Статья 8. Закона України Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства
Набуття громадянства України 1. Іноземці та особи без громадянства можуть набути громадянства України в порядку, встановленому Законом України "Про громадянство України" ( 2235-14 ). 

Розділ II. В'ЇЗД В УКРАЇНУ І ВИЇЗД З УКРАЇН

Другие статьи закона