Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті КиєвіСтатья 1. Реформування системи охорони здоров'я 

1. Метою реалізації у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров'я (далі - пілотний проект) є впровадження та...


Статья 2. Мережа закладів охорони здоров'я пілотних регіонів 

1. Мережа закладів охорони здоров'я у пілотних регіонах - сукупність закладів охорони здоров'я, що задовольняють у пілотних регіонах потребу населення у медичному обслуговуванні на основі...


Статья 3. Організація надання первинної медичної допомоги у пілотних регіонах 

1. Первинна медична допомога - вид медичної допомоги, що надається в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта лікарем загальної практики - сімейним лікарем і...


Статья 4. Організація надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та функціонування госпітальних округів у пілотних регіонах 

1. Вторинна (спеціалізована) медична допомога - вид медичної допомоги, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках і передбачає надання...


Статья 5. Організація надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у пілотних регіонах 

1. Третинна (високоспеціалізована) медична допомога - вид медичної допомоги, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках і передбачає надання...


Статья 6. Організація надання екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах 

1. Екстрена медична допомога – медична допомога, яка полягає у здійсненні медичними працівниками відповідно до закону невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів,...


Статья 7. Організація фінансового забезпечення функціонування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах під час реалізації пілотного проекту 

1. Організація фінансового забезпечення реалізації пілотного проекту передбачає: 

формування показників проектів бюджетів на 2012-2014 роки з урахуванням концентрації бюджетних...


Статья 8. Договори про медичне обслуговування населення 

1. Договір про медичне обслуговування населення укладається з метою забезпечення надання населенню медичної допомоги закладами охорони здоров'я у пілотних регіонах. 

Примірні...


Статья 9. Штатний розпис закладів охорони здоров'я пілотних регіонів 

1. Штатний розпис закладу охорони здоров'я пілотного регіону визначається керівником такого закладу і затверджується за його поданням головним розпорядником бюджетних коштів. Штатний розпис...


Статья 10. Оплата праці медичних працівників закладів охорони здоров'я пілотних регіонів 

1. Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я відповідно до цього Закону, в тому числі порядок...


Статья 11. Моніторинг реформування системи охорони здоров'я 

1. Моніторинг реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві проводиться центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я...


Статья 12. Прикінцеві та перехідні положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє до 31 грудня 2014 року. 

2. На період реалізації пілотного проекту: 

дія ліцензій...