Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про питну воду та питне водопостачання від 10.01.2002 № 2918-III ЗУ Про питну воду та питне водопостачання - Закони України 2014

Про питну воду та питне водопостачанняСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 

виробництво питної води - забір води з джерел питного водопостачання та доведення її якості до вимог на питну воду; 

вода...


Статья 2. Сфера дії цього Закону 

Дія цього Закону поширюється на всі суб'єкти господарювання, що виробляють питну воду, забезпечують міста, інші населені пункти, окремо розташовані об'єкти питною водою шляхом централізованого...


Статья 3. Законодавство у сфері питної води та питного водопостачання 

Законодавство у сфері питної води та питного водопостачання складається з Водного кодексу України ( 213/95-ВР ), Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ), законів України "Про охорону...


Статья 4. Суб'єкти відносин у сфері питної води та питного водопостачання 

Суб'єктами відносин у сфері питної води та питного водопостачання є: 

органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать об'єкти питного водопостачання; 

органи місцевого...


Статья 5. Об'єкти правового регулювання у сфері питної води та питного водопостачання 

Об'єктами правового регулювання у сфері питної води та питного водопостачання є суспільні відносини з питань: 

господарської діяльності з централізованого та нецентралізованого...


Статья 6. Принципи державної політики у сфері питної води та питного водопостачання 

Державна політика у сфері питної води та питного водопостачання будується на принципах: 

державного управління і регулювання відносин у сфері питної води та питного...


Статья 7. Гарантії прав споживачів у сфері питної води та питного водопостачання 

Держава гарантує захист прав споживачів у сфері питної води та питного водопостачання шляхом: 

забезпечення кожної людини питною водою нормативної якості в межах науково обгрунтованих...


Статья 8. Державна підтримка у сфері питної води та питного водопостачання 

Державна підтримка у сфері питної води та питного водопостачання надається відповідно до обсягів коштів, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, для...


Статья 9. Інформування про якість питної води 

Кожному споживачеві питної води державою гарантується право вільного доступу до інформації про якість питної води. З цією метою центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику...


Статья 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері питної води та питного водопостачання 

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері питної води та питного водопостачання належать: 

реалізація державної політики у цій сфері; 

організація розроблення державних,...


Статья 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, інших державних органів у сфері питної води та питного водопостачання

{ Назва статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011; в редакції Закону N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 

До повноважень центрального...


Статья 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері питної води та питного водопостачання 

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері питної води та питного водопостачання належать: 

...


Статья 13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері питної води та питного водопостачання 

До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері питної води та питного водопостачання належать: 

затвердження з урахуванням вимог законодавства у сфері питної води та питного...


Статья 14. Форми власності у сфері питного водопостачання 

Діяльність у сфері питного водопостачання можуть здійснювати підприємства всіх форм власності, якщо інше не передбачено законами України. 

Приватизація підприємств державної форми...


Статья 15. Види господарської діяльності у сфері питного водопостачання 

Господарська діяльність у сфері питного водопостачання включає: 

централізоване питне водопостачання міст, інших населених пунктів; 

питне водопостачання за допомогою пунктів...


Статья 16. Організація питного водопостачання 

Забезпечення споживачів питної води централізованим питним водопостачанням, а також за допомогою пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) або фасованою питною водою здійснюють...


Статья 16-1. Застосування екологічної броні питного водопостачання 

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру через припинення питного водопостачання споживачам (крім населення) у разі несплати або внесення не в...


Статья 17. Спеціальне водокористування у сфері питної води та питного водопостачання 

Підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність відповідно до порядку спеціального водокористування, пов'язаного із застосуванням водопровідних мереж, споруд, технічних пристроїв...


Статья 18. Ліцензування у сфері питного водопостачання 

Господарська діяльність із централізованого водопостачання та водовідведення підлягає ліцензуванню у порядку ( z1468-12 ), встановленому законом. 


Статья 18-1. Інвестиційна діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 

Інвестиційні програми розробляються суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. 

Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних...


Статья 19. Надання послуг з питного водопостачання 

Послуги з питного водопостачання надаються споживачам підприємством питного водопостачання на підставі договору з: 

підприємствами, установами, організаціями, що безпосередньо...


Статья 20. Умови договору про надання послуг з питного водопостачання 

Істотними умовами договору про надання послуг з питного водопостачання є: 

режим надання послуг; 

обсяги питного водопостачання за нормативами питного водопостачання; 

...


Статья 21. Чинність договору про надання послуг з питного водопостачання 

Договір про надання послуг з питного водопостачання набирає чинності після досягнення домовленості з усіх його істотних умов та підписання сторонами. 

За бажанням сторін договір про...


Статья 22. Права та обов'язки споживачів питної води 

Споживачі питної води мають право на: 

забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним стандартам, кількість і режим подачі якої визначаються на договірних засадах в обсязі,...


Статья 23. Права та обов'язки підприємств питного водопостачання 

Підприємства питного водопостачання мають право: 

розробляти і подавати на затвердження уповноваженим органам тарифи на послуги централізованого водопостачання і водовідведення з їх...


Статья 24. Заходи щодо забезпечення питною водою у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

Органи місцевого самоврядування спільно з підприємствами питного водопостачання розробляють та затверджують спеціальні заходи на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та...


Статья 25. Індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання 

З метою забезпечення споживачів питною водою можуть використовуватися індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання. 

Технічні характеристики і правила...


Статья 26. Вимоги до фасованої питної води 

Для виробництва фасованої питної води використовується вода підземних джерел питного водопостачання або питна вода централізованого питного водопостачання, додатково оброблена з метою...


Статья 27. Стандарти у сфері питної води і питного водопостачання 

До системи стандартів у сфері питної води та питного водопостачання входять державні стандарти України та міжнародні стандарти, що визначають: 

державний стандарт на питну воду; 

...


Статья 28. Нормування показників якості питної води 

Нормування показників якості питної води проводиться шляхом встановлення цих показників у державних стандартах на питну воду та санітарному законодавстві під час її виробництва...


Статья 29. Нормативи у сфері питної води та питного водопостачання 

У сфері питної води та питного водопостачання встановлюються такі нормативи: 

нормативи питного водопостачання; 

екологічні нормативи якості води джерел питного...


Статья 30. Державна реєстрація нормативних документів на питну воду 

Порядок державної реєстрації нормативних документів на виробництво питної води встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері...


Статья 32. Плата за надання послуг з питного водопостачання 

За надання послуг з питного водопостачання споживач вносить плату за нормами і тарифами, що регулюються у встановленому законодавством порядку. 

Порядок справляння плати за надання...


Статья 33. Об'єкти санітарної охорони у сфері питної води та питного водопостачання 

Санітарній охороні у сфері питної води та питного водопостачання підлягають джерела та об'єкти централізованого питного водопостачання незалежно від їх типу, форми власності та підпорядкування...


Статья 34. Зони санітарної охорони 

Залежно від типу джерела питного водопостачання (поверхневе, підземне), ступеня його захищеності і ризику біологічного, хімічного та радіаційного забруднення, особливостей санітарних,...


Статья 35. Пояси особливого режиму зони санітарної охорони 

Зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання входять до складу водоохоронних зон і поділяються на три пояси особливого режиму: 

перший пояс...


Статья 36. Обмеження господарської та іншої діяльності в зонах санітарної охорони 

У межах зони санітарної охорони джерел питної води та об'єктів централізованого питного водопостачання господарська та інша діяльність обмежується. 

Забороняється розміщення,...


Статья 37. Режим зони санітарної охорони 

Режим зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Забезпечення дотримання режиму поясів особливого...


Статья 38. Забезпечення санітарної охорони 

Санітарна охорона у сфері питної води та питного водопостачання забезпечується: 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері екологічної безпеки, - щодо...


Статья 39. Державний моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання 

З метою збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про якість питної води, стан об'єктів централізованого питного водопостачання, прогнозування його змін та розроблення науково...


Статья 40. Державний облік у сфері питної води та питного водопостачання 

Завданням державного обліку у сфері питної води та питного водопостачання є систематизація даних про: 

джерела питного водопостачання; 

кількість і якість питної води; 

...


Статья 41. Облік у сфері питної води та питного водопостачання 

Підприємства питного водопостачання незалежно від форми власності ведуть первинний облік якості та кількості питної води, безстроково зберігають первинні дані та безоплатно надають їх...


Статья 42. Завдання контролю у сфері питної води та питного водопостачання 

Контроль у сфері питної води та питного водопостачання здійснюється з метою визначення відповідності якості питної води державним стандартам. 

Контролю підлягає вода, призначена для...


Статья 43. Державний контроль у сфері питної води та питного водопостачання 

Державний контроль якості води в джерелах питного водопостачання здійснюється уповноваженими центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень, визначених законом. { Частина...


Статья 44. Виробничий контроль у сфері питної води та питного водопостачання 

Виробничий контроль у сфері питної води та питного водопостачання здійснюється підприємствами питного водопостачання. 

Перелік показників, за якими здійснюється виробничий контроль,...


Статья 45. Громадський контроль у сфері питної води та питного водопостачання 

Громадський контроль у сфері питної води та питного водопостачання здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного...


Статья 46. Відповідальність за порушення законодавства у сфері питної води та питного водопостачання 

Особи, винні у: 

постачанні споживачам питної води, яка не відповідає державним стандартам на питну воду чи дозволу на тимчасове відхилення якості питної води від вимог державних...


Статья 47. Відшкодування шкоди, завданої порушенням законодавства у сфері питної води та питного водопостачання 

Підприємствам питного водопостачання, яким заподіяна шкода юридичними чи фізичними особами внаслідок порушення ними правил користування системами питного водопостачання ( z0936-08 ),...


Статья 48. Порядок розгляду спорів з питань питної води та питного водопостачання 

Спори з питань питної води та питного водопостачання розглядаються у судовому порядку. 

Розділ XI 

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ


Статья 49. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері питної води та питного водопостачання 

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері питної води та питного водопостачання. 

Україна впроваджує міжнародно-правові механізми гарантування охорони і раціонального...