Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про професійно-технічну освіту від 10.02.1998 № 103/98-ВР ЗУ Про професійно-технічну освіту - Закони України 2014

Про професійно-технічну освітуСтатья 1. Законодавство України про професійно-технічну освіту 

Законодавство України про професійно-технічну освіту базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), цього Закону та інших...


Статья 2. Завдання Закону України "Про професійно-технічну освіту" 

Завданням цього Закону є регулювання суспільних відносин в галузі професійно-технічної освіти з метою:

забезпечення громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, що...


Статья 3. Професійно-технічна освіта

( Назва статті 3 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 ) 

Професійно-технічна освіта є складовою системи освіти України. Професійно-технічна освіта є комплексом...


Статья 4. Система професійно-технічної освіти 

Система професійно-технічної освіти складається з професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, що проводять діяльність у галузі...


Статья 5. Право на здобуття професійно-технічної освіти 

Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також...


Статья 6. Органи управління професійно-технічною освітою 

До органів управління професійно-технічною освітою належать: 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти; 

...


Статья 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері професійно-технічної освіти, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері професійно-технічної освіти, належать: 

визначення перспектив та напрямів...


Статья 8. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади 

До повноважень міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, належать:

організація здійснення державної політики...


Статья 9. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі управління професійно-технічною освітою 

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі управління професійно-технічною освітою...


Статья 10. Державний нагляд (контроль) у галузі професійно-технічної освіти 

Державний нагляд (контроль) у галузі професійно-технічної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, та органами управління...


Статья 11. Нормативно-правові акти в галузі професійно-технічної освіти 

Нормативно-правові акти в галузі професійно-технічної освіти розробляються для забезпечення реалізації державної політики у цій галузі.

( Стаття 11 в редакції Закону N 1158-IV (...


Статья 12. Форми професійно-технічної освіти 

Професійно-технічна освіта здійснюється у професійно-технічних навчальних закладах за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без...


Статья 13. Ступеневість професійно-технічної освіти 

Ступеневість професійно-технічної освіти громадян визначається у професійно-технічних навчальних закладах відповідними рівнями кваліфікації і складністю професій та освітньо-кваліфікаційним...


Статья 14. Прийом громадян до професійно-технічних навчальних закладів 

Прийом громадян до професійно-технічних навчальних закладів здійснюється в порядку, встановленому навчальним закладом на підставі типових правил прийому до професійно-технічних навчальних...


Статья 15. Освітньо-кваліфікаційні рівні професійно-технічної освіти 

Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії...


Статья 16. Документи про професійно-технічну освіту 

Випускнику професійно-технічного навчального закладу, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник", видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом...


Статья 17. Визначення професійно-технічного навчального закладу 

Професійно-технічний навчальний заклад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями,...


Статья 18. Типи професійно-технічних навчальних закладів 

До професійно-технічних навчальних закладів належать: 

професійно-технічне училище відповідного профілю; 

професійне училище соціальної реабілітації; 

...


Статья 19. Умови та порядок створення професійно-технічного навчального закладу 

Професійно-технічний навчальний заклад створюється відповідно до соціально-економічних потреб держави чи окремого регіону за наявності необхідної матеріально-технічної і навчально-методичної...


Статья 20. Засновники професійно-технічних навчальних закладів 

Засновниками професійно-технічних навчальних закладів можуть бути:

центральні та місцеві органи виконавчої влади;

підприємства, установи, організації та їх об'єднання незалежно...


Статья 21. Статус професійно-технічного навчального закладу 

Професійно-технічний навчальний заклад, що має статус юридичної особи, діє на підставі статуту, може мати філії, відділення, навчально-виробничі, навчально-комерційні, видавничо- поліграфічні,...


Статья 22. Основні повноваження та напрями діяльності професійно-технічного навчального закладу 

До основних повноважень та напрямів діяльності професійно-технічного навчального закладу належать:

організація навчально-виховного процесу, вибір форм та методів навчання;

...


Статья 23. Органи громадського самоврядування професійно-технічного навчального закладу 

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування професійно-технічного навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу навчального закладу, які вирішують у межах своїх...


Статья 24. Керівник професійно-технічного навчального закладу 

Керівництво діяльністю державного професійно-технічного навчального закладу здійснює директор, якого призначає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти,...


Статья 25. Форми організації навчального процесу 

Професійно-технічна освіта може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнотехнічну, професійно-теоретичну і професійно-практичну підготовку. 

...


Статья 26. Контроль знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційна атестація 

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх...


Статья 27. Навчальний та канікулярний час учня, слухача 

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти. 

Обліковими одиницями навчального...


Статья 28. Робочий час педагогічного працівника 

Робочий час викладача, педагога професійного навчання, майстра виробничого навчання, інструктора виробничого навчання професійно-технічного навчального закладу визначається згідно з обсягом...


Статья 29. Участь підприємств, установ, організацій у здійсненні професійно-технічної освіти 

1. Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності надають учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або навчально-виробничі ділянки для...


Статья 29-1. Науково-методичне забезпечення професійно-технічних навчальних закладів 

Науково-методичне забезпечення професійно-технічних навчальних закладів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, іншими центральними та...


Статья 30. Загальні положення 

Зміст професійно-технічної освіти зумовлюється суспільними вимогами до рівня кваліфікації робітничих кадрів і визначається державними стандартами професійно-технічної освіти з кожної професії...


Статья 31. Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах 

Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах є нормативно-правовим актом, який визначає: 

код секції (підсекції),...


Статья 32. Державні стандарти професійно-технічної освіти 

Державний стандарт професійно-технічної освіти - це сукупність державних вимог до змісту професійно-технічної освіти, рівня кваліфікації випускника професійно-технічного навчального закладу та...


Статья 33. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу - це сукупність вимог, що визначають його професійні знання, уміння та навички, що розробляється...


Статья 33-1. Професійний стандарт 

Професійний стандарт - затверджені в установленому порядку вимоги до кваліфікації працівників, їх компетентності, що визначаються роботодавцями і слугують основою для формування професійних...


Статья 34. Навчальний план, навчальна програма 

Навчальний план підготовки кваліфікованого робітника - це документ, що визначає освітній рівень вступника, цілі навчання, перелік обов'язкових навчальних предметів, механізм міжпредметних...


Статья 35. Оновлення змісту професійно-технічної освіти 

Зміст професійно-технічної освіти систематично оновлюється відповідно до змін у науці, техніці, технологіях виробництва чи сфері послуг, організації праці тощо шляхом періодичної розробки...


Статья 36. Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу 

Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу є суб'єктом професійно-технічної освіти. 

Учень професійно-технічного навчального закладу - це випускник основної або...


Статья 37. Права учня, слухача професійно-технічного навчального закладу 

Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу, крім прав, передбачених Законом України "Про освіту", мають право на:

належні умови навчання за обраною професією;

...


Статья 38. Гарантії соціального захисту учня, слухача та випускника професійно-технічного навчального закладу 

Час навчання у професійно-технічному навчальному закладі зараховується до трудового стажу учня, слухача, у тому числі в безперервний і в стаж роботи за спеціальністю, що дає право на пільги,...


Статья 39. Обов'язки і відповідальність учня, слухача професійно-технічного навчального закладу 

Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу, крім обов'язків, передбачених Законом України "Про освіту", зобов'язані:

виконувати вимоги навчальних програм і системи...


Статья 40. Заохочення учня, слухача професійно-технічного навчального закладу 

За досягнення високих результатів у навчанні та оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються різні форми морального та...


Статья 41. Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, яким забезпечується особливий соціальний захист 

Право на особливий соціальний захист в галузі професійно-технічної освіти мають інваліди, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та учні, слухачі, які постраждали внаслідок...


Статья 42. Соціальний захист інвалідів 

Держава гарантує інвалідам професійно-технічну освіту на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям. За інших рівних умов інваліди мають переважне право на зарахування до...


Статья 43. Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

{ Назва статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5498-VI ( 5498-17 ) від 20.11.2012 } 

Держава гарантує дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування,...


Статья 44. Соціальний захист учнів, слухачів, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 

Соціальний захист учнів, слухачів, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, здійснюється згідно з законодавством. 

Р о з д і л...


Статья 45. Поняття і загальні положення 

До педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти належать викладачі, педагоги професійного навчання, вихователі, майстри виробничого...


Статья 46. Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти 

Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти здійснюється у вищих навчальних закладах та на їхніх спеціалізованих...


Статья 47. Права, обов'язки та соціальні гарантії педагогічних працівників 

Права, обов'язки та соціальні гарантії педагогічних працівників визначаються Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ) та іншими нормативно-правовими актами. 

Держава забезпечує...


Статья 48. Відповідальність педагогічних працівників 

Педагогічні працівники професійно-технічних навчальних закладів несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність згідно з законодавством. 

...


Статья 49. Відносини власності в галузі професійно-технічної освіти 

Засновник закріплює за професійно-технічними навчальними закладами державної або комунальної форми власності та установами професійно-технічної освіти об'єкти права власності, які належать...


Статья 50. Фінансування професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти 

Професійно-технічні навчальні заклади та установи професійно-технічної освіти здійснюють фінансову діяльність відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), цього Закону, а також інших...


Статья 51. Додаткові джерела фінансування професійно-технічного навчального закладу 

Додатковими джерелами фінансування професійно-технічного навчального закладу є кошти, одержані за: 

професійну підготовку кваліфікованих робітників (первинну професійну...


Статья 52. Міжнародне співробітництво в системі професійно-технічної освіти 

Органи управління освітою, установи професійно-технічної освіти, професійно-технічні навчальні заклади, їх засновники мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати...


Статья 53. Зовнішньоекономічна діяльність у галузі професійно-технічної освіти 

Органи управління освітою, установи професійно-технічної освіти, державні професійно-технічні навчальні заклади та їх засновники мають право відповідно до законодавства здійснювати...


Статья 54. Відповідальність за порушення Закону України "Про професійно-технічну освіту" 

Посадові особи і громадяни, винні в порушенні Закону України "Про професійно-технічну освіту", несуть відповідальність згідно з законодавством. 

...