Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про природно-заповідний фонд України від 16.06.1992 № 2456-XII ЗУ Про природно-заповідний фонд України - Закони України 2014

Про природно-заповідний фонд УкраїниСтатья 1. Завдання законодавства України про природно-заповідний фонд України 

Завданням законодавства України про природно-заповідний фонд України є регулювання суспільних відносин щодо організації, охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного...


Статья 2. Законодавство України про природно-заповідний фонд 

Відносини в галузі охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, відтворення його природних комплексів регулюються Законом України "Про охорону навколишнього...


Статья 3. Класифікація територій та об'єктів природно-заповідного фонду України 

До природно-заповідного фонду України належать:

природні території та об'єкти - природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки,...


Статья 4. Форми власності на території та об'єкти природно-заповідного фонду 

Території природних заповідників, заповідні зони біосферних заповідників, землі та інші природні ресурси, надані національним природним паркам, є власністю Українського народу.

{...


Статья 5. Правові засади функціонування територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

Завдання, науковий профіль, характер функціонування і режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду визначаються у положеннях про них, які розробляються відповідно до цього Закону, і...


Статья 6. Охорона територій та об'єктів, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську, а також історико-культурну цінність 

Території та об'єкти, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську, а також історико-культурну цінність, підлягають комплексній охороні, порядок здійснення якої визначається...


Статья 7. Землі природно-заповідного фонду 

Землі природно-заповідного фонду - це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об'єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та...


Статья 8. Основні засоби збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

Збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду забезпечується шляхом:

встановлення заповідного режиму;

організації систематичних спостережень за станом заповідних...


Статья 9. Види використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

Території та об'єкти природно-заповідного фонду з додержанням вимог, встановлених цим Законом та іншими актами законодавства України, можуть використовуватися:

у природоохоронних...


Статья 9-1. Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється в межах ліміту та на підставі дозволу на спеціальне використання природних...


Статья 10. Права громадян з питань охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

Громадяни України з питань охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду мають право на:

участь в обговоренні проектів законодавчих актів з питань розвитку...


Статья 11. Спеціально уповноважений орган державного управління в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду 

Спеціально уповноваженим органом державного управління в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду є центральний орган виконавчої влади в галузі охорони...


Статья 12. Управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду 

Управління природними заповідниками, біосферними заповідниками, національними природними парками, ботанічними садами, дендрологічними та зоологічними парками загальнодержавного значення, а...


Статья 13. Участь об'єднань громадян в управлінні територіями та об'єктами природно-заповідного фонду 

Об'єднання громадян, статутами яких передбачена діяльність у галузі охорони навколишнього природного середовища, мають право на участь в управлінні територіями та об'єктами...


Статья 14. Визначення режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

Режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду - це сукупність науково-обгрунтованих екологічних вимог, норм і правил, які визначають правовий статус, призначення цих територій та...


Статья 15. Статус та завдання природних заповідників 

Природні заповідники - природоохоронні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної...


Статья 16. Вимоги щодо охорони природних комплексів та об'єктів природних заповідників 

На території природних заповідників забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню заповідника, порушує природний розвиток процесів та явищ або...


Статья 17. Статус і завдання біосферних заповідників 

Біосферні заповідники є природоохоронними, науково-дослідними установами міжнародного значення, що створюються з метою збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів...


Статья 18. Структура території та особливості управління біосферними заповідниками 

Для біосферних заповідників установлюється диференційований режим охорони, відтворення та використання природних комплексів згідно з функціональним зонуванням:

заповідна зона - включає...


Статья 19. Особливості діяльності біосферних заповідників 

Наукові дослідження, спостереження за станом навколишнього природного середовища та інша діяльність біосферних заповідників здійснюються з урахуванням міжнародних програм. 

ГЛАВА...


Статья 20. Статус і завдання національних природних парків 

Національні природні парки є природоохоронними, рекреаційними, культурно-освітніми, науково-дослідними установами загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження, відтворення і...


Статья 21. Структура території та вимоги щодо охорони природних комплексів та об'єктів національних природних парків 

На території національних природних парків з урахуванням природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та об'єктів, їх...


Статья 22. Рекреаційна діяльність на території національних природних парків 

Рекреаційна діяльність на території національних природних парків організовується спеціальними підрозділами адміністрації парків, а також іншими підприємствами, установами та організаціями на...


Статья 23. Статус і завдання регіональних ландшафтних парків 

Регіональні ландшафтні парки є природоохоронними рекреаційними установами місцевого чи регіонального значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних...


Статья 24. Структура території та вимоги щодо охорони природних комплексів та об'єктів регіональних ландшафтних парків 

На території регіональних ландшафтних парків з урахуванням природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та об'єктів, їх...


Статья 25. Статус і завдання заказників 

Заказниками оголошуються природні території (акваторії) з метою збереження і відтворення природних комплексів чи їх окремих компонентів. 

Оголошення заказників провадиться без...


Статья 26. Основні вимоги щодо режиму заказників 

На території заказника обмежується або забороняється мисливство та діяльність, що суперечить цілям і завданням, передбаченим положенням про заказник.

{ Частина перша статті 26 із...


Статья 27. Статус та завдання пам'яток природи 

Пам'ятками природи оголошуються окремі унікальні природні утворення, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне, пізнавальне і культурне значення, з метою збереження їх у природному...


Статья 28. Основні вимоги щодо режиму пам'яток природи 

На території пам'яток природи забороняється будь-яка діяльність, що загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни первісного їх стану. 

Власники або користувачі...


Статья 29. Статус і завдання заповідних урочищ 

Заповідними урочищами оголошуються лісові, степові, болотні та інші відокремлені цілісні ландшафти, що мають важливе наукове, природоохоронне і естетичне значення, з метою збереження їх у...


Статья 30. Основні вимоги щодо режиму заповідних урочищ 

На території заповідних урочищ забороняється будь-яка діяльність, що порушує природні процеси, які відбуваються у природних комплексах, включених до їх складу, відповідно до вимог,...


Статья 31. Статус і завдання ботанічних садів 

Ботанічні сади створюються з метою збереження, вивчення, акліматизації, розмноження в спеціально створених умовах та ефективного господарського використання рідкісних і типових видів місцевої...


Статья 32. Структура території та основні вимоги щодо режиму ботанічних садів 

На території ботанічних садів забороняється будь-яка діяльність, що не пов'язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує збереженню колекцій флори. 

У межах ботанічних...


Статья 33. Статус і завдання дендрологічних парків 

Дендрологічні парки створюються з метою збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників та їх композицій для найбільш ефективного наукового,...


Статья 34. Основні вимоги щодо режиму дендрологічних парків 

На території дендрологічних парків забороняється діяльність, що не пов'язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує збереженню дендрологічних колекцій. 

На території...


Статья 35. Статус і завдання зоологічних парків 

Зоологічні парки створюються з метою організації екологічної освітньо-виховної роботи, створення експозицій рідкісних, екзотичних та місцевих видів тварин, збереження їх генофонду, вивчення...


Статья 36. Структура території та основні вимоги щодо режиму зоологічних парків 

На території зоологічних парків забороняється діяльність, що не пов'язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує збереженню сприятливих умов для життя тварин цих...


Статья 37. Статус і завдання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва 

Парками-пам'ятками садово-паркового мистецтва оголошуються найбільш визначні та цінні зразки паркового будівництва з метою охорони їх і використання в естетичних, виховних, наукових,...


Статья 38. Основні вимоги щодо режиму парків-пам'яток садово-паркового мистецтва 

На території парків-пам'яток садово-паркового мистецтва забороняється будь-яка діяльність, що не пов'язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує їх збереженню. 

На...


Статья 39. Завдання охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

Для забезпечення необхідного режиму охорони природних комплексів та об'єктів природних заповідників, запобігання негативному впливу господарської діяльності на прилеглих до них територіях...


Статья 40. Основні вимоги щодо режиму охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

Режим охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду визначається з урахуванням характеру господарської діяльності на прилеглих територіях, на основі оцінки її впливу на...


Статья 41. Мета наукових досліджень на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду 

Науково-дослідна робота на територіях природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків та інших...


Статья 42. Основні засади забезпечення організації наукових досліджень на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду 

Основні напрями наукових досліджень на територіях природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків та зоологічних парків...


Статья 43. Літопис природи територій та об'єктів природно-заповідного фонду України 

Основною формою узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за станом і змінами природних комплексів, виконаних у природних заповідниках, біосферних заповідниках, національних...


Статья 44. Економічні засоби забезпечення організації і функціонування природно-заповідного фонду 

Ефективна організація і функціонування природно-заповідного фонду забезпечуються на основі використання таких економічних засобів:

економічного обгрунтування організації та розвитку...


Статья 45. Економічне обгрунтування та оцінка територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

Економічне обгрунтування розвитку природно-заповідного фонду, а також економічна оцінка природних комплексів та об'єктів, що входять до його складу, здійснюються відповідно до кадастру...


Статья 46. Фінансування заходів, пов'язаних із функціонуванням територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

{ Назва статті 46 в редакції Закону N 1826-VI ( 1826-17 ) від 21.01.2010 } 

Фінансування заходів щодо природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних...


Статья 47. Власні кошти об'єктів природно-заповідного фонду 

Кошти (в тому числі в іноземній валюті), одержані природними заповідниками, біосферними заповідниками, національними природними парками, регіональними ландшафтними парками, ботанічними садами,...


Статья 48. Екологічні фонди об'єктів природно-заповідного фонду 

Для фінансування природоохоронних заходів можуть створюватися цільові екологічні фонди природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних...


Статья 49. Надання податкових та інших пільг 

Надання податкових пільг регулюється Податковим кодексом України ( 2755-17 ).

{ Частина перша статті 49 в редакції Закону N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 } { Щодо зупинення дії...


Статья 50. Екологічне страхування природно-заповідного фонду 

Для компенсації шкоди, заподіяної на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду внаслідок стихійних природних явищ чи промислових аварій і катастроф, проводиться обов'язкове державне чи...


Статья 51. Підготовка і подання клопотань про організацію чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

Підготовка і подання клопотань про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду можуть здійснюватися органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони...


Статья 52. Попередній розгляд клопотань про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

Клопотання про необхідність створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду попередньо розглядається у місячний строк:

щодо територій та об'єктів...


Статья 53. Прийняття рішень про створення чи оголошення територій, об'єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон 

Рішення про створення природних заповідників, національних природних парків, а також щодо інших територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення приймаються...


Статья 54. Зміна меж, категорії та скасування статусу територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

Зміна меж, категорії та скасування статусу територій та об'єктів природно-заповідного фонду проводиться відповідно до статей 51-53 цього Закону за погодженням з центральним органом виконавчої...


Статья 55. Резервування цінних для заповідання природних територій та об'єктів 

З метою недопущення знищення або руйнування в результаті господарської діяльності цінних для заповідання природних територій та об'єктів до прийняття у встановленому порядку рішень про...


Статья 56. Визначення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду є системою необхідних і достовірних відомостей про природні, наукові, правові та інші характеристики територій та об'єктів,...


Статья 57. Призначення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду ведеться з метою оцінки складу та перспектив розвитку природно-заповідного фонду, стану територій та об'єктів, що входять до...


Статья 58. Зміст державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду містить відомості про правовий статус, належність, режим, географічне положення, кількісні і якісні характеристики цих...


Статья 59. Порядок ведення кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду ведеться центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та його органами на місцях...


Статья 60. Організація охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

Охорона природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, а також ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового...


Статья 61. Склад і повноваження служби державної охорони природно-заповідного фонду України 

{ Назва статті 61 в редакції Закону N 1826-VI ( 1826-17 ) від 21.01.2010 } 

Служба державної охорони природно-заповідного фонду України має статус правоохоронного органу. Порядок...


Статья 61-1. Соціально-правовий захист посадових осіб служби державної охорони природно-заповідного фонду України 

Держава гарантує захист честі, гідності, здоров'я, життя, майна посадових осіб служби державної охорони природно-заповідного фонду України і членів їхніх сімей від злочинних посягань та інших...


Статья 62. Державний контроль за додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

Державний контроль за додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного...


Статья 63. Громадський контроль за додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

Громадський контроль за додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища, які проводять...


Статья 64. Види відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд 

Порушення законодавства України про природно-заповідний фонд тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність. 

Відповідальність за...


Статья 65. Особливості застосування цивільної відповідальності 

Розміри шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про природно-заповідний фонд, визначаються на основі кадастрової еколого-економічної оцінки включених до його складу територій та...


Статья 66. Основні форми міжнародного співробітництва в галузі охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

Україна бере участь у міжнародному співробітництві в галузі охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду на основі багатосторонніх та двосторонніх міжнародних угод....


Статья 67. Міжнародні договори у галузі охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

Якщо міжнародним договором, укладеним Україною, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про природно-заповідний фонд, то застосовуються правила міжнародного...