Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про рекламу від 03.07.1996 № 270/96-ВР ЗУ Про рекламу - Закони України 2014

Про рекламуСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

виробник реклами - особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами; 

внутрішня...


Статья 2. Сфера застосування Закону 

1. Цей Закон регулює відносини, пов'язані з виробництвом, розповсюдженням та споживанням реклами на території України. 

2. Дія цього Закону не поширюється на відносини, пов'язані...


Статья 3. Законодавство про рекламу 

1. Законодавство України про рекламу складається з цього Закону та інших нормативних актів, які регулюють відносини у сфері реклами. 

2. Якщо міжнародним договором України, згода...


Статья 4. Використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав у рекламі 

Використання у рекламі об'єктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюється відповідно до вимог законодавства України про авторське право і суміжні права.

( Стаття 4 в...


Статья 5. Спонсорство

{ Назва статті 5 в редакції Закону N 145-VI ( 145-17 ) від 18.03.2008 } 

1. У теле-, радіопередачах, матеріалах в інших засобах масової інформації, видовищних та інших заходах,...


Статья 6. Мова реклами 

Мова реклами визначається статтею 26 Закону України "Про засади державної мовної політики" ( 5029-17 ).

{ Стаття 6 в редакції Закону N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004; із змінами,...


Статья 7. Принципи реклами 

1. Основними принципами реклами є: законність, точність, достовірність, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами шкоди. 

2. Реклама не повинна підривати...


Статья 8. Загальні вимоги до реклами 

1. У рекламі забороняється: 

поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України яких заборонено законом; 

вміщувати...


Статья 9. Ідентифікація реклами 

1. Реклама має бути чітко відокремлена від іншої інформації, незалежно від форм чи способів розповсюдження, таким чином, щоб її можна було ідентифікувати як рекламу. 

2. Реклама у...


Статья 10. Недобросовісна реклама 

1. Недобросовісна реклама забороняється. 

2. Відповідальність за недобросовісну рекламу несе винна особа. 

3. Рішення щодо визнання реклами недобросовісною приймають...


Статья 11. Порівняльна реклама 

1. Відносини, які виникають у зв'язку з порівняльною рекламою, регулюються законодавством України про захист від недобросовісної конкуренції. 

2. Відповідальність за неправомірне...


Статья 12. Соціальна реклама 

1. Рекламодавцем соціальної реклами може бути будь-яка особа. 

2. Соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця (за...


Статья 13. Реклама на телебаченні і радіо 

1. Час мовлення, відведений на рекламу, не може перевищувати 15 відсотків, а впродовж виборчого процесу - 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби...


Статья 14. Реклама у друкованих засобах масової інформації 

1. Обсяг реклами у друкованих засобах масової інформації визначається ними самостійно. Друковані засоби масової інформації, що розповсюджуються за передплатою, зобов'язані в умовах передплати...


Статья 15. Реклама послуг, що надаються з використанням електрозв'язку 

1. Реклама послуг, що надаються з використанням електрозв'язку, в тому числі телефонного, при розповсюдженні її в рекламних засобах має містити точну інформацію про: 

зміст...


Статья 16. Зовнішня реклама 

1. Розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а поза межами населених пунктів - на...


Статья 17. Внутрішня реклама 

1. Розміщення внутрішньої реклами погоджується лише з власником місця її розташування або з уповноваженою ним особою. При погодженні розміщення внутрішньої реклами втручання у форму та зміст...


Статья 18. Реклама на транспорті 

1. Розміщення реклами на транспорті погоджується лише з власниками об'єктів транспорту або уповноваженими ними органами (особами). При погодженні розміщення реклами на транспорті втручання у...


Статья 19. Реклама під час демонстрування кіно- та відеофільмів 

Забороняється переривати для реклами демонстрацію художніх і документальних фільмів у кінотеатрах, відеосалонах та інших місцях, де здійснюється публічний показ кіно-, відео-,...


Статья 20. Реклама і діти 

1. Забороняється реклама: 

з використанням зображень дітей, які споживають або використовують продукцію, призначену тільки для дорослих чи заборонену законом для придбання або...


Статья 21. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації 

1. Дозволяється реклама: 

лише таких лікарських засобів, медичних виробів та методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що в установленому порядку дозволені...


Статья 22. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби 

1. Реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється: 

на радіо...


Статья 23. Реклама зброї 

1. Реклама зброї може здійснюватися тільки у відповідних спеціалізованих виданнях щодо зброї, або безпосередньо у приміщеннях торговельних закладів (підприємств), які реалізують зброю, або на...


Статья 24. Реклама послуг, пов'язаних із залученням коштів населення 

1. Реклама послуг (банківських, страхових, інвестиційних тощо), пов'язаних із залученням коштів населення, або осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності спеціального дозволу,...


Статья 24-1. Реклама послуг із працевлаштування 

1. Забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) зазначати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися...


Статья 25. Реклама цінних паперів та фондового ринку 

1. Рекламою цінних паперів та фондового ринку визнається інформація рекламного характеру про: 

1) інститути спільного інвестування; 

2) цінні папери, які емітуються,...


Статья 25-1. Реклама об'єктів будівництва 

1. Реклама об'єктів будівництва з метою продажу житлових або нежитлових приміщень, в тому числі пов'язаних із залученням коштів населення, дозволяється лише за наявності ліцензії (дозволу) на...


Статья 26. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу 

1. Контроль за дотриманням законодавства України про рекламу здійснюють у межах своїх повноважень: 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері...


Статья 27. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу 

1. Особи, винні у порушенні законодавства про рекламу, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону. 

Норми цієї...


Статья 28. Публічне спростування недобросовісної та неправомірної порівняльної реклами 

1. Публічне спростування недобросовісної та неправомірної порівняльної реклами здійснюється добровільно або за рішенням суду. 

2. Публічне спростування недобросовісної та...


Статья 29. Права об'єднань громадян, об'єднань підприємств у галузі реклами 

Об'єднання громадян та об'єднання підприємств у галузі реклами мають право: 

здійснювати незалежну експертизу реклами та нормативно-правових актів з питань реклами щодо...