Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) від 03.03.1998 № 137/98-ВР ЗУ Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) - Закони України 2014

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)Статья 1. Сфера дії Закону 

Встановлені цим Законом норми поширюються на найманих працівників та організації, утворені ними відповідно до законодавства для представництва і захисту їх інтересів, та на роботодавців,...


Статья 2. Поняття колективного трудового спору (конфлікту) 

Колективний трудовий спір (конфлікт) - це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо: 

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних...


Статья 3. Сторони колективного трудового спору (конфлікту) 

Сторонами колективного трудового спору (конфлікту) є:

{ Зміни до абзацу першого частини першої статті 3 див. в Законі N 5026-VI ( 5026-17 ) від 22.06.2012 } 

на...


Статья 4. Формування вимог найманих працівників, профспілок 

Вимоги найманих працівників на виробничому рівні формуються і затверджуються загальними зборами (конференцією) найманих працівників або формуються шляхом збору підписів і вважаються чинними за...


Статья 5. Порядок і строки розгляду вимог найманих працівників або профспілки 

Роботодавець або уповноважена ним особа, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців зобов'язані розглянути вимоги найманих працівників, категорій найманих працівників,...


Статья 6. Момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту) 

Колективний трудовий спір (конфлікт) виникає з моменту, коли уповноважений представницький орган найманих працівників, категорії найманих працівників, колективу працівників або профспілки...


Статья 7. Послідовність розгляду і вирішення колективного трудового спору (конфлікту) 

Розгляд колективного трудового спору (конфлікту) здійснюється з питань, передбачених:

пунктами "а" і "б" статті 2 цього Закону, - примирною комісією, а в разі неприйняття рішення у...


Статья 8. Примирна комісія 

Примирна комісія - орган, призначений для вироблення рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту), та який складається із представників сторін. 

...


Статья 9. Порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту) примирною комісією 

Сторони колективного трудового спору (конфлікту) зобов'язані надавати примирній комісії інформацію, необхідну для ведення переговорів. 

Члени примирної комісії не мають права...


Статья 10. Незалежний посередник 

Незалежний посередник - визначена за спільним вибором сторін особа, яка сприяє встановленню взаємодії між сторонами, проведенню переговорів, бере участь у виробленні примирною комісією...


Статья 11. Трудовий арбітраж 

Трудовий арбітраж - орган, який складається із залучених сторонами фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті трудового спору (конфлікту). 

Трудовий арбітраж...


Статья 12. Порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту) трудовим арбітражем 

Колективний трудовий спір (конфлікт) розглядається трудовим арбітражем з обов'язковою участю представників сторін, а в разі потреби - представників інших заінтересованих органів та...


Статья 13. Обов'язки й права сторін колективного трудового спору (конфлікту) 

Жодна із сторін колективного трудового спору (конфлікту) не може ухилятися від участі в примирній процедурі. 

Сторони колективного трудового спору (конфлікту), примирна комісія і...


Статья 14. Гарантії незалежним посередникам, членам примирних комісій і трудових арбітражів 

Незалежним посередникам, членам примирних комісій та трудових арбітражів на час роботи у примирних органах, утворених відповідно до цього Закону, гарантується збереження місця роботи (посади)...


Статья 15. Національна служба посередництва і примирення 

З метою сприяння поліпшенню трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування та сприяння своєчасному їх вирішенню, здійснення...


Статья 16. Взаємодія Національної служби посередництва і примирення із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) 

Національна служба посередництва і примирення на прохання сторін колективного трудового спору (конфлікту) пропонує кандидатури незалежних посередників, членів трудового арбітражу, координує...


Статья 17. Страйк 

Страйк - це тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків) підприємства, установи, організації (структурного...


Статья 18. Право на страйк 

Відповідно до статті 44 Конституції України ( 254к/96-ВР ) ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. 

Порядок здійснення права на...


Статья 19. Рішення про оголошення страйку 

Рішення про оголошення страйку на підприємстві приймається за поданням виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) чи іншої організації найманих...


Статья 20. Керівництво страйком 

Страйк на підприємстві очолює орган (особа), що визначається загальними зборами (конференцією) найманих працівників при прийнятті рішення про оголошення страйку. 

Галузевий чи...


Статья 21. Укладення угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту), контроль за її виконанням 

Під час страйку сторони колективного трудового спору (конфлікту) зобов'язані продовжувати пошук шляхів його вирішення, використовуючи для цього усі наявні можливості. 

Угода про...


Статья 22. Визнання страйків незаконними 

Незаконними визнаються страйки: 

а) оголошені з вимогами про зміну конституційного ладу, державних кордонів та адміністративно-територіального устрою України, а також з вимогами,...


Статья 23. Рішення про визнання страйку незаконним 

Заява роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців про визнання страйку незаконним розглядається у судовому порядку.

{ Частина...


Статья 24. Випадки, за яких забороняється проведення страйку 

Забороняється проведення страйку за умов, якщо припинення працівниками роботи створює загрозу життю і здоров'ю людей, довкіллю або перешкоджає запобіганню стихійному лиху, аваріям,...


Статья 25. Вирішення трудового спору (конфлікту) у випадках заборони проведення страйку 

У випадках, передбачених статтею 24 цього Закону і коли рекомендації Національної служби посередництва і примирення щодо вирішення колективного трудового спору (конфлікту) сторонами не...


Статья 26. Забезпечення життєздатності підприємства під час страйку 

Роботодавець, місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування і орган (особа), що очолює страйк, зобов'язані вжити необхідних заходів до забезпечення під час страйку...


Статья 27. Гарантії для працівників під час страйку 

Участь у страйку працівників, за винятком страйків, визнаних судом незаконними, не розглядається як порушення трудової дисципліни і не може бути підставою для притягнення до дисциплінарної...


Статья 28. Наслідки участі працівників у страйку 

Організація страйку, визнаного судом незаконним, або участь у ньому є порушенням трудової дисципліни. 

Час страйку працівникам, які беруть у ньому участь, не...


Статья 29. Відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори (конфлікти) 

Особи, винні в порушенні законодавства про колективні трудові спори (конфлікти), несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із...


Статья 30. Відповідальність працівників за участь у страйку, визнаному судом незаконним 

Працівники, які беруть участь у страйку, визнаному судом незаконним, несуть відповідальність згідно із законодавством. 


Статья 31. Відповідальність за порушення законодавства про працю, умов колективних трудових договорів (угод), що призвели до виникнення колективного трудового спору (конфлікту) 

Особи, винні у виникненні колективних трудових спорів (конфліктів) або які затримують виконання рішень примирних органів, утворених відповідно до цього Закону, а також рішень органів...


Статья 32. Відповідальність за організацію страйку, визнаного судом незаконним, невиконання рішення про визнання страйку незаконним 

Особи, які є організаторами страйку, визнаного судом незаконним, або які не виконують рішення про визнання страйку незаконним, а так само особи, які перешкоджають припиненню незаконного...


Статья 33. Відповідальність за примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку 

Особи, які примушують працівників до участі у страйку або перешкоджають участі у страйку шляхом насильства чи погрозою застосування насильства, або шляхом інших незаконних дій, покарання за...


Статья 34. Відшкодування збитків, заподіяних страйком 

Збитки, заподіяні в результаті страйку іншим підприємствам, установам, організаціям чи громадянам, відшкодовуються за рішенням суду згідно із законодавством. 

Збитки, заподіяні...