Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні від 05.04.2001 № 2346-III ЗУ Про платіжні системи та переказ коштів в Україні - Закони України 2014

Про платіжні системи та переказ коштів в УкраїніСтатья 1. Визначення термінів та понять 

У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні: 

1.1) банк-кореспондент - банк, що на підставі договору та в порядку, встановленому Національним банком...


Статья 2. Законодавство про платіжні системи та переказ коштів 

2.1. Загальні засади функціонування платіжних систем в Україні, відносини у сфері переказу коштів регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України "Про Національний банк...


Статья 3. Кошти в Україні 

3.1. Кошти існують у готівковій формі (формі грошових знаків) або у безготівковій формі (формі записів на рахунках у банках). 

3.2. Грошові знаки випускаються у формі банкнот і монет, що...


Статья 4. Форми та види розрахунків, що застосовуються при проведенні переказу 

4.1. Для проведення переказу можуть використовуватися кошти як у готівковій, так і в безготівковій формі. 

Види безготівкових розрахунків визначаються законами та прийнятими на їх основі...


Статья 5. Суб'єкти переказу коштів 

5.1. Суб'єктами правових відносин, що виникають при здійсненні переказу коштів, є учасники, користувачі (платники, отримувачі) платіжних систем.

{ Пункт 5.1 статті 5 із змінами,...


Статья 6. Порядок відкриття банками рахунків своїм клієнтам 

6.1. Банки мають право відкривати рахунки резидентам України (юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам), нерезидентам України (юридичним особам-інвесторам,...


Статья 7. Види рахунків, що можуть відкриватися банками або іншими установами - учасниками платіжної системи своїм клієнтам 

7.1. Банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні (депозитні), поточні та кореспондентські рахунки. 

7.1.1. Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається банком...


Статья 8. Строки проведення переказу 

8.1. Банк зобов'язаний виконати доручення клієнта, що міститься в розрахунковому документі, який надійшов протягом операційного часу банку, в день його надходження. 

У разі надходження...


Статья 9. Загальні засади функціонування платіжних систем в Україні 

9.1. Переказ в Україні може здійснюватися за допомогою внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем.  

{ Абзац другий пункту 9.1 статті 9 виключено на підставі Закону N 5518-VI (...


Статья 10. Внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи, створені резидентами 

10.1. Банки та/або небанківські установи-резиденти мають право створювати та бути учасниками внутрішньодержавних та/або міжнародних платіжних систем. 

10.2. Національний банк України має...


Статья 11. Системи електронних платежів Національного банку України 

11.1. Національний банк України має право створювати системи міжбанківських розрахунків, системи роздрібних платежів та інші види платіжних систем. Національний банк України забезпечує...


Статья 12. Міжнародні платіжні системи, створені нерезидентами 

12.1. Банки, а також небанківські фінансові установи, які мають ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків, мають право укладати договори з платіжними...


Статья 13. Порядок застосування платіжних інструментів 

13.1. Порядок виконання операцій із застосуванням платіжних інструментів, у тому числі обмеження щодо цих операцій, визначаються законами України та нормативно-правовими актами Національного...


Статья 14. Електронні платіжні засоби 

14.1. Електронний платіжний засіб може існувати в будь-якій формі, на будь-якому носії, що дає змогу зберігати інформацію, необхідну для ініціювання електронного переказу. 

14.2. Емісія...


Статья 15. Особливості випуску електронних грошей і здійснення операцій з ними 

15.1. Електронні гроші - одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов'язанням цієї...


Статья 16. Документи на переказ 

16.1. До документів на переказ відносяться розрахункові документи, документи на переказ готівки, міжбанківські розрахункові документи, клірингові вимоги та інші документи, що використовуються в...


Статья 17. Порядок оформлення документів при проведенні переказу 

17.1. Форми розрахункових документів, документів на переказ готівки для банків, а також міжбанківських розрахункових документів установлюються нормативно-правовими актами Національного банку...


Статья 18. Використання електронного підпису в банківській системі України та суб'єктами переказу коштів 

18.1. Електронний документ на переказ має однакову юридичну силу з паперовим документом. Електронний підпис є обов'язковим реквізитом електронного документа на переказ. 

18.2. Порядок...


Статья 19. Зберігання електронних документів та архіви електронних документів 

19.1. Порядок і строки зберігання, а також процедура знищення електронних документів, що застосовуються при проведенні переказу, встановлюються Національним банком України. Строки зберігання...


Статья 20. Право ініціювання переказу 

20.1. Ініціатором переказу може бути платник, а також отримувач у разі ініціювання переказу за допомогою платіжної вимоги при договірному списанні та в інших випадках, передбачених...


Статья 21. Ініціювання переказу 

21.1. Ініціювання переказу проводиться шляхом: 

1) подання ініціатором до банку, в якому відкрито його рахунок, розрахункового документа; 

2) подання платником до будь-якого банку...


Статья 22. Ініціювання переказу за допомогою розрахункових документів 

22.1. Ініціювання переказу здійснюється за такими видами розрахункових документів: 

1) платіжне доручення; 

2) платіжна вимога-доручення; 

3) розрахунковий чек; 

4)...


Статья 23. Порядок відкликання розрахункових документів 

23.1. Платіжне доручення може бути відкликане ініціатором переказу в будь-який час до списання суми коштів з його рахунка шляхом подання до банку, що обслуговує цього ініціатора, документа на...


Статья 24. Ініціювання переказу готівки

{ Назва статті 24 в редакції Закону N 5284-VI ( 5284-17 ) від 18.09.2012 } 

24.1. Подання ініціатором до банку або іншої установи - учасника платіжної системи документа на переказ...


Статья 25. Ініціювання переказу за допомогою електронного платіжного засобу 

25.1. Для ініціювання переказу в межах України можуть застосовуватися електронні платіжні засоби як внутрішньодержавних, так і міжнародних платіжних систем у порядку, встановленому Національним...


Статья 26. Ініціювання переказу при договірному списанні 

26.1. Платник при укладенні договорів із банком має право передбачити договірне списання грошей із своїх рахунків на користь банку платника та/або третіх осіб. { Пункт 26.1 статті 26 в редакції...


Статья 27. Порядок виконання міжбанківського (внутрішньобанківського) переказу 

27.1. Міжбанківський переказ здійснюється шляхом: 

1) проведення суми переказу через кореспондентські рахунки, що відкриваються банками в Національному банку України; 

2)...


Статья 28. Особливості виконання міжбанківського переказу, ініційованого за допомогою електронного платіжного засобу 

28.1. Міжбанківський переказ між банками - учасниками платіжних систем за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів, здійсненими їх держателями в межах України, проводиться лише...


Статья 30. Загальний порядок завершення переказу 

30.1. Переказ вважається завершеним з моменту зарахування суми переказу на рахунок отримувача або її видачі йому в готівковій формі. 

30.2. Банк отримувача в разі надходження суми...


Статья 31. Порядок завершення переказу при неможливості виплати суми переказу 

31.1. У разі неможливості здійснення банком отримувача виплати суми переказу, що має бути сплачена у готівковій формі, через неявку отримувача протягом тридцяти робочих днів з дня надходження...


Статья 32. Відповідальність банків при здійсненні переказу 

32.1. Банк, що обслуговує платника, та банк, що обслуговує отримувача, несуть перед платником та отримувачем відповідальність, пов'язану з проведенням переказу, відповідно до цього Закону та...


Статья 33. Відповідальність платника при проведенні переказу 

33.1. Платник несе перед банком або іншою установою - учасником платіжної системи, що його обслуговують, відповідальність, передбачену умовами укладеного між ними договору. 

33.2....


Статья 34. Відповідальність стягувачів при проведенні переказу 

34.1. Відповідальність стягувачів при проведенні переказу визначається законами України, що регулюють діяльність осіб, віднесених цим Законом до стягувачів. 

34.2. Відповідальність за...


Статья 35. Відповідальність неналежних отримувачів при проведенні переказу 

35.1. Неналежний отримувач зобов'язаний протягом трьох робочих днів від дати надходження повідомлення банку-порушника про здійснення помилкового переказу ініціювати переказ еквівалентної суми...


Статья 36. Відповідальність установ - учасників платіжних систем

{ Назва статті 36 в редакції Закону N 5284-VI ( 5284-17 ) від 18.09.2012 } 

36.1. У разі втрати суми переказу установа - учасник платіжної системи має повернути ініціатору цю суму,...


Статья 37. Відповідальність еквайрів та емітентів 

37.1. Для встановлення правомірності переказу еквайр, за результатами моніторингу або в разі опротестування переказу держателем, емітентом або платіжною організацією платіжної системи, має...


Статья 38. Вимоги щодо захисту інформації 

38.1. Система захисту інформації повинна забезпечувати безперервний захист інформації щодо переказу коштів на усіх етапах її формування, обробки, передачі та зберігання. 

38.2....


Статья 39. Відповідальність суб'єктів переказу за забезпечення захисту інформації 

39.1. Суб'єкти переказу зобов'язані виконувати встановлені законодавством України та правилами платіжних систем вимоги щодо захисту інформації, яка обробляється за допомогою цих платіжних...


Статья 40. Порядок надання інформаційних послуг 

40.1. Якщо учасник платіжної системи або його клієнт бере участь у розгляді спору судом, розрахунковий банк цієї платіжної системи чи клірингова установа зобов'язані надавати цьому учаснику...


Статья 40-1. Порядок проведення моніторингу 

Еквайр та емітент повинні проводити моніторинг з метою ідентифікації помилкових та неналежних переказів, суб'єктів помилкових та неналежних переказів та вжиття заходів із запобігання або...


Статья 41. Здійснення нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків

{ Назва статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5518-VI ( 5518-17 ) від 06.12.2012 } 

41.1. Національний банк України здійснює нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем...


Статья 42. Здійснення контролю за проведенням переказу 

42.1. Контроль за дотриманням учасниками платіжних систем нормативно-правових актів, що регламентують порядок проведення переказу, а також застосування відповідних заходів впливу, передбачених...