Статья 3. Закона України Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства
Засади правового статусу іноземців та осіб без громадянства 1. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією ( 254к/96-ВР ), законами чи міжнародними договорами України. 

2. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають під юрисдикцією України, незалежно від законності їх перебування, мають право на визнання їх правосуб'єктності та основних прав і свобод людини. 

3. Іноземці та особи без громадянства зобов'язані неухильно додержуватися Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, інших нормативно-правових актів, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, інтереси суспільства та держави. 

Другие статьи закона