Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності від 10.12.1990 № 1818-1 ЗУ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності - Закони України 2014

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльностіСтатья 1. Професійні спілки 

Професійна спілка (профспілка) є добровільною громадською організацією, яка об'єднує трудящих, зв'язаних спільними інтересами за родом їхньої діяльності як у виробничій, так і в невиробничій...


Статья 2. Право на об'єднання у професійні спілки 

Трудящі, а також особи, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах*, без будь-якої різниці мають право добровільно створювати за своїм вибором і без попереднього дозволу...


Статья 3. Незалежність професійних спілок 

Профспілки є незалежними у своїй діяльності від органів державного управління, господарських органів, політичних та інших громадських організацій, вони їм не підзвітні і не підконтрольні....


Статья 4. Заборона дискримінації громадян за ознакою належності до професійних спілок 

Належність або неналежність до профспілок не тягне за собою якогось обмеження трудових, соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян, гарантованих законодавством....


Статья 5. Припинення або заборона діяльності професійних спілок 

Припинення діяльності профспілки здійснюється за рішенням її членів у порядку, що визначається статутом.

У випадках, коли діяльність профспілок, їх об'єднань суперечить Конституції СРСР,...


Статья 6. Законодавство про професійні спілки, права та гарантії їхньої діяльності 

Законодавство про профспілки, права та гарантії їхньої діяльності складається з цього Закону, який визначає основи правового становища цих громадських організацій, інших актів законодавства...


Статья 7. Права професійних спілок на законодавчу ініціативу та участь у нормотворчості 

Союзним та республіканським об'єднанням профспілок належить право законодавчої ініціативи у відповідних найвищих органах державної влади Союзу РСР, союзних і автономних республік, вони беруть...


Статья 8. Права професійних спілок щодо захисту права на працю 

Профспілки захищають право своїх членів на працю, беруть участь у розробленні державної політики зайнятості. Пропонують заходи щодо соціального захисту осіб, які вивільнюються з підприємств,...


Статья 9. Права професійних спілок на ведення переговорів та укладення колективних договорів, угод 

Профспілки мають переважне право на ведення колективних переговорів з адміністрацією, власником або уповноваженим ним органом управління та укладення колективних договорів, угод, контролюють їх...


Статья 10. Права професійних спілок щодо соціального захисту трудящих 

Права профспілок у галузі умов та оплати праці, охорони і безпеки на виробництві, житлових умов, соціального страхування й охорони здоров'я трудящих, пенсійного забезпечення регулюються...


Статья 11. Права професійних спілок щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та професійні спілки 

Профспілки контролюють додержання адміністрацією, власником або уповноваженим ним органом управління законодавства про працю та профспілки, мають право вимагати усунення виявлених порушень....


Статья 12. Права професійних спілок у розгляді трудових спорів 

Профспілки розглядають індивідуальні трудові спори членів профспілки з адміністрацією і приймають щодо них постанови відповідно до законодавства.

Профспілки беруть участь у розгляді...


Статья 13. Права професійних спілок на одержання інформації з питань праці та соціально-економічного розвитку 

Профспілки мають право безплатно одержувати від адміністрації, а також від органів державного і господарського управління інформацію з питань, пов'язаних з працею та соціально-економічним...


Статья 14. Права професійних спілок контролювати виконання адміністрацією колективного договору 

Профспілки мають право у разі прийняття адміністрацією рішення, що порушує умови колективного договору, внести адміністрації подання про усунення цих порушень, яке розглядається у тижневий...


Статья 15. Права професійних спілок на оголошення страйку 

Профспілки мають право на організацію і проведення страйків відповідно до законодавства. 

РОЗДІЛ III. ГАРАНТІЇ ПРАВ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 


Статья 16. Обов'язки адміністрації, державних і господарських органів, громадських організацій та службових осіб щодо професійних спілок 

Адміністрація, державні і господарські органи, громадські організації, службові особи зобов'язані додержувати прав профспілок, сприяти їхній діяльності. Зазначені органи та особи за порушення...


Статья 17. Гарантії для обраних до органів професійних спілок трудящих, не звільнених від виробничої роботи 

Працівників, обраних до складу профспілкових органів і не звільнених від виробничої роботи, не може бути піддано дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є,...


Статья 18. Гарантії для обраних до органів професійних спілок трудящих, звільнених від виробничої роботи 

Працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання на виборні посади у профспілкових органах, надається після закінчення їхніх виборних повноважень колишня робота (посада), а при її...


Статья 19. Гарантії права на працю працівникам, що обиралися до профспілкових органів 

Увільнення з ініціативи адміністрації працівників, що обиралися до складу профспілкових органів, не допускається протягом двох років після закінчення виборних повноважень, крім випадків повної...


Статья 20. Майнові та фінансові права професійних спілок і підвідомчих їм підприємств 

Профспілки та їхні органи відповідно до законодавства є юридичними особами.

Профспілки володіють, користуються і розпоряджаються майном та коштами, що належать їм на правах...


Статья 21. Обов'язки підприємства щодо створення матеріальних умов для діяльності професійних спілок 

Адміністрація підприємства надає профспілкам у безплатне користування необхідне для їхньої діяльності обладнане приміщення, умови надання якого визначаються рішенням трудового колективу з...