Про Раду національної безпеки і оборони УкраїниСтатья 1. Рада національної безпеки і оборони України 

Рада національної безпеки і оборони України відповідно до Конституції України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. 


Статья 2. Правова основа діяльності Ради національної безпеки і оборони України 

Рада національної безпеки і оборони України керується в своїй діяльності Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана...


Статья 3. Функції Ради національної безпеки і оборони України 

Функціями Ради національної безпеки і оборони України є: 

1) внесення пропозицій Президентові України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної...


Статья 4. Компетенція Ради національної безпеки і оборони України 

Відповідно до функцій, визначених цим Законом, Рада національної безпеки і оборони України: 

1) розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, які відповідно до Конституції (...


Статья 5. Голова Ради національної безпеки і оборони України 

Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України. 

У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110 і 111...


Статья 6. Склад Ради національної безпеки і оборони України 

Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує Президент України. 

До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять Прем'єр-міністр...


Статья 7. Секретар Ради національної безпеки і оборони України 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України і безпосередньо йому підпорядковується. Правовий статус Секретаря Ради...


Статья 8. Апарат Ради національної безпеки і оборони України 

Поточне інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України здійснює її апарат, який підпорядковується Секретареві Ради національної...


Статья 9. Засідання Ради національної безпеки і оборони України 

Основною організаційною формою діяльності Ради національної безпеки і оборони України є її засідання. 

На засіданнях Ради національної безпеки і оборони України її члени голосують...


Статья 10. Рішення Ради національної безпеки і оборони України 

Рішення Ради національної безпеки і оборони України приймаються не менш як двома третинами голосів її членів. 

Голова Верховної Ради України може висловлювати думку щодо прийнятих...


Статья 11. Повноваження Голови Ради національної безпеки і оборони України 

Голова Ради національної безпеки і оборони України: 

1) спрямовує діяльність і здійснює загальне керівництво роботою Ради національної безпеки і оборони України; 

2)...


Статья 12. Повноваження членів Ради національної безпеки і оборони України 

Члени Ради національної безпеки і оборони України: 

1) вносять до Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо розгляду будь-яких питань, що входять до її...


Статья 13. Повноваження Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його заступників 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України: 

1) готує пропозиції щодо перспективного і поточного планування діяльності Ради національної безпеки і оборони...


Статья 14. Робочі та консультативні органи Ради національної безпеки і оборони України 

Для опрацювання і комплексного вирішення проблем міжгалузевого характеру, забезпечення науково-аналітичного та прогнозного супроводження діяльності Ради національної безпеки і оборони України...


Статья 15. Фінансування Ради національної безпеки і оборони України 

Фінансування діяльності Ради національної безпеки і оборони України здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України окремим рядком.  

Президент України...