Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про радіочастотний ресурс України від 01.06.2000 № 1770-III ЗУ Про радіочастотний ресурс України - Закони України 2014

Про радіочастотний ресурс УкраїниСтатья 1. Терміни та їх визначення 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

виділення радіочастот - надання відповідним записом у Плані використання радіочастотного ресурсу України права...


Статья 2. Мета Закону 

Метою цього Закону є створення правових засад для ефективного та раціонального використання радіочастотного ресурсу України для забезпечення економічного, соціального, інформаційного та...


Статья 3. Законодавство про радіочастотний ресурс України 

Законодавство про радіочастотний ресурс України складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері. 


Статья 4. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на відносини між органами державної влади України, фізичними та юридичними особами щодо розподілу, виділення смуг радіочастот, присвоєння радіочастот...


Статья 5. Категорії користувачів радіочастотного ресурсу України 

1. Користувачі радіочастотного ресурсу України залежно від напрямів його використання поділяються на спеціальні і загальні. 

2. До спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу...


Статья 6. Права та обов'язки користувачів радіочастотного ресурсу України 

1. Користувачі радіочастотного ресурсу України мають право на: 

1) користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів; 

2)...


Статья 7. Відповідальність користувачів радіочастотного ресурсу України 

1. За несвоєчасне внесення до бюджету належної до сплати суми збору за користування радіочастотним ресурсом України нараховується пеня відповідно до законодавства. 

2. Сплата пені не...


Статья 8. Засади управління радіочастотним ресурсом України 

Основними засадами управління радіочастотним ресурсом України є: 

1) визначення необхідного та достатнього для потреб України радіочастотного ресурсу, його реєстрація та міжнародний...


Статья 9. Органи державного управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України 

Державне управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України здійснюють: 

1) Кабінет Міністрів України; 

2) центральні органи виконавчої влади, що забезпечують...


Статья 10. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України 

Кабінет Міністрів України: 

1) затверджує Національну таблицю розподілу смуг радіочастот ( 1208-2005-п ) і План використання радіочастотного ресурсу України ( 815-2006-п ); 

2)...


Статья 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах зв'язку, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, щодо управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах зв'язку, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України: 

1) бере участь у...


Статья 11-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зв'язку, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, щодо управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зв'язку, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України: 

1) бере участь у реалізації державної...


Статья 12. Орган державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України 

{ Назва статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 } 

1. Користування радіочастотним ресурсом України підлягає державному...


Статья 13. Засади державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України 

{ Назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 } 

1. Основними засадами державного регулювання у сфері користування радіочастотним...


Статья 14. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України 

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, здійснює свої повноваження у смугах радіочастот загального користування. 

2. Повноваженнями...


Статья 16. Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" 

1. Державне госпрозрахункове підприємство "Український державний центр радіочастот" утворюється відповідно до закону. УДЦР відноситься до сфери управління національної комісії, що здійснює...


Статья 17. Повноваження Генерального штабу Збройних Сил України щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України 

1. Повноваження Генерального штабу Збройних Сил України поширюються на смуги частот спеціального користування. 

2. Генеральний штаб Збройних Сил України: 

1) бере участь у...


Статья 18. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України 

1. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України - комплекс заходів, які забезпечують використання радіочастотного ресурсу України відповідно до законодавства. Порядок...


Статья 19. Радіочастотний моніторинг 

1. Радіочастотний моніторинг здійснюється з метою захисту присвоєнь радіочастот, визначення наявного для використання радіочастотного ресурсу України, ефективності використання розподілених...


Статья 20. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України 

1. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України ( 1208-2005-п ) регламентує розподіл смуг радіочастот радіослужбам в Україні та визначає смуги радіочастот спеціального та загального...


Статья 21. План використання радіочастотного ресурсу України 

1. Радіочастотний ресурс України використовується відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України ( 815-2006-п ). 

2. План використання радіочастотного ресурсу України (...


Статья 22. Конверсія радіочастотного ресурсу України 

1. Конверсія радіочастотного ресурсу України передбачає комплекс заходів, у результаті виконання яких відбувається вивільнення частини радіочастотного ресурсу України (радіочастот та/або смуг...


Статья 23. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) 

1. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) здійснюється відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України ( 815-2006-п ). 

2. УДЦР здійснює присвоєння радіочастот (смуг...


Статья 24. Повноваження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України 

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення: 

1) надає пропозиції до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України ( 1208-2005-п ) і Плану використання...


Статья 25. Умови застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України 

1. Умовами застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України є: 

1) включення конкретного типу радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв...


Статья 26. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України 

1. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України здійснюється з урахуванням таких основних принципів: 

1) застосування...


Статья 27. Стандартизація у сфері користування радіочастотним ресурсом України 

1. Метою стандартизації у сфері користування радіочастотним ресурсом України є створення єдиної системи державних стандартів та інших нормативних документів, які визначають вимоги до...


Статья 28. Метрологічне забезпечення у сфері користування радіочастотним ресурсом України 

1. Метрологічне забезпечення у сфері користування радіочастотним ресурсом України здійснюється ЦОВЗ з метою забезпечення єдності й необхідної точності вимірювань відповідно до Закону України...


Статья 29. Ввезення з-за кордону, реалізація та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

1. Ввезення з-за кордону та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв здійснюються в Україні на дозвільній основі. Відповідні дозволи надаються УДЦР на платній основі...


Статья 30. Засади і принципи користування радіочастотним ресурсом України 

1. Основними принципами користування радіочастотним ресурсом України є: 

1) зближення розподілу смуг, номіналів радіочастот і умов користування ними в Україні з міжнародним розподілом...


Статья 31. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України 

1. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України видаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, суб'єктам господарювання, які...


Статья 32. Розгляд документів, що подаються для отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України 

1. Суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, що передбачає використання радіочастотного ресурсу України, особисто, через уповноважений ним орган чи...


Статья 33. Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України 

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, повинна видати ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України не пізніше ніж через три...


Статья 34. Переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України 

1. Підставами для переоформлення ліцензії є: 

1) зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; 

2)...


Статья 35. Видача дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України 

1. Підставами для видачі дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України є: 

1) втрата ліцензії; 

2) пошкодження бланка ліцензії. 

2. У разі втрати або...


Статья 36. Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України 

1. Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України є нормативно-правовим актом, що містить вичерпний перелік обов'язкових для виконання вимог. 

2. Ліцензійні умови...


Статья 37. Продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України 

1. У разі якщо користувач радіочастотного ресурсу України має намір продовжити зазначений у ліцензії термін користування радіочастотним ресурсом України після його закінчення, він повинен не...


Статья 38. Анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України 

1. Підставами для анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України є: 

1) заява користувача радіочастотного ресурсу України про анулювання ліцензії; 

2) акт про...


Статья 39. Отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот 

1. У разі необхідності отримання додаткової смуги радіочастот для подальшого розвитку підприємницької діяльності в тій радіотехнології, яка застосовується користувачем, він звертається до...


Статья 40. Дострокове впровадження нових радіотехнологій з ініціативи ліцензіата - користувача радіочастотного ресурсу України 

1. Держава сприяє впровадженню нових радіотехнологій у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України. 

2. Користувач радіочастотного ресурсу України, який...


Статья 41. Висновок щодо електромагнітної сумісності 

1. Висновок щодо електромагнітної сумісності у смугах частот загального користування надається УДЦР на платній основі у порядку, визначеному національною комісією, що здійснює державне...


Статья 42. Порядок отримання дозволів на експлуатацію 

1. Користувачі радіочастотного ресурсу України повинні отримувати дозволи на експлуатацію відповідних радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, крім засобів та пристроїв,...


Статья 43. Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на експлуатацію 

1. УДЦР бере участь у приймальних випробуваннях радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації та з урахуванням їх результатів приймає рішення про видачу або...


Статья 44. Продовження дії дозволу на експлуатацію 

1. Для продовження дії дозволу на експлуатацію користувач повинен не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення терміну його дії звернутися до УДЦР із заявою на продовження терміну дії дозволу....


Статья 45. Анулювання дозволу на експлуатацію 

1. Анулювання дозволу на експлуатацію здійснюється УДЦР самостійно або за рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

{ Частина...


Статья 46. Переоформлення дозволів на експлуатацію 

1. Підставами для переоформлення дозволу на експлуатацію є: 

1) зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - власника дозволу; 

2) зміна...


Статья 47. Видача дубліката дозволів на експлуатацію 

1. Підставами для видачі дубліката дозволу на експлуатацію є: 

1) втрата дозволу; 

2) пошкодження бланка дозволу. 

2. У разі втрати або пошкодження бланка дозволу його...


Статья 49. Плата за видачу, продовження, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України 

1. За видачу, продовження, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України справляється плата, розмір ( 200-2006-п ) якої встановлюється Кабінетом...


Статья 50. Особливості використання радіочастотного ресурсу України для потреб телерадіомовлення 

1. Порядок використання радіочастотного ресурсу України для потреб телерадіомовлення визначається цим Законом, законами України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), "Про Національну...


Статья 51. Особливості використання радіочастотного ресурсу України суднами, космічними системами та літальними апаратами 

Використання радіочастотного ресурсу України суднами та іншими плавзасобами, космічними системами та літальними апаратами, включаючи відповідні засоби наземної інфраструктури, здійснюється з...


Статья 52. Особливості використання радіочастотного ресурсу України для потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні та військових формувань іноземних держав, які тимчасово перебувають на території України 

Порядок використання радіочастотного ресурсу України для потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні та військових...


Статья 53. Особливості користування радіочастотним ресурсом України радіоаматорами 

Користування радіочастотним ресурсом України радіоаматорами здійснюється відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України, який затверджується національною комісією, що здійснює...


Статья 54. Захист інтересів держави 

1. Потреби всіх користувачів радіочастотного ресурсу України забезпечуються внесенням відповідних записів до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України ( 1208-2005-п ) і до Плану...


Статья 55. Використання радіочастотного ресурсу України в умовах надзвичайного або воєнного стану 

В умовах надзвичайного або воєнного стану на всій території України чи в окремих її регіонах можуть встановлюватися тимчасові обмеження на використання радіоелектронних засобів та...


Статья 56. Радіозавади 

1. УДЦР і національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вживають необхідних заходів щодо виявлення та припинення дії джерел радіозавад у смугах...


Статья 57. Збір за користування радіочастотним ресурсом України 

1. Користування радіочастотним ресурсом в Україні здійснюється на платній основі. 

2. Збір за користування радіочастотним ресурсом України встановлюється Податковим кодексом України (...


Статья 58. Відповідальність за порушення законодавства про радіочастотний ресурс України 

1. Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства про радіочастотний ресурс України, несуть відповідальність у порядку, визначеному законами України. 

2. За несвоєчасну...


Статья 59. Мета і загальні принципи міжнародного співробітництва 

1. Метою міжнародного співробітництва щодо радіочастотного ресурсу є встановлення зв'язків з іншими державами для забезпечення України необхідним та достатнім радіочастотним ресурсом, його...


Статья 145. Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, поштового зв'язку та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями 

Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, поштового зв'язку та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями"; 

б) статті 146...


Статья 146. Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, а також користування радіочастотним ресурсом України 

Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв будь-якого виду і призначення, а так само користування радіочастотним ресурсом України без...


Статья 188-7. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів Державної інспекції зв'язку Національної комісії з питань регулювання зв'язку 

Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів Державної інспекції зв'язку Національної комісії з питань регулювання зв'язку щодо усунення порушень законодавства про...


Статья 74. Взаємодія операторів телекомунікацій України з операторами телекомунікацій інших держав 

Взаємодія операторів телекомунікацій України з операторами телекомунікацій інших держав, розподіл між ними доходів від надання послуг міжнародного зв'язку, взаємоз'єднання мереж телекомунікацій...