Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про режим іноземного інвестування від 19.03.1996 № 93/96-ВР ЗУ Про режим іноземного інвестування - Закони України 2014

Про режим іноземного інвестуванняСтатья 1. Визначення термінів, що вживаються в Законі 

Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення: 

1) іноземні інвестори - суб'єкти, які провадять інвестиційну діяльність на території України, а саме:

юридичні...


Статья 2. Види іноземних інвестицій 

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді:

іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України;

валюти України - відповідно до законодавства...


Статья 3. Форми здійснення іноземних інвестицій 

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у таких формах:

часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки...


Статья 4. Об'єкти іноземного інвестування 

Іноземні інвестиції можуть вкладатися в будь-які об'єкти, інвестування в які не заборонено законами України. 


Статья 5. Оцінка іноземних інвестицій 

Іноземні інвестиції та інвестиції українських партнерів, включаючи внески до статутного капіталу підприємств, оцінюються в іноземній конвертованій валюті та у валюті України за домовленістю...


Статья 6. Законодавство про інвестиційну діяльність іноземних інвесторів на території України 

Відносини, пов'язані з іноземними інвестиціями в Україні, регулюються цим Законом, іншими законодавчими актами та міжнародними договорами України. Якщо міжнародним договором України...


Статья 7. Правовий режим інвестиційної діяльності 

Для іноземних інвесторів на території України встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятками, передбаченими законодавством України та...


Статья 8. Гарантії у разі зміни законодавства 

Якщо в подальшому спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції будуть змінюватися гарантії захисту іноземних інвестицій, зазначені в розділі II цього Закону, то протягом десяти...


Статья 9. Гарантії щодо примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів та їх посадових осіб 

Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. Державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції, за винятком випадків здійснення рятівних заходів у разі стихійного...


Статья 10. Компенсація і відшкодування збитків іноземним інвесторам 

Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами...


Статья 11. Гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності 

У разі припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій в натуральній формі або у...


Статья 12. Гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій 

Іноземним інвесторам після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів гарантується безперешкодний і негайний переказ за кордон їх прибутків, доходів та інших коштів в іноземній...


Статья 13. Державна реєстрація іноземних інвестицій  

{ Частину першу статті 13 виключено на підставі Закону N 2155-VI ( 2155-17 ) від 27.04.2010 }  

Державна реєстрація (перереєстрація) іноземних інвестицій та її анулювання...


Статья 14. Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій 

Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі порушення встановленого порядку реєстрації. Відмова з мотивів її недоцільності не допускається. 

Відмова в...


Статья 15. Статистична звітність про іноземні інвестиції 

Органи, які здійснюють державну реєстрацію іноземних інвестицій, підприємства з іноземними інвестиціями, органи доходів і зборів та установи банків подають відповідно до встановлених форм та...


Статья 16. Організаційно-правові форми підприємств з іноземними інвестиціями 

На території України підприємства з іноземними інвестиціями створюються і діють у формах, передбачених законодавством України. 


Статья 17. Установчі документи підприємств з іноземними інвестиціями 

Установчі документи підприємств з іноземними інвестиціями повинні містити відомості, передбачені законодавством України для відповідних організаційно-правових форм підприємств, а також...


Статья 18. Оподаткування митом майна, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями 

Оподаткування митом майна, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або використання з...


Статья 19. Умови реалізації продукції (робіт, послуг) 

Підприємство з іноземними інвестиціями самостійно визначає умови реалізації продукції (робіт, послуг), включаючи ціну на них, якщо інше не передбачено законодавством України. 

...


Статья 20. Оподаткування 

Підприємства з іноземними інвестиціями сплачують податки відповідно до законодавства України. 


Статья 21. Права інтелектуальної власності 

Охорона та здійснення прав інтелектуальної власності підприємств з іноземними інвестиціями забезпечуються відповідно до законодавства України. Підприємства з іноземними інвестиціями самостійно...


Статья 22. Концесійні договори 

Надання іноземним інвесторам права на проведення господарської діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів, що перебувають у державній або комунальній власності і передаються у концесію,...


Статья 23. Договори (контракти) про інвестиційну діяльність 

Іноземні інвестори мають право укладати договори (контракти) про спільну інвестиційну діяльність (виробничу кооперацію, спільне виробництво тощо), не пов'язану із створенням юридичної особи,...


Статья 24. Регулювання господарської діяльності за договорами (контрактами) 

Господарська діяльність на підставі зазначених у статті 23 цього Закону договорів (контрактів) регулюється законодавством України. 

Сторони за договорами (контрактами) повинні...


Статья 25. Регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах 

Специфіка регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах установлюється законодавством України про спеціальні (вільні) економічні зони. Правовий режим іноземних...


Статья 26. Порядок розгляду спорів 

Спори між іноземними інвесторами і державою з питань державного регулювання іноземних інвестицій та діяльності підприємств з іноземними інвестиціями підлягають розгляду в судах України, якщо...


Статья 27. Заключні положення 

Визнати такими, що втратили чинність: 

Закон України "Про іноземні інвестиції" ( 2198-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 26, ст. 357); 

Декрет...