Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про племінну справу у тваринництві від 15.12.1993 № 3691-XII ЗУ Про племінну справу у тваринництві - Закони України 2014

Про племінну справу у тваринництвіСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

племінна справа - система зоотехнічних, селекційних та організаційно-господарських заходів, спрямованих на...


Статья 2. Законодавство України про племінну справу у тваринництві 

Законодавство України про племінну справу у тваринництві складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до нього. 


Статья 3. Сфера дії Закону 

Цей Закон регулює відносини в галузі племінної справи у тваринництві, визначає права та обов'язки власників і споживачів племінних (генетичних) ресурсів, встановлює вимоги до якості та порядку...


Статья 4. Об'єкти племінної справи у тваринництві 

Об'єктами племінної справи у тваринництві є велика рогата худоба, свині, вівці, кози, коні, птиця, риба, бджоли, шовкопряди, хутрові звірі та кролі, яких розводять з метою одержання від них...


Статья 5. Суб'єкти племінної справи у тваринництві 

Суб'єктами племінної справи у тваринництві є:

власники племінних (генетичних) ресурсів;  

{ Абзац третій статті 5 виключено на підставі Закону N 2374-VI ( 2374-17 ) від...


Статья 6. Завдання племінної справи у тваринництві 

Завданнями племінної справи у тваринництві є:

створення, збереження, відтворення та раціональне використання племінних (генетичних) ресурсів вищої племінної (генетичної) цінності з...


Статья 7. Права та обов'язки суб'єктів племінної справи у тваринництві 

Суб'єкти племінної справи у тваринництві мають право:

провадити певні види господарської діяльності у племінній справі в тваринництві відповідно до законодавства; ( Абзац другий...


Статья 8. Загальнодержавні програми селекції у тваринництві 

Загальнодержавні програми селекції у тваринництві розробляються та здійснюються Кабінетом Міністрів України і затверджуються в установленому законом порядку. Загальнодержавні програми селекції...


Статья 9. Організація племінної справи у тваринництві 

Господарська діяльність у племінній справі у тваринництві, пов'язана з торгівлею племінними (генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи походження та аномалій тварин, підлягає...


Статья 10. Вимоги до племінних (генетичних) ресурсів 

До племінних (генетичних) ресурсів встановлюються такі вимоги:

племінні тварини повинні бути ідентифіковані, зареєстровані у державних книгах племінних тварин, мати дані відповідно до...


Статья 11. Державна реєстрація суб'єктів племінної справи у тваринництві, племінних і підконтрольних тварин та селекційних досягнень у тваринництві 

Державна реєстрація суб'єктів племінної справи у тваринництві племінних і підконтрольних тварин здійснюється шляхом внесення відповідних даних про них до державних книг племінних тварин,...


Статья 12. Експорт та імпорт племінних (генетичних) ресурсів 

Експорт та імпорт племінних (генетичних) ресурсів здійснюються у порядку, передбаченому законодавством України, за умови відповідності племінних (генетичних) ресурсів вимогам, встановленим цим...


Статья 13. Сертифікат племінних (генетичних) ресурсів 

Власники племінних (генетичних) ресурсів зобов'язані мати сертифікати племінних (генетичних) ресурсів, які є документальним підтвердженням якості та племінної цінності племінних (генетичних)...


Статья 14. Вимоги до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами 

Для виконання спеціальних робіт, пов'язаних з веденням офіційного обліку продуктивності тварин, офіційної класифікації (оцінки) за типом, отриманням, ідентифікацією, зберіганням сперми,...


Статья 15. Органи, що здійснюють державне управління в галузі племінної справи у тваринництві 

Державне управління в галузі племінної справи у тваринництві здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері...


Статья 15-1. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі племінної справи у тваринництві 

До повноважень Кабінету Міністрів України належать: 

забезпечення проведення державної політики з племінної справи у тваринництві; 

організація здійснення державного...


Статья 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері тваринництва 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва, належать: 

нормативно-правове забезпечення у сфері...


Статья 17. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій в галузі племінної справи у тваринництві 

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій в галузі племінної справи у тваринництві...


Статья 18. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві, належить: 

1)...


Статья 18-1. Посадові особи, які здійснюють державний контроль у галузі племінної справи у тваринництві 

Здійснення державного контролю у галузі племінної справи у тваринництві покладається на Головного державного інспектора з племінної справи у тваринництві України, головних державних...


Статья 19. Права та обов'язки державних інспекторів з племінної справи у тваринництві 

Державні інспектори з племінної справи у тваринництві у межах своїх повноважень мають право: 

безперешкодно відвідувати підприємства, установи та організації, незалежно від форм...


Статья 20. Розгляд спорів, що виникають між суб'єктами племінної справи у тваринництві 

Спори, що виникають між суб'єктами племінної справи у тваринництві, розглядаються у встановленому законом порядку. 


Статья 21. Відповідальність за порушення законодавства про племінну справу у тваринництві 

Відповідальність за порушення законодавства про племінну справу у тваринництві несуть особи, винні у: 

оформленні сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів без урахування даних...


Статья 23. Фінансування загальнодержавних програм селекції у тваринництві 

Фінансування розроблення та виконання загальнодержавних програм селекції у тваринництві здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених...


Статья 24. Збереження племінних (генетичних) ресурсів 

З метою збереження племінних (генетичних) ресурсів поліпшених, наявних, локальних і зникаючих видів і порід центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у...


Статья 25. Визнання селекційного досягнення винаходом 

Селекційне досягнення в галузі племінного тваринництва визнається винаходом у встановленому законодавством порядку. 


Статья 26. Наукове забезпечення племінної справи у тваринництві 

Наукове забезпечення племінної справи у тваринництві здійснюють науково-дослідні установи, які розробляють основи системи селекції, селекційні програми розведення тварин, ефективні методи та...


Статья 27. Міжнародне співробітництво з питань племінної справи у тваринництві 

Україна здійснює міжнародне співробітництво з питань племінної справи у тваринництві в порядку, встановленому законодавством, шляхом:

участі в роботі міжнародних організацій з...