Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про поштовий зв'язок від 04.10.2001 № 2759-III ЗУ Про поштовий зв'язок - Закони України 2014

Про поштовий зв'язокСтатья 1. Визначення основних термінів 

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 

абонементна скринька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, що встановлюється в об'єктах поштового...


Статья 2. Законодавство про поштовий зв'язок України 

Відносини у сфері надання послуг поштового зв'язку регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та іншими законами України і прийнятими відповідно до них нормативно-правовими...


Статья 3. Основні засади діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку 

Основними засадами діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку є: 

захист інтересів користувачів у сфері надання послуг поштового зв'язку; 

забезпечення...


Статья 4. Мова у сфері надання послуг поштового зв'язку 

Мова у сфері надання послуг поштового зв'язку визначається статтею 25 Закону України "Про засади державної мовної політики" ( 5029-17 ).

{ Стаття 4 в редакції Закону N 5029-VI (...


Статья 5. Обліково-звітний час у поштовому зв'язку 

У сфері надання послуг поштового зв'язку застосовується єдиний обліково-звітний час, що діє в Україні. 


Статья 6. Охорона таємниці інформації у сфері надання послуг поштового зв'язку 

Таємниця поштових відправлень, у тому числі листування та іншої письмової кореспонденції, електронних повідомлень, що пересилаються (передаються) засобами зв'язку, гарантується Конституцією (...


Статья 7. Державне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку 

Державне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку здійснюється з метою формування орієнтованого на користувача ринку послуг поштового зв'язку шляхом: 

...


Статья 8. Компетенція органів виконавчої влади у сфері надання послуг поштового зв'язку 

Кабінет Міністрів України відповідно до своїх повноважень забезпечує загальне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку. 

Реалізацію державної політики у...


Статья 9. Тарифне регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку 

Тарифне регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку ( z0133-09 ) здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, відповідно до...


Статья 10. Стандартизація і сертифікація засобів поштового зв'язку 

Засоби поштового зв'язку, що застосовуються у мережах поштового зв'язку загального користування, підлягають стандартизації та сертифікації відповідно до законодавства України згідно з...


Статья 11. Розвиток мереж і засобів поштового зв'язку 

Розвиток та реконструкція мереж і засобів поштового зв'язку здійснюються відповідно до державних програм розвитку єдиної національної системи зв'язку України з урахуванням її пріоритетних...


Статья 12. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень: 

надають допомогу операторам у розміщенні на відповідних територіях об'єктів...


Статья 13. Порядок надання послуг поштового зв'язку 

Оператори надають користувачам послуги поштового зв'язку відповідно до законодавства України та провадять іншу підприємницьку діяльність в установленому законом порядку. 

Послуги...


Статья 14. Забезпечення схоронності поштових відправлень і грошових коштів 

Оператори забезпечують схоронність поштових відправлень і грошових коштів. 

Приміщення, в яких здійснюється обробка поштових відправлень і зберігання грошових коштів, повинні бути...


Статья 14-1. Заборонені до пересилання у поштових відправленнях вкладення та порядок їх вилучення 

Забороняються до пересилання у поштових відправленнях вкладення, які можуть становити загрозу життю та здоров'ю людей, призводити до знищення чи псування (пошкодження) інших поштових...


Статья 15. Особливості діяльності національного оператора 

Національний оператор забезпечує надання на всій території України універсальних послуг поштового зв'язку за переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Держава...


Статья 16. Персонал оператора 

До персоналу оператора належать його працівники, які забезпечують надання послуг поштового зв'язку. 

Трудові відносини персоналу оператора регулюються законодавством України про...


Статья 17. Права та обов'язки операторів 

Всі оператори незалежно від їх організаційно-правової форми користуються рівними правами і виконують однакові обов'язки відповідно до законодавства України, крім виключних прав і обов'язків...


Статья 18. Відповідальність операторів 

За порушення законодавства у сфері надання послуг поштового зв'язку оператори несуть відповідальність згідно із законами України. 

За невиконання чи неналежне виконання послуг з...


Статья 19. Права та обов'язки користувачів 

Користувачі мають рівні права на користування послугами поштового зв'язку на всій території України. 

Користувачі мають право на одержання поштових відправлень на свою домашню,...


Статья 20. Функціонування мереж поштового зв'язку в умовах воєнного чи надзвичайного стану або надзвичайних ситуацій 

Забезпечення функціонування мереж поштового зв'язку в умовах воєнного стану та їх мобілізаційна готовність здійснюється відповідно до закону. 

В умовах надзвичайного чи воєнного...


Статья 21. Поштові марки 

Поштові марки (в тому числі надруковані на поштових конвертах і поштових картках) є засобом оплати послуг поштового зв'язку з пересилання письмової кореспонденції, що надаються національним...


Статья 22. Транспортні засоби поштового зв'язку 

Оператори для перевезення пошти використовують власні транспортні засоби, а також на договірних засадах транспорт інших фізичних та юридичних осіб. 

Спеціально обладнані...


Статья 23. Особливості використання засобів поштового зв'язку 

Поштові скриньки, абонементні скриньки, абонентські поштові шафи виготовляються відповідно до встановлених стандартів. 

Доставка простих листів, поштових карток, бандеролей,...


Статья 24. Економічні основи діяльності операторів 

Оператори відповідно до законодавства України самостійно планують свою діяльність і визначають перспективи свого розвитку виходячи з попиту на послуги поштового зв'язку та замовлень держави на...


Статья 25. Виконання державних замовлень щодо надання послуг поштового зв'язку 

Державне замовлення щодо надання послуг поштового зв'язку обумовлюється державним контрактом між уповноваженим центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України, та...


Статья 26. Митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень 

Міжнародні поштові відправлення під час переміщення через митний кордон України пред'являються операторами для митного контролю. 

Органи доходів і зборів мають право вилучати в...


Статья 27. Міжнародне співробітництво 

Міжнародне співробітництво у сфері надання послуг поштового зв'язку здійснюється відповідно до законодавства України та відповідних міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких...


Статья 28. Відповідальність за порушення законодавства про поштовий зв'язок 

Порушення правил надання послуг поштового зв'язку, виготовлення з метою збуту чи збут свідомо підроблених поштових марок та кліше державних знаків маркувальних машин, псування засобів...


Статья 29. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. До утворення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, виконання її...