Про пріоритетні напрями розвитку науки і технікиСтатья 1. Законодавство України у сфері прогнозування та визначення пріоритетів 

Правовою основою формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки є Конституція України ( 254к/96-ВР ), закони України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (...


Статья 2. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

пріоритетні напрями розвитку науки і техніки - науково, економічно та соціально обґрунтовані напрями науково-технічного розвитку на...


Статья 3. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2020 року 

Визначити пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки на період до 2020 року: 

1) фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного,...


Статья 4. Формування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні 

Для формування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки Кабінет Міністрів України із залученням Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, центральних...


Статья 5. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 

Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки забезпечується шляхом розроблення та виконання за визначеними пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і...


Статья 6. Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 

З метою забезпечення ефективного управління та своєчасного внесення змін до здійснюваної науково-технічної політики, корегування пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і...


Статья 7. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України: 

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої...