Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства від 22.09.2011 № 3773-VI ЗУ Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства - Закони України 2014

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянстваСтатья 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

1) вимушена зупинка - перебування іноземця або особи без громадянства на території України понад установлений законодавством...


Статья 2. Законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства 

1. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства визначається Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та іншими законами України, а також міжнародними договорами України. 

У разі...


Статья 3. Засади правового статусу іноземців та осіб без громадянства 

1. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України,...


Статья 4. Підстави для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України 

1. Іноземці та особи без громадянства можуть відповідно до Закону України "Про імміграцію" ( 2491-14 ) іммігрувати в Україну на постійне проживання. 

2. Іноземці та особи без...


Статья 5. Посвідка на постійне проживання та посвідка на тимчасове проживання 

1. Іноземці та особи без громадянства, зазначені у частинах першій та шістнадцятій статті 4 цього Закону, отримують посвідку на постійне проживання. 

2. Підставою для видачі посвідки на...


Статья 6. Визнання іноземця або особи без громадянства біженцем, особою, яка потребує додаткового захисту, та надання тимчасового захисту 

1. Іноземця або особу без громадянства може бути визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або їм може бути надано тимчасовий захист у порядку, встановленому законом. 


Статья 7. Надання притулку 

1. Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому законом. 


Статья 8. Набуття громадянства України 

1. Іноземці та особи без громадянства можуть набути громадянства України в порядку, встановленому Законом України "Про громадянство України" ( 2235-14 ). 

Розділ II. В'ЇЗД В УКРАЇНУ І...


Статья 9. В'їзд в Україну іноземців та осіб без громадянства та строки їх перебування в Україні 

1. Іноземці та особи без громадянства в'їжджають в Україну за наявності визначеного цим Законом чи міжнародним договором України паспортного документа та одержаної у встановленому порядку візи,...


Статья 10. Оформлення візи 

1. Правила оформлення іноземцям та особам без громадянства візи та перелік документів, необхідних для її отримання, встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

2. Рішення щодо...


Статья 11. Підстави для відмови в наданні візи 

1. Іноземцю або особі без громадянства може бути відмовлено в наданні візи у разі: 

загрози національній безпеці держави або охороні громадського порядку, забезпеченню охорони здоров'я,...


Статья 12. Підстави для скасування візи 

1. Віза може бути скасована під час проходження прикордонного контролю на підставах та в порядку, визначених Законом України "Про прикордонний контроль" ( 1710-17 ). 

2. Віза...


Статья 13. Підстави для заборони в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну 

1. В'їзд в Україну іноземцю або особі без громадянства не дозволяється: 

в інтересах забезпечення національної безпеки України або охорони громадського порядку; 

якщо це необхідно...


Статья 14. Повернення іноземців та осіб без громадянства, яким не дозволено в'їзд в Україну 

1. Іноземці та особи без громадянства, яким не дозволяється в'їзд в Україну, при спробі в'їзду в Україну в пункті пропуску через державний кордон України не перетинають державний кордон України...


Статья 15. Документи для в'їзду в Україну та виїзду з України іноземців та осіб без громадянства 

1. В'їзд в Україну та виїзд з України здійснюється: 

іноземців та осіб без громадянства - за паспортним документом за наявності відповідної візи, якщо інший порядок в'їзду та виїзду не...


Статья 16. Реєстрація іноземців та осіб без громадянства, які в'їжджають в Україну або перебувають на території України 

1. Реєстрація іноземців та осіб без громадянства, які в'їжджають в Україну, здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України органами охорони державного кордону. 

2....


Статья 17. Продовження строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України 

1. Іноземцю або особі без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, може бути продовжено строк перебування (за наявності законних підстав). 

2. Документи...


Статья 18. Видача посвідчення особи на повернення 

1. Посвідчення особи на повернення оформляється та видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції.

{ Частина перша статті 18 із змінами,...


Статья 19. Видача посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон 

1. Особі без громадянства, яка постійно проживає на території України, але не має проїзного документа, видається посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, яке є документом, що...


Статья 20. Транзитний проїзд через територію України іноземців та осіб без громадянства 

1. Транзитний проїзд іноземців та осіб без громадянства через територію України здійснюється за наявності у них транзитної української візи, якщо інше не передбачено законодавством чи...


Статья 21. Фінансове забезпечення для в'їзду в Україну, перебування на території України та транзитного проїзду через територію України іноземців та осіб без громадянства 

1. В'їзд в Україну, перебування на території України та транзитний проїзд через територію України іноземців та осіб без громадянства здійснюється за наявності достатнього фінансового...


Статья 22. Виїзд з України 

1. Іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, мають право у встановленому порядку вільно залишити територію України, крім випадків, встановлених...


Статья 23. Відповідальність за правопорушення іноземців та осіб без громадянства 

1. Нелегальні мігранти та інші іноземці та особи без громадянства, які вчинили злочин, адміністративні або інші правопорушення, несуть відповідальність відповідно до закону. 


Статья 24. Скорочення строку тимчасового перебування на території України 

1. Якщо в іноземця або особи без громадянства немає підстав для тимчасового проживання, встановлених частинами четвертою-дванадцятою статті 4 цього Закону, або для тимчасового перебування на...


Статья 25. Добровільне повернення іноземців та осіб без громадянства 

1. Іноземці та особи без громадянства, які отримали повідомлення про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, що втратили або позбавлені статусу біженця або...


Статья 26. Примусове повернення іноземців та осіб без громадянства 

1. Іноземець або особа без громадянства можуть бути примусово повернуті в країну походження або третю країну, якщо їх дії порушують законодавство про правовий статус іноземців та осіб без...


Статья 27. Видача іноземців та осіб без громадянства 

1. Особа без громадянства, яка постійно проживає в Україні і вчинила злочин поза межами України, не може бути видана іншій державі для притягнення до кримінальної відповідальності чи для...


Статья 28. Передача іноземців та осіб без громадянства для відбування покарання 

1. Іноземці, які вчинили злочини на території України і засуджені за них відповідно до законодавчих актів України, можуть бути передані для відбування покарання тим державам, громадянами яких...


Статья 29. Міжнародні договори України про реадмісію 

1. Передача з України або прийняття в Україну іноземця або особи без громадянства здійснюється відповідно до міжнародного договору про реадмісію. 

2. Прийняття Україною іноземця або...


Статья 30. Примусове видворення іноземців та осіб без громадянства 

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органи охорони державного кордону (стосовно іноземців та осіб без громадянства, які...


Статья 31. Заборона щодо примусового повернення чи примусового видворення або видачі чи передачі іноземця та особи без громадянства 

1. Іноземець або особа без громадянства не можуть бути примусово повернуті чи примусово видворені або видані чи передані до країн: 

де їх життю або свободі загрожуватиме небезпека за...


Статья 32. Порядок відшкодування витрат, пов'язаних із примусовим видворенням іноземців та осіб без громадянства 

1. Іноземці та особи без громадянства, які відповідно до рішення суду підлягають примусовому видворенню за межі України, відшкодовують витрати, пов'язані з видворенням, в установленому законом...