Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про психіатричну допомогу від 22.02.2000 № 1489-III ЗУ Про психіатричну допомогу - Закони України 2014

Про психіатричну допомогуСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

психічні розлади - розлади психічної діяльності, визнані такими згідно з чинною в Україні Міжнародною...


Статья 2. Законодавство України про психіатричну допомогу 

Законодавство України про психіатричну допомогу базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), цього Закону та...


Статья 3. Презумпція психічного здоров'я 

Кожна особа вважається такою, яка не має психічного розладу, доки наявність такого розладу не буде встановлено на підставах та в порядку, передбачених цим Законом та іншими законами...


Статья 4. Принципи надання психіатричної допомоги 

Психіатрична допомога надається на основі принципів законності, гуманності, додержання прав людини і громадянина, добровільності, доступності та відповідно до сучасного рівня наукових знань,...


Статья 5. Державні гарантії щодо забезпечення психіатричною допомогою та соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади 

Держава гарантує: 

фінансування надання психіатричної допомоги в обсязі, необхідному для забезпечення гарантованого рівня та належної якості психіатричної допомоги; 

...


Статья 6. Конфіденційність відомостей про стан психічного здоров'я особи та надання психіатричної допомоги 

Медичні працівники, інші фахівці, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, та особи, яким у зв'язку з навчанням або виконанням професійних, службових, громадських чи інших...


Статья 7. Діагностика психічного розладу та лікування особи, яка страждає на психічний розлад 

Діагноз психічного розладу встановлюється відповідно до загальновизнаних міжнародних стандартів діагностики та Міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм і причин смерті, прийнятих...


Статья 8. Забезпечення безпеки надання психіатричної допомоги та запобігання небезпечним діянням з боку осіб, які страждають на психічні розлади 

Психіатрична допомога надається в найменш обмежених умовах, що забезпечують безпеку особи та інших осіб, при додержанні прав і законних інтересів особи, якій надається психіатрична...


Статья 9. Обмеження, пов'язані з виконанням окремих видів діяльності 

Особа може бути визнана тимчасово (на строк до п'яти років) або постійно непридатною внаслідок психічного розладу до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть...


Статья 10. Психіатричні заклади, медичні працівники та інші фахівці, які надають психіатричну допомогу 

Психіатрична допомога надається психіатричними закладами всіх форм власності, а також лікарями-психіатрами за наявності ліцензії, отриманої відповідно до законодавства. Медичні працівники,...


Статья 11. Психіатричний огляд 

Психіатричний огляд проводиться з метою з'ясування: наявності чи відсутності в особи психічного розладу, потреби в наданні їй психіатричної допомоги, а також для вирішення питання про вид...


Статья 12. Амбулаторна психіатрична допомога 

Амбулаторна психіатрична допомога надається лікарем-психіатром на прохання або за усвідомленою згодою особи; щодо особи віком до 14 років (малолітньої особи) - на прохання або за згодою її...


Статья 13. Госпіталізація особи до психіатричного закладу 

Особа госпіталізується до психіатричного закладу добровільно - на її прохання або за її усвідомленою згодою. Особа віком до 14 років (малолітня особа) госпіталізується до психіатричного...


Статья 14. Підстави для госпіталізації особи до психіатричного закладу в примусовому порядку 

Особа, яка страждає на психічний розлад, може бути госпіталізована до психіатричного закладу без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника, якщо її обстеження або лікування...


Статья 15. Огляд особи віком до 14 років (малолітньої особи) та особи, визнаної недієздатною, госпіталізованих до психіатричного закладу на прохання або за згодою їх законних представників 

{ Назва статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1033-V ( 1033-16 ) від 17.05.2007 } 

Особа віком до 14 років (малолітня особа) та особа, визнана у встановленому...


Статья 16. Огляд осіб, госпіталізованих до психіатричного закладу в примусовому порядку 

Особа, яку було госпіталізовано до психіатричного закладу за рішенням лікаря-психіатра на підставах, передбачених статтею 14 цього Закону, підлягає обов'язковому протягом 24 годин з часу...


Статья 17. Продовження госпіталізації особи в примусовому порядку 

Перебування особи в психіатричному закладі в примусовому порядку може здійснюватися лише протягом часу наявності підстав, за якими було проведено госпіталізацію. 

Особа, яку було...


Статья 18. Виписка особи з психіатричного закладу 

Виписка з психіатричного закладу здійснюється у разі завершення обстеження чи експертизи психічного стану особи або видужання особи чи такої зміни стану її психічного здоров'я, що не потребує...


Статья 19. Примусові заходи медичного характеру 

Примусові заходи медичного характеру застосовуються за рішенням суду у випадках та в порядку, встановлених Кримінальним ( 2341-14 ), Кримінальним процесуальним ( 4651-17 ) кодексами України,...


Статья 20. Експертиза психічного стану особи 

Експертиза психічного стану особи (медико-соціальна експертиза втрати працездатності, військово-лікарська та інші) проводиться на підставах та в порядку, передбачених законами та прийнятими...


Статья 21. Судово-психіатрична експертиза 

Судово-психіатрична експертиза в адміністративних, цивільних справах, у кримінальному провадженні призначається і проводиться на підставах та в порядку, передбачених законом.

{ Стаття...


Статья 22. Порядок судового розгляду заяв про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку 

Заява лікаря-психіатра про проведення психіатричного огляду особи в примусовому порядку розглядається судом за місцем проживання цієї особи у триденний строк з дня її надходження. 

...


Статья 23. Поміщення особи до психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання 

Підставою для поміщення особи, яка страждає на психічний розлад, до психоневрологічного закладу для соціального захисту є особиста заява особи та висновок лікарської комісії за участю...


Статья 24. Переведення і виписка з психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання 

Переведення особи з психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання до будинку-інтернату (пансіонату) для громадян похилого віку та інвалідів або до навчального...


Статья 25. Права осіб, яким надається психіатрична допомога 

Особи, яким надається психіатрична допомога, мають права і свободи громадян, передбачені Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та законами України. Обмеження їх прав і свобод допускається лише у...


Статья 26. Інформація про стан психічного здоров'я особи та надання психіатричної допомоги 

Лікар-психіатр зобов'язаний пояснити особі, якій надається психіатрична допомога, з урахуванням її психічного стану, у доступній формі інформацію про стан її психічного здоров'я, прогноз...


Статья 27. Професійні права, обов'язки та пільги лікаря-психіатра, інших працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, у тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади 

Професійні права, обов'язки лікаря-психіатра, інших працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, у тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні...


Статья 28. Обов'язкове страхування працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади 

Працівники, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади, на випадок заподіяння шкоди їх здоров'ю або...


Статья 29. Обов'язки власника психіатричного закладу або уповноваженого ним органу 

Власник психіатричного закладу або уповноважений ним орган зобов'язаний: 

створювати необхідні умови для надання психіатричної допомоги та правового захисту осіб, яким надається...


Статья 30. Контроль за діяльністю з надання психіатричної допомоги 

Державний контроль за діяльністю психіатричних закладів усіх форм власності та фахівців, інших працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, здійснює центральний орган...


Статья 31. Нагляд за додержанням і застосуванням законів при наданні психіатричної допомоги 

Нагляд за додержанням і застосуванням законів при наданні психіатричної допомоги здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами відповідно до...


Статья 32. Оскарження рішень, дій і бездіяльності, пов'язаних з наданням психіатричної допомоги 

Рішення, дії чи бездіяльність осіб, які порушують права, свободи та законні інтереси громадян при наданні їм психіатричної допомоги, можуть бути оскаржені, за вибором цих громадян, до власника...


Статья 33. Відповідальність за порушення законодавства про психіатричну допомогу 

Особи, винні у порушенні законодавства про психіатричну допомогу, несуть відповідальність згідно з законами України. 

Розділ VI 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1....