Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про природні монополії від 20.04.2000 № 1682-III ЗУ Про природні монополії - Закони України 2014

Про природні монополіїСтатья 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

природна монополія - стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови...


Статья 2. Сфера дії Закону 

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають на товарних ринках України, які перебувають у стані природної монополії, та на суміжних ринках. { Абзац перший частини першої статті 2...


Статья 3. Законодавство України про природні монополії 

1. Законодавство України про природні монополії складається з цього Закону, Повітряного кодексу України ( 3167-12 ), Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ), законів України...


Статья 4. Органи, які здійснюють державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що діють на суміжних ринках

{ Назва статті 4 в редакції Законів N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, N 4910-VI ( 4910-17 ) від 07.06.2012 } 

1. Державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у...


Статья 5. Сфери діяльності суб'єктів природних монополій 

1. Відповідно до цього Закону регулюється діяльність суб'єктів природних монополій у таких сферах: 

транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами; 

транспортування...


Статья 6. Суміжні ринки 

До суміжних ринків, що регулюються відповідно до цього Закону, належать: 

постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;...


Статья 7. Ліцензування діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках 

Діяльність суб'єктів природних монополій у сферах, визначених у статті 5 цього Закону, а також діяльність суб'єктів господарювання на суміжних ринках підлягає ліцензуванню відповідно до...


Статья 8. Предмет державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій

{ Назва статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 } 

Предметом державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій згідно з цим...


Статья 9. Принципи державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій

{ Назва статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 } 

1. Державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій здійснюється на основі...


Статья 10. Обов'язки суб'єктів природних монополій 

1. Суб'єкти природних монополій зобов'язані: 

дотримуватися встановленого порядку ціноутворення, стандартів і показників безпеки та якості товару, а також інших умов та правил здійснення...


Статья 11. Утворення та ліквідація національних комісій регулювання природних монополій 

1. Національні комісії регулювання природних монополій (далі - комісії) є державними колегіальними органами, які утворюються та ліквідуються Президентом України. 

Комісії...


Статья 11-1. Вимоги до Голови, членів комісій 

1. Головою, членом комісії може бути громадянин України, який має повну вищу (профільну, економічну або юридичну) освіту, досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років упродовж...


Статья 12. Завдання комісій 

Основними завданнями комісій є: 

регулювання діяльності суб'єктів природних монополій; 

сприяння створенню умов, які забезпечують за рахунок виникнення та розвитку конкуренції...


Статья 13. Функції комісій 

Комісії відповідно до покладених на них завдань: 

розробляють та затверджують спеціальні умови і правила здійснення підприємницької діяльності суб'єктами природних монополій та...


Статья 14. Повноваження комісій 

Комісії мають право: 

отримувати від суб’єктів природних монополій, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх...


Статья 15. Рішення комісій 

1. Рішення комісій приймаються на засіданнях, які проводяться у формі закритих або відкритих слухань. У разі розгляду питань, що мають важливе суспільне значення, засідання проводяться у формі...


Статья 15-1. Відкритість діяльності комісій 

1. Комісії забезпечують відкритість своєї діяльності. 

2. Порядок денний засідань комісій підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті відповідної комісії не пізніше ніж за три робочі...


Статья 16. Фінансування діяльності комісій 

1. Фінансування діяльності комісій здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. 

2. Плата за послуги, що надаються комісіями фізичним та юридичним особам у випадках,...


Статья 16-1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності комісій 

1. Комісії для виконання покладених на них завдань можуть утворювати консультативні та інші дорадчі органи. Положення про такі органи затверджуються комісіями. 

2. Комісії для...


Статья 17. Накладання штрафів на суб'єктів природних монополій 

1. Національні комісії регулювання діяльності суб'єктів природних монополій накладають штрафи на суб'єктів природних монополій за: 

несвоєчасне надання інформації органам, які регулюють...


Статья 18. Відповідальність посадових осіб суб'єктів природних монополій 

Посадові особи суб'єктів природних монополій несуть адміністративну відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання рішень органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних...


Статья 19. Вилучення незаконно одержаних прибутку, виручки та відшкодування збитків 

1. Прибуток, одержаний суб'єктами природних монополій у результаті порушення норм цього Закону, вилучається в судовому порядку до Державного бюджету України. 

Виручка, одержана...


Статья 20. Відповідальність органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій та їх посадових осіб 

1. Збитки, завдані в результаті прийняття неправомірних рішень, дій чи бездіяльності органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, що порушують норми цього Закону, підлягають...