Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в УкраїніСтатья 1. Законодавство України з питань формування та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

1. Правовою основою формування та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності є Конституція України ( 254к/96-ВР ), закони України "Про державне прогнозування та розроблення...


Статья 2. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні 

1. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні (далі - пріоритетні напрями) - науково і економічно обґрунтовані та визначені відповідно до цього Закону напрями провадження...


Статья 3. Формування стратегічних пріоритетних напрямів 

1. Пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів та їх прогнозно-аналітичне обгрунтування готує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної...


Статья 4. Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності на 2011-2021 роки 

1. Стратегічними пріоритетними напрямами на 2011-2021 роки є: 

1) освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій,...


Статья 5. Формування середньострокових пріоритетних напрямів 

1. Середньострокові пріоритетні напрями формуються на основі стратегічних пріоритетних напрямів, визначених цим Законом, з метою поетапного забезпечення їх реалізації на загальнодержавному,...


Статья 6. Реалізація середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

1. Середньострокові пріоритетні напрями загальнодержавного і галузевого рівнів реалізуються шляхом формування та виконання державних цільових програм, державного замовлення та окремих...


Статья 7. Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

1. Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної та...


Статья 8. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в...