 р., № 42, / № 42-43 /, стор. 2088, стаття 293

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-2658745-1']); _gaq.push(['_setDomainName', 'rada.gov.ua']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(g

Другие статьи закона