Про реабілітацію інвалідів в УкраїніСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

інвалід - особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до...


Статья 2. Законодавство України з питань реабілітації інвалідів 

Законодавство України з питань реабілітації інвалідів ґрунтується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону, законів України "Про державні соціальні стандарти і...


Статья 3. Основні завдання законодавства України з питань реабілітації інвалідів 

Основними завданнями законодавства України з питань реабілітації інвалідів є: 

створення умов для усунення обмежень життєдіяльності інвалідів, відновлення і компенсації їх порушених або...


Статья 4. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на: 

громадян України, які в установленому порядку визнані інвалідами; 

сім'ї інвалідів, дітей-інвалідів; 

інвалідів з числа іноземців, осіб...


Статья 5. Реалізація державної політики у сфері реабілітації інвалідів 

Державна політика України у сфері реабілітації інвалідів: 

забезпечує координованість системи реабілітації, що реалізується через своєчасність, безперервність та комплексність...


Статья 6. Державне управління системою реабілітації інвалідів 

Державне управління системою реабілітації інвалідів покладається на центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, які в межах своїх повноважень здійснюють...


Статья 7. Медико-соціальна експертиза 

Медико-соціальна експертиза повнолітніх осіб проводиться медико-соціальними експертними комісіями, а дітей - лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів. 

...


Статья 8. Експертиза професійної придатності інвалідів 

Експертиза професійної придатності повнолітніх інвалідів здійснюється медико-соціальними експертними комісіями. До роботи цих комісій залучаються спеціалісти з інженерної психології (психології...


Статья 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, у межах своїх повноважень щодо здійснення державної...


Статья 9-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів війни 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів війни, у межах своїх повноважень щодо здійснення державної політики у сфері...


Статья 10. Основні повноваження центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації інвалідів 

Центральні органи виконавчої влади беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації інвалідів та в межах своїх повноважень забезпечують: 

контроль за втіленням...


Статья 11. Основні повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері реабілітації інвалідів 

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених нормативно-правовими актами: 

вживають заходів щодо розширення мережі реабілітаційних...


Статья 12. Структура системи реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів 

Система реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів забезпечує своєчасність, комплексність і неперервність медичної, психолого-педагогічної, фізичної, професійної, трудової,...


Статья 13. Типи реабілітаційних установ 

Реабілітаційні установи залежно від змісту реабілітаційних заходів, які вони здійснюють, відносяться до таких типів: 

медичної реабілітації; 

медико-соціальної...


Статья 14. Створення та припинення діяльності реабілітаційних установ 

Реабілітаційні установи в Україні створюються на основі державної, комунальної і приватної власності, а також шляхом об'єднання майна різних форм власності. 

Порядок створення,...


Статья 15. Державні соціальні нормативи у сфері реабілітації ( Стаття 15 набирає чинності з 1 січня 2007 року згідно з пунктом 1 розділу IX цього Закону ) 

Державні соціальні нормативи у сфері реабілітації інвалідів встановлюють вимоги до змісту та обсягу реабілітаційних заходів з відновлення та компенсації обмежених функціональних можливостей...


Статья 16. Державна типова програма реабілітації інвалідів 

Державна типова програма реабілітації інвалідів встановлює гарантований державою перелік послуг з медичної, психолого-педагогічної, фізичної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної,...


Статья 17. Організація реабілітаційного процесу 

Реабілітаційний процес включає такі складові: 

відновлювальні медичні заходи, реконструктивна хірургія, ендопротезування, протезування, ортезування, санаторно-курортне...


Статья 18. Організація медичного обслуговування в реабілітаційних установах 

Заклади охорони здоров'я проводять медичний огляд інвалідів, дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію, моніторинг і корекцію стану здоров'я, здійснення лікувально-профілактичних...


Статья 19. Організація психологічної підтримки в реабілітаційних установах 

Для організації психологічної підтримки і супроводу інвалідів, дітей-інвалідів, їх сімей у реабілітаційних установах може створюватися психологічна служба. 

На психологічну службу...


Статья 20. Організація харчування в реабілітаційних установах 

Організація та відповідальність за якість харчування в реабілітаційних установах незалежно від відомчого підпорядкування, типу, форми власності покладається на засновників (власників) і...


Статья 21. Наукове і методичне забезпечення реабілітаційних установ 

Наукове і методичне забезпечення реабілітаційних установ державної і комунальної форм власності здійснюють центральні органи виконавчої влади, які в межах своїх повноважень беруть участь у...


Статья 22. Кадрове забезпечення реабілітаційних установ 

Навантаження, тривалість і режим робочого часу, тривалість і види відпусток працівників реабілітаційних установ державної і комунальної форм власності встановлюються відповідно до  

...


Статья 23. Індивідуальна програма реабілітації інваліда 

Індивідуальна програма реабілітації інваліда розробляється відповідно до Державної типової програми реабілітації інвалідів для повнолітніх інвалідів - медико-соціальною експертною комісією, для...


Статья 24. Види реабілітаційних заходів 

Відповідно до Державної типової програми реабілітації інвалідів можуть здійснюватися такі види реабілітаційних заходів щодо інвалідів, дітей-інвалідів: 

медичні, які передбачають...


Статья 25. Форми реабілітаційних заходів 

Основними формами реабілітаційних заходів є: 

надання реабілітаційних послуг; 

забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення; 

...


Статья 26. Засоби реабілітації інвалідів

{ Стаття 26 набирає чинності з 1 січня 2007 року згідно з пунктом 1 розділу IX цього Закону } 

Держава гарантує розробку, виробництво технічних та інших засобів реабілітації та закупівлю...


Статья 27. Виплата грошових компенсацій при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів 

Грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів виплачуються у випадках, коли передбачений індивідуальною програмою реабілітації...


Статья 28. Виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування 

Грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування спеціального автотранспорту та на транспортне обслуговування виплачуються інвалідам, на дітей-інвалідів, які відповідно до...


Статья 29. Виплата грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування 

Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки і компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування виплачується інвалідам, законним представникам дітей-інвалідів на...


Статья 30. Учасники реабілітаційного процесу 

Учасниками реабілітаційного процесу є: 

педагогічні, медичні, соціальні, музичні працівники, психологи, психотерапевти, спортивні тренери, майстри виробничого навчання реабілітаційної...


Статья 31. Основні права інвалідів при проведенні реабілітації 

При здійсненні реабілітаційних заходів інваліди мають право на: 

поважливе і гуманне ставлення з боку працівників реабілітаційних установ; 

вибір виду реабілітації і...


Статья 32. Порядок і умови отримання реабілітаційних послуг 

Інвалідам, дітям-інвалідам, у тому числі з важкими формами інвалідності, які потребують реабілітації відповідно до висновків медико-соціальних комісій, створюються необхідні умови для отримання...


Статья 33. Медична реабілітація 

Медична реабілітація інвалідів, дітей-інвалідів здійснюється в лікувально-профілактичних закладах, реабілітаційних установах відповідного типу. 

Медична реабілітація включає всі види...


Статья 34. Рання реабілітація дітей-інвалідів 

Рання реабілітація дітей-інвалідів раннього віку (до 7 років) спрямовується на зменшення або подолання фізичних, психічних розладів та інтелектуальних вад, набуття побутових та соціальних...


Статья 35. Фізична реабілітація 

Фізична реабілітація передбачає відновлення та/або компенсацію втрачених функцій організму, досягнення фізичної самостійності та активності, покращення фізичного стану життєдіяльності інваліда,...


Статья 36. Психологічна реабілітація 

Психологічна реабілітація здійснюється за наявності психологічних проблем, пов'язаних з інвалідністю особи, у тому числі у сім'ї, та у випадках виявлення порушень та/або відхилень у психічній...


Статья 37. Соціальна реабілітація 

Соціальна реабілітація (абілітація) спрямовується на оптимізацію і коригування ставлення інвалідів, дітей-інвалідів до своїх вад, становища в сім'ї та суспільстві, виховання у них навичок до...


Статья 38. Професійна реабілітація 

Професійна реабілітація передбачає відновлення знижених або втрачених професійних функцій, відбір професії та адаптацію до неї інваліда, дитини-інваліда, поновлення трудової діяльності інваліда...


Статья 39. Трудова реабілітація 

Трудова реабілітація передбачає тренування відновленої моторної здатності з використанням засобів реабілітації з метою створення інваліду, дитині-інваліду умов для праці по можливості у...


Статья 40. Фізкультурно-спортивна реабілітація 

Фізкультурно-спортивна реабілітація спрямовується на підвищення рухової активності, оздоровлення, формування компенсаторних функцій організму і позитивної мотивації в інвалідів, дітей-інвалідів...


Статья 41. Інформаційне забезпечення системи реабілітації інвалідів 

Інформаційні ресурси у сфері реабілітації інвалідів формуються у вигляді централізованого банку даних з проблем інвалідності, що містить дані про реабілітаційні установи, характер і причини...


Статья 42. Фінансове забезпечення системи реабілітації інвалідів 

Фінансування заходів з реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів, витрат на утримання реабілітаційних установ здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, цільових страхових...


Статья 43. Звітність з питань реабілітації інвалідів 

Оцінка результатів державної соціальної політики у сфері реабілітації інвалідів, аналіз діяльності органів виконавчої влади, закладів охорони здоров'я, навчальних закладів, реабілітаційних...


Статья 44. Організація міжнародного співробітництва 

Міжнародне співробітництво у вирішенні проблем, пов'язаних з реабілітацією інвалідів, здійснюється центральними органами виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні державної політики у...


Статья 45. Відповідальність за порушення законодавства про реабілітацію інвалідів 

Особи, винні у порушенні законодавства про реабілітацію інвалідів, несуть відповідальність згідно із законом. 

Р о з д і л IX 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає...