Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про попередження насильства в сім'ї від 15.11.2001 № 2789-III ЗУ Про попередження насильства в сім'ї - Закони України 2014

Про попередження насильства в сім'їСтатья 1. Визначення термінів 

Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

насильство в сім'ї - будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного...


Статья 2. Законодавство про попередження насильства в сім'ї 

Законодавство про попередження насильства в сім'ї складається з Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Закону, інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини щодо попередження...


Статья 3. Органи та установи, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї 

1. Здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї в межах наданих їм повноважень покладається на: 

1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної...


Статья 4. Підстави для вжиття заходів з попередження насильства в сім'ї 

1. Підставами для вжиття заходів з попередження насильства в сім'ї є: 

заява про допомогу жертви насильства в сім'ї або члена сім'ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення...


Статья 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань попередження насильства в сім'ї, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань попередження насильства в сім'ї

{ Назва статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з...


Статья 6. Повноваження уповноважених підрозділів органів внутрішніх справ щодо попередження насильства в сім'ї

{ Назва статті 6 в редакції Закону N 599-VI ( 599-17 ) від 25.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

1. В органах внутрішніх...


Статья 7. Повноваження органів опіки і піклування щодо попередження насильства в сім'ї 

Органи опіки і піклування: 

надають допомогу у відновленні порушених прав та захисті законних інтересів неповнолітнім, які мають батьків і проживають у сім'ях, дітям-сиротам, які...


Статья 8. Кризові центри 

1. Кризові центри створюються місцевими державними адміністраціями за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань попередження...


Статья 9. Центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї 

1. Центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї створюються відповідно до законодавства, що регламентує створення закладів охорони здоров'я ( v0038282-04 ). Центри...


Статья 10. Офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї 

1. Члену сім'ї, який вчинив насильство в сім'ї, виноситься офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї, за умови відсутності в його діях ознак злочину, уповноваженими...


Статья 12. Взяття на профілактичний облік та зняття з профілактичного обліку членів сім'ї, які вчинили насильство в сім'ї 

1. Членів сім'ї, яким було винесено офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї, уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ беруть на профілактичний...


Статья 13. Захисний припис 

1. Особі, яка вчинила насильство в сім'ї після отримання офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї, працівниками уповноважених підрозділів органів внутрішніх...


Статья 14. Стягнення коштів на утримання жертв насильства в сім'ї у спеціалізованих установах для жертв насильства в сім'ї 

Рішення про стягнення з осіб, які вчинили насильство в сім'ї, коштів на відшкодування витрат на утримання жертв насильства в сім'ї у спеціалізованих установах для жертв насильства в сім'ї...


Статья 15. Відповідальність за вчинення насильства в сім'ї 

Члени сім'ї, які вчинили насильство в сім'ї, несуть кримінальну, адміністративну чи цивільно-правову відповідальність відповідно до закону. 

Розділ V 

ФІНАНСУВАННЯ...


Статья 16. Джерела фінансування органів, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї, і спеціалізованих установ для жертв насильства в сім'ї 

1. Фінансування органів та установ з попередження насильства в сім'ї, які належать до системи органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, здійснюється за рахунок коштів...


Статья 17. Охорона прав членів сім'ї при здійсненні заходів з попередження насильства в сім'ї 

1. Членам сім'ї, стосовно яких здійснюються заходи з попередження насильства в сім'ї, держава гарантує охорону прав і законних інтересів. 

2. Посадові особи та працівники, які...