Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 15.05.2003 № 755-IV ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - Закони України 2014

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємцівСтатья 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

відокремлений підрозділ юридичної особи - це філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та...


Статья 2. Законодавство у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

1. Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом та нормативно-правовими...


Статья 3. Сфера дії Закону 

1. Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб -...


Статья 4. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

1. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця...


Статья 5. Місце проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

1. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи -...


Статья 6. Державний реєстратор 

1. Державний реєстратор: { Абзац перший частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }  

проводить державну реєстрацію юридичних...


Статья 7. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: 

бере участь у формуванні та забезпечує...


Статья 8. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору 

1. Документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються поштовим відправленням або електронним документом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною...


Статья 10. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації 

1. За проведення державної реєстрації справляється реєстраційний збір у такому розмірі: 

десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за проведення державної реєстрації...


Статья 11. Ведення реєстраційних справ 

1. Державний реєстратор після внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця зобов'язаний сформувати...


Статья 12. Виїмка документів з реєстраційних справ 

1. Виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише за вмотивованою постановою слідчого відповідно до закону. 

2. Державний реєстратор зобов'язаний зробити копії документів, що...


Статья 13. Витребування документів з реєстраційних справ 

1. Витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення. 

2. Державний реєстратор зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної...


Статья 14. Передача реєстраційних справ 

1. Передача реєстраційних справ здійснюється в разі: 

зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни місця проживання фізичної особи - підприємця, якщо нове місцезнаходження юридичної...


Статья 15. Порядок зберігання реєстраційних справ 

1. Реєстраційна справа зберігається у державного реєстратора протягом п'яти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи або припинення...


Статья 16. Єдиний державний реєстр 

1. Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з...


Статья 17. Відомості Єдиного державного реєстру 

1. Відомості про юридичну особу або фізичну особу - підприємця включаються до Єдиного державного реєстру шляхом внесення записів на підставі відомостей з відповідних реєстраційних карток та...


Статья 18. Статус відомостей Єдиного державного реєстру 

1. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою,...


Статья 19. Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі 

1. У разі якщо зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов'язана із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не підлягає...


Статья 20. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру 

1. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та...


Статья 21. Виписка з Єдиного державного реєстру 

1. Виписка з Єдиного державного реєстру видається юридичній особі або фізичній особі - підприємцю за їх письмовим запитом протягом двох робочих днів з дати подання цього запиту, а також у...


Статья 22. Публікація відомостей з Єдиного державного реєстру 

1. Інформація про проведення державної реєстрації юридичної особи, зміну місцезнаходження юридичної особи, зміну найменування юридичної особи, прийняття засновниками (учасниками), судом або...


Статья 22-1. Надання доступу до Єдиного державного реєстру судам загальної юрисдикції 

1. Судам загальної юрисдикції на безоплатній основі надається безперешкодний доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. 

2. Доступ...


Статья 24. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи 

1. Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з...


Статья 24-1. Особливості державної реєстрації центральних органів виконавчої влади 

1. Державна реєстрація новоутвореного та утвореного в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення центрального органу виконавчої влади як юридичної особи здійснюється у триденний...


Статья 25. Порядок проведення державної реєстрації юридичної особи 

1. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення документів, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду зобов'язаний перевірити ці документи на...


Статья 26. Передача відомостей про державну реєстрацію юридичної особи до органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України для взяття юридичної особи на облік 

1. Державний реєстратор у день державної реєстрації юридичної особи зобов'язаний передати відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомості з реєстраційної...


Статья 27. Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи 

1. Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи є: 

невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації...


Статья 28. Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи 

1. Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру. 

2. В Єдиному державному реєстрі містяться...


Статья 29. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 

1. Для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна подати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) такі документи: 

заповнену...


Статья 30. Відмова у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи 

1. Державний реєстратор відмовляє у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи за наявності підстав, встановлених частиною першою статті 27 цього Закону. 


Статья 31. Скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи 

1. У разі постановлення судового рішення щодо скасування рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про внесення змін до установчих документів юридичної...


Статья 32. Особливості проведення державної реєстрації юридичної особи, що створюється шляхом виділу 

1. Для проведення державної реєстрації юридичної особи, що створюється шляхом виділу, засновники (учасники) або уповноважені ними орган чи особа крім документів, які передбачені частинами...


Статья 33. Припинення юридичної особи 

1. Юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення...


Статья 34. Документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженим ними органом щодо припинення юридичної особи 

1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи заявник повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному...


Статья 35. Порядок внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи 

1. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення документів, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або...


Статья 36. Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації 

1. Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації голова ліквідаційної комісії, уповноважена ним особа або ліквідатор після закінчення процедури...


Статья 37. Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення 

1. Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення голова комісії з припинення або уповноважена ним особа після...


Статья 38. Порядок державної реєстрації припинення юридичної особи на підставі судового рішення, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи 

1. Суд, який постановив рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, у день набрання таким рішенням законної сили направляє його копію державному...


Статья 38-1. Порядок проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації 

1. Спрощена процедура державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації проводиться державним реєстратором на підставі судового рішення про: 

скасування (визнання...


Статья 39. Порядок державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом 

1. Суд, який постановив рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією, про визнання юридичної...


Статья 39-1. Порядок проведення державної реєстрації припинення банку на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку 

1. Національний банк України не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, направляє його копію державному реєстратору за...


Статья 40. Порядок надання органам, що ведуть облік юридичних осіб, відомостей про реєстрацію припинення юридичної особи

{ Назва статті 40 в редакції Закону N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 } 

1. Державний реєстратор у день державної реєстрації припинення юридичної особи відповідно до статей 36-39...


Статья 41. Порядок внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи 

1. Підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи є постановлення судом рішення щодо відміни державної реєстрації...


Статья 42. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем 

1. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем та має реєстраційний номер облікової картки платника податків, або уповноважена нею особа (далі - заявник)...


Статья 43. Порядок проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця 

1. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення документів, які подані для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, без розгляду зобов'язаний перевірити ці...


Статья 44. Відмова у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця 

1. Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця є: 

невідповідність відомостей, які вказані у реєстраційній картці на проведення державної...


Статья 45. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі 

1. Зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені фізичної особи, місця її проживання, реєстраційного номера облікової...


Статья 46. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця 

1. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця проводиться у разі: 

прийняття фізичною особою - підприємцем рішення про припинення...


Статья 47. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням 

1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності така фізична особа - підприємець або уповноважена нею...


Статья 48. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою 

1. У разі смерті фізичної особи - підприємця третя особа, зокрема спадкоємець або відповідний державний орган, може подати державному реєстратору особисто (надіслати поштовим відправленням)...


Статья 49. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством фізичної особи - підприємця 

1. Суд, який постановив рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, у тому числі рішення про визнання фізичної особи - підприємця недієздатною або про...


Статья 49-1. Порядок проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця 

1. Спрощена процедура державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця проводиться державним реєстратором на підставі судового рішення про: 

...


Статья 50. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом 

1. Суд, який постановив рішення про порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, у день набрання рішенням законної сили надсилає його державному реєстратору за...


Статья 51. Порядок надання відомостей органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України щодо реєстрації припинення фізичної особи - підприємця 

1. Державний реєстратор у день державної реєстрації припинення фізичної особи - підприємця у порядку, визначеному статтями 47-50 цього Закону, зобов'язаний надіслати відповідним органам...


Статья 52. Порядок внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця 

1. Підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є постановлення судом рішення...


Статья 53. Відповідальність у сфері державної реєстрації 

1. Державні реєстратори за порушення законодавства у сфері державної реєстрації несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому...