Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про позашкільну освіту від 22.06.2000 № 1841-III ЗУ Про позашкільну освіту - Закони України 2014

Про позашкільну освітуСтатья 1. Визначення термінів 

Для цілей цього Закону вживаються такі терміни: 

система позашкільної освіти - освітня підсистема, що включає державні, комунальні, приватні позашкільні навчальні заклади; інші...


Статья 2. Законодавство України про позашкільну освіту 

Законодавство України про позашкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), цього Закону, міжнародних договорів України, згода на...


Статья 3. Завдання Закону України "Про позашкільну освіту" 

Завданнями цього Закону є: 

забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти; 

визначення основних засад державної політики щодо позашкільної...


Статья 4. Позашкільна освіта 

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом, і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань...


Статья 5. Структура позашкільної освіти 

Структуру позашкільної освіти становлять: 

позашкільні навчальні заклади; 

інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний час,...


Статья 6. Здобуття позашкільної освіти 

1. Вихованці, учні і слухачі мають право на здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів. 

2. Позашкільна освіта здобувається...


Статья 7. Мова навчання і виховання у позашкільній освіті 

Мова навчання і виховання у позашкільній освіті визначається статтею 20 Закону України "Про засади державної мовної політики" ( 5029-17 ).

{ Стаття 7 в редакції Закону N 5029-VI (...


Статья 8. Основні завдання позашкільної освіти 

Основними завданнями позашкільної освіти є: 

виховання громадянина України; 

вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського...


Статья 9. Основні засади державної політики у сфері позашкільної освіти 

1. Державна політика у сфері позашкільної освіти здійснюється на принципах: 

доступності позашкільної освіти громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних,...


Статья 10. Органи управління позашкільною освітою. Державний контроль за діяльністю позашкільних навчальних закладів 

1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади та які проводять діяльність у сфері позашкільної освіти, здійснюють...


Статья 11. Управління та громадське самоврядування позашкільного навчального закладу 

1. Керівництво позашкільним навчальним закладом здійснює його директор. 

Колегіальним органом управління позашкільним навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої...


Статья 12. Позашкільний навчальний заклад 

1. Позашкільний навчальний заклад за своїми організаційно-правовими формами може бути державної, комунальної або приватної форми власності. 

2. Статус державного має позашкільний...


Статья 13. Статут позашкільного навчального закладу 

1. Позашкільний навчальний заклад є юридичною особою і діє на підставі статуту. { Абзац перший частини першої статті 13 в редакції Закону N 2555-VI ( 2555-17 ) від 23.09.2010 } 

...


Статья 14. Створення, реорганізація та ліквідація позашкільного навчального закладу 

1. Порядок створення, реорганізації та ліквідації позашкільних навчальних закладів затверджується Кабінетом Міністрів України. 

2. Державні та комунальні позашкільні навчальні...


Статья 15. Основні напрями позашкільної освіти 

Позашкільна освіта у позашкільних навчальних закладах може здійснюватися за такими напрямами: 

художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та...


Статья 16. Планування діяльності позашкільного навчального закладу 

1. Позашкільний навчальний заклад працює за річним планом роботи, погодженим із засновником (власником), реалізує основні напрями своєї діяльності з урахуванням особливостей...


Статья 17. Тривалість занять та режим роботи позашкільного навчального закладу 

1. Тривалість занять у позашкільному навчальному закладі визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових...


Статья 18. Форми організації позашкільної освіти 

1. Позашкільна освіта здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних...


Статья 19. Учасники навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі 

Учасниками навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі є: 

вихованці, учні, слухачі; 

директор, заступники директора позашкільного навчального...


Статья 20. Права, обов'язки та соціальний захист вихованців, учнів і слухачів позашкільного навчального закладу 

1. Права та обов'язки вихованців, учнів і слухачів позашкільного навчального закладу визначаються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ), цим Законом та...


Статья 21. Педагогічні працівники позашкільного навчального закладу 

1. Педагогічним працівником позашкільного навчального закладу повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної...


Статья 22. Педагогічне навантаження педагогічних працівників позашкільного навчального закладу 

1. Норма годин на одну тарифну ставку керівників гуртків, секцій, студій, клубів, творчих об'єднань позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, а...


Статья 23. Трудові відносини в системі позашкільної освіти 

Трудові відносини в системі позашкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. 

...


Статья 24. Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільного навчального закладу 

1. Підготовка педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів здійснюється педагогічними та іншими вищими навчальними закладами, інститутами післядипломної педагогічної освіти, їх...


Статья 25. Атестація педагогічних працівників позашкільного навчального закладу 

Атестація педагогічних працівників позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється, як правило, один раз у п'ять років відповідно до...


Статья 26. Фінансово-господарська діяльність позашкільного навчального закладу 

1. Фінансово-господарська діяльність позашкільного навчального закладу здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17), Цивільного кодексу України ( 435-15 ), законів України...


Статья 27. Матеріально-технічна база позашкільного навчального закладу 

1. Позашкільний навчальний заклад володіє, користується і розпоряджається майном, земельною ділянкою відповідно до законодавства України. 

Для здійснення навчально-виховної роботи...


Статья 28. Платні послуги у сфері позашкільної освіти 

Державні, комунальні і приватні позашкільні навчальні заклади можуть надавати платні послуги відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому...


Статья 29. Міжнародне співробітництво у системі позашкільної освіти 

Органи управління позашкільною освітою, установи і навчальні заклади системи позашкільної освіти мають право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами...


Статья 30. Відповідальність за порушення законодавства про позашкільну освіту 

Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про позашкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України. 

Шкода, заподіяна...