Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про регулювання містобудівної діяльності від 17.02.2011 № 3038-VI ЗУ Про регулювання містобудівної діяльності - Закони України 2014

Про регулювання містобудівної діяльностіСтатья 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

1) Генеральна схема планування території України ( 3059-14 ) - містобудівна документація, що визначає...


Статья 2. Планування і забудова територій 

1. Планування і забудова територій - діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, яка передбачає: 

1) прогнозування розвитку...


Статья 3. Законодавство у сфері містобудівної діяльності 

1. Відносини у сфері містобудівної діяльності регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Цивільним ( 435-15 ), Господарським ( 436-15 ) і Земельним ( 2768-14 ) кодексами України, цим...


Статья 4. Об'єкти та суб'єкти містобудування 

1. Об'єктами містобудування на державному та регіональному рівнях є планувальна організація території, система розселення, система взаємопов'язаного комплексного розміщення основних об'єктів...


Статья 5. Обов'язковість дотримання вимог містобудівної документації 

1. Програми розвитку регіонів та населених пунктів, програми господарського, соціального та культурного розвитку повинні узгоджуватися з містобудівною документацією відповідного...


Статья 6. Органи, що здійснюють управління у сфері містобудівної діяльності 

1. Управління у сфері містобудівної діяльності здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної...


Статья 7. Зміст управління у сфері містобудівної діяльності 

1. Управління у сфері містобудівної діяльності здійснюється шляхом: 

1) планування територій на державному, регіональному та місцевому рівнях; 

2) моніторингу стану...


Статья 8. Організація планування та забудови територій 

1. Планування територій здійснюється на державному, регіональному та місцевому рівнях відповідними органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів...


Статья 9. Нормативне регулювання планування та забудови територій 

1. Нормативне регулювання планування та забудови територій здійснюється шляхом прийняття нормативно-правових актів, правил, державних та галузевих будівельних норм, національних (державних)...


Статья 10. Фінансування робіт з планування територій 

1. Фінансування робіт з планування територій на державному рівні, розроблення нормативних документів з питань планування і забудови територій, проведення пріоритетних науково-дослідних робіт...


Статья 11. Планування територій на державному рівні 

1. Планування територій на державному рівні здійснюється шляхом розроблення відповідно до закону Генеральної схеми планування території України ( 3059-14 ), схем планування окремих частин...


Статья 12. Розроблення та затвердження схем планування окремих частин території України 

1. За рішенням Кабінету Міністрів України розробляються схеми планування окремих частин території України: кількох областей, узбережжя Чорного та Азовського морів, гірських територій Карпат,...


Статья 13. Планування територій на регіональному рівні 

1. Планування територій на регіональному рівні здійснюється шляхом розроблення схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів. 

2. За рішенням Ради...


Статья 14. Розроблення та затвердження схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів 

1. Рішення про розроблення схем планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів або про внесення змін до них чи окремих їх розділів приймає Верховна Рада Автономної...


Статья 15. Реалізація схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів 

1. Реалізація схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів здійснюється шляхом розроблення, затвердження і виконання відповідних програм економічного і соціального...


Статья 16. Планування територій на місцевому рівні 

1. Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території, їх...


Статья 17. Генеральний план населеного пункту 

1. Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території...


Статья 18. План зонування території 

1. План зонування території розробляється на основі генерального плану населеного пункту (у його складі або як окремий документ) з метою визначення умов та обмежень використання території для...


Статья 19. Детальний план території 

1. Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території. 

Детальний...


Статья 20. Архітектурно-містобудівні ради 

1. Для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, уповноважені...


Статья 21. Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів 

1. Громадським слуханням підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій,...


Статья 22. Містобудівний кадастр 

1. Містобудівний кадастр - державна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови,...


Статья 23. Містобудівний моніторинг 

1. Містобудівний моніторинг - система спостережень, аналіз реалізації містобудівної документації, оцінки та прогнозу стану і змін об'єктів містобудування, які проводяться відповідно до вимог...


Статья 24. Особливості регулювання земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності  

{ Частину першу статті 24 виключено на підставі Закону N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 }  

2. Зміна функціонального призначення територій не тягне за собою припинення права...


Статья 25. Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб 

1. Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб, встановлюється у генеральних планах населених пунктів, планах зонування та детальних планах територій. 

2. Режим...


Статья 26. Забудова територій 

1. Забудова територій здійснюється шляхом розміщення об'єктів будівництва. 

2. Суб'єкти містобудування зобов'язані додержуватися містобудівних умов та обмежень під час...


Статья 27. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 

1. Забудова присадибних, дачних і садових земельних ділянок може здійснюватися на підставі будівельного паспорта забудови земельної ділянки (далі - будівельний паспорт). 

...


Статья 28. Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності

{ Назва статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 }  

{ Частину першу статті 28 виключено на підставі Закону N 5496-VI ( 5496-17 ) від...


Статья 29. Вихідні дані 

1. Основними складовими вихідних даних є: 

1) містобудівні умови та обмеження; 

2) технічні умови; 

3) завдання на проектування. 

2. Фізична...


Статья 30. Технічні умови 

1. Технічні умови - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо водо-, тепло-, енерго- і...


Статья 31. Проектна документація на будівництво 

1. Проектна документація на будівництво об'єктів розробляється у порядку ( z0651-11 ), встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері...


Статья 32. Категорії складності об'єктів будівництва 

1. Усі об'єкти будівництва поділяються на I, II, III, IV і V категорії складності.

{ Частина перша статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5496-VI ( 5496-17 ) від...


Статья 33. Здійснення комплексної забудови території 

1. Комплексна забудова території здійснюється з метою забезпечення реалізації громадських інтересів і спрямовується на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх...


Статья 34. Право на виконання будівельних робіт 

1. Замовник має право виконувати будівельні роботи після: 

1) направлення замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт центральному органу виконавчої влади, що...


Статья 35. Виконання підготовчих робіт 

1. Після набуття права на земельну ділянку замовник може виконувати підготовчі роботи, визначені будівельними нормами, державними стандартами і правилами, крім винесення інженерних мереж та...


Статья 36. Декларація про початок виконання будівельних робіт 

1. Право на виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно з повідомленням або зареєстрованою декларацією про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на...


Статья 37. Дозвіл на виконання будівельних робіт 

1. Право на виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно з повідомленням або зареєстрованою декларацією про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на...


Статья 38. Знесення самочинно збудованих об'єктів

{ Назва статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 

1. У разі виявлення факту самочинного будівництва об'єкта, перебудова якого з...


Статья 39. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів 

1. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що належать до I-III категорій складності, та об'єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта,...


Статья 39-1. Внесення змін до повідомлення або декларації, скасування реєстрації повідомлення або декларації 

1. У разі якщо замовник самостійно виявив технічну помилку у надісланому повідомленні про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, зареєстрованій декларації про початок виконання...


Статья 39-2. Огляд, обстеження та паспортизація об’єктів 

1. Власники або управителі об’єктів будівництва забезпечують поточний огляд і періодичне обстеження прийнятих в експлуатацію у встановленому законодавством порядку об’єктів протягом усього...


Статья 40. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту 

1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до цього...


Статья 41. Державний архітектурно-будівельний контроль 

1. Державний архітектурно-будівельний контроль - сукупність заходів, спрямованих на дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і...