Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про прокуратуру від 05.11.1991 № 1789-XII ЗУ Про прокуратуру - Закони України 2014

Про прокуратуру



Статья 1. Прокурорський нагляд за додержанням законів в Україні  

Прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, органами державного і...


Статья 2. Генеральний прокурор України 

Генеральний прокурор України призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Генеральний прокурор України не менш як один раз на рік...


Статья 3. Правові основи діяльності прокуратури 

Повноваження прокурорів, організація, засади та порядок діяльності прокуратури визначаються Конституцією України, цим Законом, іншими законодавчими актами.

Органи прокуратури у...


Статья 4. Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів 

Діяльність органів прокуратури спрямована на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних посягань:

1) закріплених...


Статья 5. Функції прокуратури 

Прокуратура України становить єдину систему, на яку відповідно до Конституції України та цього Закону покладаються такі функції: 

1) підтримання державного обвинувачення в...


Статья 6. Принципи організації і діяльності прокуратури 

Органи прокуратури України: 

1) становлять єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України, з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів...


Статья 7. Гарантії незалежності прокуратури у здійсненні повноважень 

Втручання органів державної влади і органів місцевого самоврядування, посадових осіб, засобів масової інформації, громадсько-політичних організацій (рухів) та їх представників у діяльність...


Статья 8. Обов'язковість виконання вимог прокурора 

Законні вимоги прокурора, є обов'язковими для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян і виконуються невідкладно або у передбачені законом чи визначені...


Статья 9. Участь у засіданнях органів державної влади і управління 

Генеральний прокурор України, його заступники мають право брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, Кабінету Міністрів України, колегій міністерств та інших центральних...


Статья 10. Координаційні повноваження прокуратури у сфері протидії злочинності та корупції 

Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори з метою підвищення ефективності протидії злочинності та корупції координують діяльність правоохоронних органів з питань протидії...


Статья 10-1. Повноваження прокурора Автономної Республіки Крим щодо правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Уряду та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які суперечать Конституції та законам України 

Нормативно-правові акти Уряду та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які суперечать Конституції та законам України, а також законам Автономної Республіки Крим, прийнятим...


Статья 11. Право невідкладного прийому 

Генеральний прокурор України має право бути невідкладно прийнятим Головою Верховної Ради України, Президентом України, Прем'єр-міністром України. 

Прокурор Автономної Республіки...


Статья 12. Розгляд заяв і скарг 

Прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.

{ Частина перша статті 12 в редакції Закону N...


Статья 13. Система органів прокуратури 

Систему органів прокуратури становлять: Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), міські, районні,...


Статья 14. Генеральна прокуратура України 

Генеральну прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який має першого заступника та заступників. 

Структуру Генеральної прокуратури України ( 1797-12 ) та Положення...


Статья 15. Повноваження Генерального прокурора України по керівництву органами прокуратури 

Генеральний прокурор України:

1) спрямовує роботу органів прокуратури і здійснює контроль за їх діяльністю;

2) призначає першого заступника, заступників Генерального прокурора...


Статья 16. Прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, районні і міські прокуратури 

Прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, міські, районні, міжрайонні, районні в містах, а також інші прокуратури очолюють відповідні прокурори. 

...


Статья 17. Слідчі прокуратури 

У Генеральній прокуратурі України, прокуратурі Автономної Республіки Крим є старші слідчі в особливо важливих справах і слідчі в особливо важливих справах; у прокуратурах областей, міст та...


Статья 18. Колегії органів прокуратури 

Колегії прокуратур є дорадчими органами і розглядають найбільш важливі питання, що стосуються додержання законності, стану правопорядку, діяльності органів прокуратури, виконання наказів...


Статья 19. Предмет нагляду за додержанням і застосуванням законів

{ Назва статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 } 

Предметом нагляду за додержанням і застосуванням законів є: { Абзац перший...


Статья 20. Повноваження прокурора 

При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор має право: 

1) безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, входити у...


Статья 21. Перевірки та порядок їх проведення 

Перевірки проводяться за письмовими зверненнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, фізичних та юридичних осіб, а також за власною ініціативою...


Статья 23. Подання 

Подання - це акт реагування прокурора на виявлені порушення закону з вимогою (вимогами) щодо: 

1) усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяли; 

2)...


Статья 24. Постанова прокурора 

У разі виявлення в діянні посадової особи або громадянина ознак адміністративного правопорушення прокурор, його перший заступник, заступник виносить мотивовану постанову про ініціювання...


Статья 26. Вирішення питань, що випливають з міждержавних угод 

Генеральний прокурор України відповідно до міждержавних угод про надання правової допомоги вирішує питання про порушення і розслідування кримінальних справ, проведення дізнання, видачу...


Статья 28. Гарантії і компенсації громадянам, що викликаються до прокуратури 

Особі, яка викликається до прокуратури, виплачується середній заробіток за час, затрачений у зв'язку з викликом, за рахунок державного бюджету. Підставою для оплати і відсутності на роботі є...


Статья 29. Предмет нагляду

{ Назва статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 } 

Предметом нагляду є додержання законів органами, які проводять...


Статья 30. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство 

Прокурор вживає заходів до того, щоб органи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування (дізнання та досудове слідство): 

1) додержували передбачений...


Статья 32. Обов'язковість вказівок прокурора 

Письмові вказівки прокурора, його заступника органам, що проводять оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, які надаються відповідно до положень Закону України "Про...


Статья 34. Завдання прокурора в судовому процесі 

Прокурор, який бере участь в розгляді справ у судах, додержуючи принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки закону, сприяє виконанню вимог закону про всебічний, повний і об'єктивний...


Статья 35. Повноваження прокурора 

Прокурор має рівні права з іншими учасниками процесу. 

Підстави для вступу у справу, а також обсяг і межі повноважень прокурора у судовому процесі визначаються цим Законом та...


Статья 36. Підтримання державного обвинувачення в суді 

Прокурор підтримує державне обвинувачення в судовому провадженні щодо кримінальних правопорушень, користуючись при цьому правами і виконуючи обов'язки, передбачені Кримінальним процесуальним...


Статья 36-1. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді 

Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів...


Статья 37. Позовна заява (заява, подання), апеляційна, касаційна скарга, заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України 

Право подання позовної заяви (заяви, подання) в порядку цивільного, адміністративного, господарського судочинства надається Генеральному прокурору України, прокурорам Автономної Республіки...


Статья 40. Зміна процесуальних документів прокурора в суді 

Змінити, доповнити, відкликати, відмовитися від позову (заяви, подання), апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, заяви про перегляд...


Статья 43. Звернення Генерального прокурора України щодо роз'яснень судам з питань застосування законів 

Генеральний прокурор України має право звертатися до пленумів вищих спеціалізованих судів України щодо розгляду питання про необхідність надання роз’яснень судам з питань застосування законів...


Статья 44. Предмет нагляду і повноваження прокурора 

Предметом нагляду є додержання законності під час перебування осіб у місцях тримання затриманих, попереднього ув'язнення, в установах виконання покарань, інших установах, що виконують...


Статья 45. Обов'язковість виконання постанов і вказівок прокурора 

Постанови і вказівки прокурора щодо додержання встановлених законодавством порядку і умов тримання затриманих, заарештованих, засуджених до позбавлення волі та виконання інших покарань, а...


Статья 46. Вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів і слідчих 

Прокурорами і слідчими можуть призначатися громадяни України, які мають вищу юридичну освіту, необхідні ділові і моральні якості. Особи, які не мають досвіду практичної роботи за...


Статья 46-2. Підстави для звільнення працівників прокуратури 

Прокурори і слідчі можуть бути звільнені з роботи на загальних підставах, передбачених законодавством про працю. 

Прокурори і слідчі підлягають звільненню з органів прокуратури, у...


Статья 46-3. Обмеження щодо роботи близьких осіб 

Прокурор або слідчий прокуратури не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам. 

У...


Статья 46-4. Врегулювання конфлікту інтересів 

У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень прокурор або слідчий прокуратури зобов’язаний негайно доповісти про це безпосередньому керівникові. Безпосередній...


Статья 47. Класні чини працівників органів прокуратури 

Прокурорам і слідчим органів прокуратури, працівникам науково-навчальних закладів прокуратури присвоюються класні чини залежно до займаних посад і стажу роботи. 

Порядок...


Статья 48. Заохочення та відповідальність прокурорів і слідчих 

Прокурори і слідчі заохочуються за сумлінне виконання службових обов'язків. 

Прокурорсько-слідчі працівники за тривалу і бездоганну службу можуть бути нагороджені Генеральним...


Статья 48-1. Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури 

Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури ( v0123900-12 ) схвалюється всеукраїнською конференцією працівників прокуратури і затверджується Генеральним прокурором...


Статья 49. Матеріальне і соціальне забезпечення працівників прокуратури 

Заробітна плата прокурорів і слідчих прокуратури складається із посадових окладів, надбавок за класні чини, вислугу років і має забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного...


Статья 50. Заходи правового і соціального захисту працівників органів прокуратури 

Прокурор і слідчий прокуратури знаходяться під захистом закону. 

Нанесення тілесних ушкоджень, образа, погроза щодо працівника прокуратури чи його близького родича, а також...


Статья 50-1. Пенсійне забезпечення прокурорів і слідчих 

{ Установити, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія цього Закону, достроково призначена пенсія за віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України...


Статья 51. Науково-навчальні та інші установи прокуратури 

Генеральна прокуратура України може створювати відомчі науково-навчальні заклади для наукових досліджень, підвищення кваліфікації прокурорських працівників, видавати спеціальну літературу,...


Статья 51-1. Інформування громадськості про стан законності та заходи щодо її зміцнення 

Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, міські, районні, міжрайонні, районні в містах, а також інші прокурори на відкритому пленарному засіданні відповідної...


Статья 51-2. Національна академія прокуратури України 

Національна академія прокуратури України є державним вищим навчально-науковим закладом із спеціалізованої підготовки прокурорів та інших працівників прокуратури, підвищення їх кваліфікації, а...


Статья 52. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури 

Фінансування органів прокуратури здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України. 

Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в...


Статья 53. Формений одяг працівників прокуратури 

Працівники прокуратури, яким присвоєно класні чини, мають єдиний формений одяг з відповідними відзнаками, що видається безкоштовно. 


Статья 54. Печатка органів прокуратури 

Генеральна прокуратура України і підпорядковані їй прокуратури є юридичними особами і мають свою печатку з зображенням Державного герба України та своїм найменуванням. 


Статья 55. Посвідчення працівника прокуратури 

Прокурори і слідчі прокуратури мають службове посвідчення. Положення про службове посвідчення працівника прокуратури та його зразок ( 386-2012-п ) затверджує Кабінет Міністрів України.

...


Статья 56. Роз'яснення поняття "прокурор" 

Під поняттям "прокурор" у статті 8, частині четвертій статті 9, частинах першій, другій, третій статті 12, частині першій статті 20, статтях 34, 35, 36, 44, 45, частинах першій, третій, п'ятій...