Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про політичні партії в Україні від 05.04.2001 № 2365-III ЗУ Про політичні партії в Україні - Закони України 2014

Про політичні партії в УкраїніСтатья 1. Право громадян на об'єднання в політичні партії 

Право громадян на свободу об'єднання у політичні партії для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів...


Статья 2. Поняття політичної партії 

Політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння...


Статья 3. Правова основа і регламентація діяльності політичних партій 

Політичні партії провадять свою діяльність відповідно до Конституції України, цього Закону, а також інших законів України та згідно із партійним статутом, прийнятим у визначеному цим Законом...


Статья 4. Гарантії діяльності політичних партій 

Політичні партії є рівними перед законом. 

Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам заборонено виокремлювати у своєму ставленні певні...


Статья 5. Обмеження щодо утворення і діяльності політичних партій 

Утворення і діяльність політичних партій забороняється, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на: 

1) ліквідацію незалежності України; 

2) зміну конституційного...


Статья 6. Членство в політичних партіях та його обмеження 

Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) має право голосу на виборах. 

Громадянин України може перебувати...


Статья 7. Програма політичної партії 

Політичні партії повинні мати програму. Програма політичної партії є викладом цілей та завдань цієї партії, а також шляхів їх досягнення. 


Статья 8. Статут політичної партії 

Політичні партії повинні мати статут. Статут політичної партії має містити такі відомості: 

1) назву політичної партії; 

2) перелік статутних органів політичної...


Статья 9. Назва та символіка політичної партії 

Назва політичної партії, її символіка не повинні збігатися з назвою чи символікою іншої (зареєстрованої) політичної партії. 

Забороняється буквальне відтворення у символіці...


Статья 10. Створення політичної партії 

{ Положення частини першої статті 10, крім словосполучення "та не менш як у двох третинах районів" перед словами "Автономної Республіки Крим" визнано конституційними згідно з Рішенням...


Статья 11. Реєстрація політичних партій 

Реєстрацію політичних партій здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських...


Статья 12. Права політичних партій 

Політичні партії мають право: 

1) вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, цим Законом та іншими законами України; 

2) брати...


Статья 13. Міжнародна діяльність політичних партій 

Політичні партії можуть підтримувати зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладати угоди про співробітництво і...


Статья 14. Кошти та інше майно політичних партій 

Держава гарантує політичним партіям право на кошти та інше майно для здійснення своїх статутних завдань. 

Політичні партії є неприбутковими організаціями. 

Політичні...


Статья 16. Здійснення повноважень власника щодо майна, яке є власністю політичної партії 

Повноваження власника щодо майна, в тому числі коштів, що є власністю політичної партії, здійснюються відповідно до законодавства України в порядку, передбаченому статутом політичної...


Статья 17. Фінансова звітність політичної партії 

Політична партія зобов'язана щорічно опубліковувати в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно політичної партії. { Частина...


Статья 18. Органи, що здійснюють державний контроль за діяльністю політичних партій 

Державний контроль за діяльністю політичних партій здійснюють: 

1) Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації)...


Статья 19. Заходи, які можуть вживатися до політичних партій 

У разі порушення політичними партіями Конституції України, цього та інших законів України до них можуть бути вжиті такі заходи: 

1) попередження про недопущення незаконної...


Статья 20. Попередження про недопущення незаконної діяльності 

У разі публічного оголошення керівними органами політичної партії наміру вчинення політичною партією дій, за які законами України передбачена юридична відповідальність, відповідні органи, до...


Статья 21. Заборона політичної партії 

Політична партія може бути за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських...


Статья 22. Відповідальність посадових осіб і громадян за порушення законодавства про політичні партії 

За порушення цього Закону посадові особи і громадяни, причетні до: 

1) створення, організації діяльності та участі в діяльності незареєстрованих політичних партій; 

...


Статья 23. Припинення діяльності політичної партії 

Політичні партії припиняють свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому...


Статья 24. Анулювання реєстраційного свідоцтва 

У разі невиконання політичною партією вимоги частини шостої статті 11 цього Закону, виявлення протягом трьох років з дня реєстрації політичної партії недостовірних відомостей у поданих на...