Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про Рахункову палату від 11.07.1996 № 315/96-ВР ЗУ Про Рахункову палату - Закони України 2014

Про Рахункову палатуСтатья 1. Статус Рахункової палати 

Рахункова палата є постійно діючим органом контролю, який утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Рахункова палата здійснює свою діяльність самостійно, незалежно...


Статья 2. Завдання Рахункової палати 

Завданнями Рахункової палати є: 

організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, у тому...


Статья 3. Принципи здійснення контролю 

Рахункова палата здійснює контроль на засадах законності, плановості, об'єктивності, незалежності та гласності. 


Статья 4. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на відносини, які виникають у зв'язку з контрольними функціями Рахункової палати. 


Статья 5. Законодавство про Рахункову палату 

Правова основа організації та діяльності Рахункової палати визначається Конституцією України, цим Законом, іншими актами законодавства України, які не суперечать нормам цього...


Статья 6. Функції Рахункової палати 

Рахункова палата відповідно до завдань, передбачених статтею 2 цього Закону: 

1) здійснює контроль за виконанням законів України та прийнятих Верховною Радою України постанов,...


Статья 7. Повноваження Рахункової палати 

Рахункова палата має такі повноваження: 

1) здійснювати експертно-аналітичні, інформаційні та інші види діяльності, що забезпечують контроль за використанням коштів...


Статья 8. Склад Рахункової палати 

До складу Рахункової палати входять Голова Рахункової палати та члени Рахункової палати: Перший заступник і заступник Голови, головні контролери та Секретар Рахункової палати.

Для...


Статья 9. Керівні органи і посадові особи Рахункової палати 

Для розгляду питань планування і організації роботи Рахункової палати, методології контрольно-ревізійної діяльності, прийняття колегіальних рішень і підготовки висновків з матеріалів...


Статья 10. Голова Рахункової палати, Перший заступник і заступник Голови, головні контролери та Секретар Рахункової палати 

Голова Рахункової палати призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України терміном на 7 років з правом призначення на другий термін. Призначення Голови...


Статья 11. Головні контролери - керівники департаментів Рахункової палати 

Головні контролери - керівники департаментів Рахункової палати є посадовими особами, які здійснюють керівництво певними напрямами діяльності Рахункової палати відповідно до визначених статтею...


Статья 12. Секретар Рахункової палати, апарат Рахункової палати 

Організаційну, інформаційно-довідкову та іншу роботу по обслуговуванню Рахункової палати здійснює апарат Рахункової палати під керівництвом Секретаря Рахункової палати.

Посадові особи,...


Статья 13. Обов'язковість виконання вимог посадових осіб апарату Рахункової палати 

Вимоги керівників Рахункової палати та посадових осіб її апарату, пов'язані з виконанням ними своїх службових обов'язків, є обов'язковими для всіх державних органів, підприємств, установ і...


Статья 14. Відповідальність за порушення законодавства про державну та іншу таємницю 

Посадові особи апарату Рахункової палати та особи, які залучаються нею до роботи в процесі здійснення своїх функцій і повноважень, за порушення законодавства про державну таємницю та іншу...


Статья 15. Планування роботи Рахункової палати 

Контроль за виконанням Державного бюджету України, у тому числі бюджетів загальнодержавних цільових фондів, здійсненням фінансування загальнодержавних програм, збереженням і використанням...


Статья 16. Сфера застосування повноважень Рахункової палати 

Повноваження Рахункової палати, передбачені статтею 7 цього Закону, поширюються на Верховну Раду України, органи виконавчої влади, в тому числі їх апарати, Національний банк України,...


Статья 17. Регламент Рахункової палати 

Внутрішні питання організації і діяльності Рахункової палати, її апарату, порядок діловодства, вимоги до працівників апарату Рахункової палати та правила внутрішнього трудового розпорядку,...


Статья 18. Забезпечення Рахункової палати інформаційними матеріалами 

На запити Рахункової палати в процесі здійснення нею своїх функцій всі органи державної влади і органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форм...


Статья 19. Інформація, отримана в процесі діяльності Рахункової палати 

Матеріали, що надаються для аналізу, перевірки або ревізії органами виконавчої влади, Національним банком України або іншою банківською установою, підприємствами, установами та організаціями,...


Статья 21. Взаємодія Рахункової палати з іншими державними контрольними органами 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Національний банк України,...


Статья 22. Проведення контролю за виконанням Державного бюджету України 

Рахункова палата у ході виконання Державного бюджету України контролює повноту і своєчасність грошових надходжень, фактичне витрачання бюджетних асигнувань, у тому числі коштів...


Статья 23. Проведення контролю за фінансуванням загальнодержавних програм 

Рахункова палата перевіряє фінансування затверджених Верховною Радою України загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони...


Статья 24. Контроль за використанням кредитних ресурсів 

Рахункова палата контролює законність договорів, раціональне та ефективне використання кредитів і позик, які отримує Україна від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових...


Статья 25. Здійснення контролю за діяльністю установ банківської системи 

Рахункова палата перевіряє діяльність Національного банку України та його установ, уповноважених банків і кредитних установ у частині обслуговування ними Державного бюджету...


Статья 26. Перевірки та ревізії 

Рахункова палата здійснює перевірки та ревізії відповідно до функцій, визначених статтею 6 цього Закону. Терміни, обсяги і засоби їх проведення встановлюються Рахунковою палатою. В ході...


Статья 27. Експертиза та висновки Рахункової палати 

Рахункова палата, здійснюючи свою діяльність, зобов'язана за дорученням Верховної Ради України проводити експертизу і давати висновки щодо: 

проекту Державного бюджету України,...


Статья 28. Засідання Колегії Рахункової палати 

Колегія Рахункової палати розглядає на своїх засіданнях питання планування і організації роботи Рахункової палати, методології контрольно-ревізійної діяльності, підготовки звітів та...


Статья 29. Постанови та висновки Колегії Рахункової палати 

Рахункова палата за результатами проведених контрольних заходів направляє органам виконавчої влади, керівникам підприємств, установ і організацій, банків і кредитних установ, які перевірялись,...


Статья 30. Узагальнення та пропозиції Рахункової палати 

Рахункова палата систематично аналізує підсумки планових і поточних контрольних заходів, узагальнює та досліджує причини і наслідки виявлених відхилень і порушень у процесі формування доходів...


Статья 32. Взаємовідносини Верховної Ради України з Рахунковою палатою 

Верховна Рада України спрямовує діяльність Рахункової палати на основі підзвітності і підконтрольності Рахункової палати, її Колегії і посадових осіб щодо дотримання ними законності при...


Статья 33. Аналіз результатів контрольних заходів та виконання доручень Верховної Ради України 

Верховна Рада України періодично, але не менш як два рази на рік, доручає відповідному комітету Верховної Ради України здійснювати аналіз підсумків проведених контрольних заходів та виконання...


Статья 34. Заслуховування доповідей та інформацій (повідомлень) Рахункової палати на засіданнях комітетів Верховної Ради України 

Комітети Верховної Ради України за згодою Верховної Ради України заслуховують доповіді, інформації (повідомлення) Рахункової палати за підсумками проведених перевірок, ревізій та обслідувань...


Статья 35. Щорічний звіт Рахункової палати Верховній Раді України 

Рахункова палата щорічно не пізніше 1 грудня подає Верховній Раді України загальний письмовий звіт про результати виконання доручень Верховної Ради України, проведених перевірок, ревізій та...


Статья 36. Незалежність і законність діяльності Рахункової палати 

Рахункова палата свою діяльність здійснює як незалежний орган контролю Верховної Ради України і керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ) і законами України, виконуючи свої функції і...


Статья 37. Гарантії правового статусу посадових осіб Рахункової палати 

{ Положення частини першої статті 37 втратило чинність, як таке, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду Рішення Конституційного Суду N 7-зп ( v007p710-97 ) від...


Статья 38. Кошти на утримання Рахункової палати 

Кошти на утримання Рахункової палати виділяються безпосередньо з Державного бюджету України. Обсяг цих коштів щорічно встановлюється Верховною Радою України і зазначається у Державному бюджеті...


Статья 39. Матеріальне і соціальне забезпечення посадових осіб Рахункової палати 

На посадових осіб Рахункової палати поширюється дія Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ), вони є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження.  

{...


Статья 40. Інформація про діяльність Рахункової палати 

Рахункова палата регулярно публікує інформацію про свою діяльність у засобах масової інформації. 

Щорічний звіт про роботу Рахункової палати перед Верховною Радою України підлягає...