Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про протидію торгівлі людьми від 20.09.2011 № 3739-VI ЗУ Про протидію торгівлі людьми - Закони України 2014

Про протидію торгівлі людьмиСтатья 1. Визначення термінів 

1. Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: 

боротьба з торгівлею людьми - система заходів, що здійснюються в рамках протидії торгівлі людьми, спрямованих на...


Статья 2. Законодавство про протидію торгівлі людьми 

1. Відносини, що виникають у сфері протидії торгівлі людьми, регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом, іншими законами і міжнародними договорами України, згоду на...


Статья 3. Основні принципи протидії торгівлі людьми 

1. Діяльність, спрямована на протидію торгівлі людьми, ґрунтується на таких принципах: 

1) забезпечення прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на повагу до гідності, особисте...


Статья 4. Основні напрями державної політики у сфері протидії торгівлі людьми 

1. Основними напрямами державної політики у сфері протидії торгівлі людьми є: 

1) попередження торгівлі людьми шляхом підвищення рівня обізнаності населення, превентивної роботи,...


Статья 5. Суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми  

1. Суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, є: 

1) Президент України; 

2) Кабінет Міністрів України; 

3) центральні органи виконавчої...


Статья 5-1. Повноваження Президента України у сфері протидії торгівлі людьми 

Президент України визначає центральний орган виконавчої влади, який є національним координатором у сфері протидії торгівлі людьми.

{ Розділ II доповнено статтею 5-1 згідно із Законом N...


Статья 6. Повноваження Кабінету Міністрів України 

1. Кабінет Міністрів України: 

1) спрямовує і координує роботу суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, зазначених у пунктах 3-6 частини першої статті 5 цього...


Статья 7. Загальні повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми 

1. Центральні органи виконавчої влади відповідно до визначених у встановленому порядку повноважень у сфері протидії торгівлі людьми здійснюють: 

1) формування та реалізацію державної...


Статья 8. Загальні повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері протидії торгівлі людьми 

1. Місцеві державні адміністрації відповідно до визначених в установленому порядку повноважень у сфері протидії торгівлі людьми: 

1) забезпечують проведення соціальної роботи та надання...


Статья 9. Попередження торгівлі людьми 

1. Попередження торгівлі людьми здійснюється за такими напрямами: 

1) вивчення ситуації; 

2) підвищення рівня обізнаності; 

3) зниження рівня вразливості...


Статья 10. Завдання у сфері попередження торгівлі людьми 

1. До завдань у сфері попередження торгівлі людьми належать: 

1) дослідження стану, причин і передумов поширення явища торгівлі людьми; 

2) підвищення рівня обізнаності населення...


Статья 11. Боротьба з торгівлею людьми 

1. Боротьба з торгівлею людьми є невід'ємною складовою частиною діяльності органів внутрішніх справ по боротьбі із злочинністю, які, зокрема, здійснюють заходи щодо виявлення злочинів торгівлі...


Статья 12. Завдання у сфері боротьби з торгівлею людьми 

1. До завдань у сфері боротьби з торгівлею людьми належать: 

1) виявлення причин та передумов, що сприяють торгівлі людьми, та вжиття заходів щодо їх усунення; 

2) забезпечення...


Статья 13. Національний механізм взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми 

1. З метою ефективної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, та їх захисту створюється Національний механізм взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі...


Статья 14. Права особи, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми 

1. Особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, має право звернутися до місцевої державної адміністрації із заявою про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі...


Статья 15. Процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми 

1. Процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, визначається Кабінетом Міністрів України. 

2. Обов'язковою складовою процедури встановлення статусу особи,...


Статья 16. Права особи, яка постраждала від торгівлі людьми 

1. Особа, якій встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, має право на забезпечення особистої безпеки, поваги, а також на безоплатне одержання: 

1) інформації щодо...


Статья 17. Заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми 

1. З метою забезпечення реалізації прав, передбачених цим Законом, особи, які постраждали від торгівлі людьми, можуть бути направлені до одного з діючої мережі центрів соціальних служб для...


Статья 18. Повернення в Україну громадян України, які постраждали від торгівлі людьми 

1. Дипломатичні представництва та консульські установи України у разі необхідності забезпечують громадян України відповідними документами для повернення в Україну, надають необхідну...


Статья 19. Репатріація іноземців та осіб без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми 

1. Після проходження курсу реабілітації відповідно до положень цього Закону іноземець або особа без громадянства може бути репатрійована в порядку, встановленому законодавством. 

2. У...


Статья 20. Спеціальні принципи протидії торгівлі дітьми 

1. Крім основних принципів протидії торгівлі людьми, передбачених статтею 3 цього Закону, протидія торгівлі дітьми базується на таких спеціальних принципах: 

1) дотримання прав...


Статья 21. Попередження торгівлі дітьми 

1. Суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх повноважень вживають необхідних соціальних, правових, психолого-педагогічних та інших заходів, спрямованих на...


Статья 22. Інформування про дітей, які постраждали від торгівлі дітьми 

1. Особа, якій стало відомо про дитину, яка страждає/постраждала від торгівлі дітьми, зобов'язана невідкладно та із забезпеченням конфіденційності повідомити про це місцеву державну...


Статья 23. Надання допомоги дітям, які постраждали від торгівлі дітьми 

1. Держава надає допомогу дитині з моменту, коли з'явилися підстави вважати, що вона постраждала від торгівлі дітьми, і до повного завершення реабілітації дитини. 

2. Після отримання...


Статья 24. Повернення або залишення дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми 

1. У разі виявлення в Україні дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми та є іноземцем чи особою без громадянства, в установленому порядку приймається одне з таких рішень: 

1)...


Статья 25. Контроль у сфері протидії торгівлі людьми 

1. Верховна Рада України здійснює парламентський контроль у сфері протидії торгівлі людьми в межах, визначених Конституцією України ( 254к/96-ВР ). 

Інші органи державної влади...


Статья 26. Громадський контроль за виконанням законів у сфері протидії торгівлі людьми 

1. Громадський контроль за виконанням законів у сфері протидії торгівлі людьми здійснюється за такими напрямами: 

1) відповідність діяльності суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері...


Статья 27. Прокурорський нагляд 

1. Нагляд за додержанням і застосуванням законів у сфері протидії торгівлі людьми здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами. 

Розділ VIII...


Статья 28. Міжнародне співробітництво у сфері протидії торгівлі людьми 

1. Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері протидії торгівлі людьми на державному, регіональному та місцевому рівнях. 

2. Суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері...


Статья 29. Відповідальність за порушення законодавства у сфері протидії торгівлі людьми 

1. Особи, винні у порушенні законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, несуть відповідальність згідно із законом. 

Розділ X ФІНАНСУВАННЯ ТА ДЖЕРЕЛА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ НА ЗДІЙСНЕННЯ...


Статья 30. Фінансування заходів, спрямованих на протидію торгівлі людьми 

1. Протидія торгівлі людьми, а також надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми включають низку заходів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів,...