Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсівСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:  

{ Абзац другий статті 1 виключено на підставі Закону N 5293-VI ( 5293-17 ) від 18.09.2012 }  

анадромні види...


Статья 2. Законодавство про рибне господарство 

Законодавство про рибне господарство ґрунтується на нормах Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону, інших законодавчих актів, міжнародних договорів України, які...


Статья 3. Завдання законодавства про рибне господарство 

Завданням законодавства про рибне господарство є правове регулювання відносин у галузі вивчення, охорони, відтворення, використання та реалізації водних біоресурсів, переміщення через митний...


Статья 4. Галузь рибного господарства 

Функціонування галузі рибного господарства забезпечують суб'єкти рибного господарства, а також технологічно пов'язані з ними підприємства та організації чи інші підприємства, які забезпечують...


Статья 5. Завдання державної політики у галузі рибного господарства 

Завданням державної політики у галузі рибного господарства є: 

забезпечення продовольчої безпеки держави; 

управління рибальством, збереження та збільшення чисельності водних...


Статья 6. Державне управління та регулювання у галузі рибного господарства 

Державне управління та регулювання у галузі рибного господарства здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері...


Статья 7. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі рибного господарства 

До повноважень Кабінету Міністрів України у галузі рибного господарства належать: 

забезпечення здійснення державної політики у галузі рибного господарства, визначеної Верховною Радою...


Статья 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, належать: { Абзац перший статті 8 із...


Статья 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, відповідно до покладених на нього завдань належать: 

вжиття заходів щодо...


Статья 10. Повноваження посадових осіб органів рибоохорони

{ Назва статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

Посадові особи органів рибоохорони здійснюють державний контроль та управління в галузі...


Статья 11. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій у галузі рибного господарства 

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій у галузі рибного господарства належать: 

розроблення, затвердження і реалізація в межах своїх...


Статья 12. Водні біоресурси 

До водних біоресурсів належать: 

водні біоресурси, які перебувають в умовах природної волі внутрішніх морських вод, територіального моря, континентального шельфу, виключної (морської)...


Статья 13. Рибогосподарські водні об'єкти (їх частини), які використовуються для цілей рибного господарства 

Рибогосподарські водні об'єкти (їх частини) поділяються на рибогосподарські водні об'єкти загальнодержавного та місцевого значення. 

До рибогосподарських водних об'єктів...


Статья 14. Наукове забезпечення 

Наукове забезпечення рибного господарства здійснюють рибогосподарські та інші спеціалізовані науково-дослідні установи, наукові підприємства та організації, селекційні центри, основними...


Статья 15. Державний моніторинг і ведення державного обліку та державного кадастру водних біоресурсів і рибогосподарських водних об'єктів 

Державний облік, державний моніторинг, державний кадастр водних біоресурсів, а також державний облік та державний реєстр рибогосподарських водних об'єктів (їх частин) ведуться центральним...


Статья 16. Зміст охорони водних біоресурсів та основні шляхи її забезпечення 

Охорона водних біоресурсів та основні шляхи її забезпечення визначаються відповідно до цього Закону, законів України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ), "Про охорону навколишнього природного...


Статья 17. Основні вимоги до охорони середовища перебування водних біоресурсів 

При розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції, технічному переоснащенні та введенні в експлуатацію підприємств, споруд, інших об'єктів, при проведенні різних робіт на землях водного...


Статья 18. Охорона анадромних видів риб 

Україна як держава походження анадромних видів риб - осетра, севрюги, білуги, шипа, азово-чорноморського (дунайського) оселедця, вирезуба, атлантичного лосося, дунайського лосося та інших...


Статья 19. Особливості охорони водних біоресурсів Азово-Чорноморського басейну 

Охорона водних біоресурсів Азово-Чорноморського басейну здійснюється з урахуванням необхідності створення сприятливих умов для відтворення та збільшення запасів осетрових та інших видів водних...


Статья 20. Відшкодування шкоди, завданої рибному господарству внаслідок знищення або погіршення стану водних біоресурсів та середовища їх перебування внаслідок господарської та іншої діяльності 

Шкода, завдана рибному господарству внаслідок знищення або погіршення стану водних біоресурсів та середовища їх перебування внаслідок господарської та іншої діяльності, підлягає відшкодуванню...


Статья 21. Державний контроль за провадженням рибогосподарської діяльності 

Державний контроль за провадженням рибогосподарської діяльності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, з метою...


Статья 22. Громадський контроль за провадженням рибогосподарської діяльності 

Громадський контроль у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів здійснюється громадськими інспекторами рибоохорони. 

Громадський контроль громадських інспекторів...


Статья 23. Документи дозвільного характеру, що видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства

{ Назва статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного...


Статья 24. Особливості видачі дозвільних документів у галузі рибного господарства 

Видача свідоцтва про відповідність компанії та суден вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року ( 995_304, z0072-08 ), дозволу...


Статья 25. Види використання водних біоресурсів 

Використання водних біоресурсів, які перебувають у стані природної волі, здійснюється в порядку загального і спеціального використання. 


Статья 26. Загальне використання водних біоресурсів 

Громадяни мають право використовувати безоплатно водні біоресурси в наукових, культурно-освітніх та виховних цілях для задоволення естетичних, оздоровчих, рекреаційних та інших потреб без...


Статья 27. Спеціальне використання водних біоресурсів 

Спеціальне використання водних біоресурсів здійснюється шляхом їх вилучення з природного середовища (крім любительського і спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування в...


Статья 28. Ліміти і прогнози допустимого вилову спеціального використання водних біоресурсів 

Спеціальне використання водних біоресурсів (крім любительського рибальства та використання ресурсів, запаси яких формуються виключно шляхом їх штучного розведення) здійснюється відповідно до...


Статья 29. Встановлення лімітів на використання водних біоресурсів 

Ліміти встановлюються на види (групи видів) водних біоресурсів, щодо яких здійснюється промисел на відповідних водних об'єктах, крім ізольованих об'єктів (із застосуванням споруд або технічних...


Статья 30. Розподіл ліміту на квоти спеціального використання водних біоресурсів та прогнозів допустимого вилову 

Ліміти вилову водних біоресурсів розподіляються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства. 

За рішенням центрального органу...


Статья 31. Правила промислового рибальства 

Правила промислового рибальства розробляються на основі наукових обґрунтувань за басейновим принципом та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної...


Статья 32. Порядок спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах за межами юрисдикції України 

У виключних (морських) економічних зонах іноземних держав, конвенційних районах та відкритому морі промислове та науково-пошукове використання водних біоресурсів здійснюється суб'єктами рибного...


Статья 33. Порядок спеціального використання водних біоресурсів іноземними юридичними і фізичними особами 

Іноземні юридичні і фізичні особи можуть нарівні з українськими суб'єктами рибного господарства використовувати водні біоресурси у промислових, наукових та інших цілях у виключній (морській)...


Статья 34. Права суб'єктів рибного господарства 

Суб'єкти рибного господарства мають право на: 

користування рибогосподарськими водними об'єктами (їх частинами), землями водного фонду та використання водних біоресурсів на...


Статья 35. Обов'язки суб'єктів рибного господарства 

Суб'єкти рибного господарства зобов'язані: 

додержуватися умов провадження діяльності, пов'язаної з промисловим виловом, крім внутрішніх водойм (ставків) рибницьких господарств; 

...


Статья 36. Право користування водними біоресурсами 

Юридичні та фізичні особи мають право користуватися водними біоресурсами як об'єктами права власності Українського народу відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та цього...


Статья 37. Право власності на водні біоресурси 

Водні біоресурси, що знаходяться у внутрішніх водних об'єктах, територіальному морі, у виключній (морській) економічній зоні України, на континентальному шельфі, є об'єктами права власності...


Статья 38. Припинення права власності на водні біоресурси 

Право власності на водні біоресурси припиняється у разі: 

порушення порядку їх спеціального використання; 

порушення установленого порядку переселення, схрещування водних...


Статья 39. Гарантії і захист прав суб'єктів рибного господарства 

Права суб'єктів рибного господарства охороняються законом. 

Припинення права користування або права власності на водні біоресурси застосовується лише у випадках, передбачених цим...


Статья 40. Умови та порядок відшкодування шкоди, заподіяної суб'єктам рибного господарства 

Шкода, заподіяна суб'єктам рибного господарства неправомірними діями центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів рибоохорони, правоохоронних органів,...


Статья 41. Порядок штучного відтворення водних біоресурсів 

Штучне відтворення водних біоресурсів здійснюють суб'єкти рибного господарства шляхом розведення, вселення, переселення водних біоресурсів для здійснення рибогосподарської діяльності. 


Статья 42. Порядок здійснення аквакультури 

Суб'єкти аквакультури здійснюють діяльність у сфері аквакультури відповідно до закону. 

Облік рибогосподарських водних об'єктів (їх частин), рибогосподарських технологічних водойм,...


Статья 43. Переробка водних біоресурсів 

Переробка водних біоресурсів здійснюється шляхом їх розбирання, охолодження, заморожування, копчення, соління, маринування, сушіння, в'ялення, консервування, фасування, нагрівання чи поєднання...


Статья 44. Забезпечення виробником контролю якості і безпеки водних біоресурсів та продуктів їх переробки 

З метою збереження здоров'я населення виробник зобов'язаний здійснювати постійний контроль якості та безпеки водних біоресурсів та продуктів їх переробки з дотриманням закріплених у...


Статья 45. Підтвердження якості і безпеки водних біоресурсів та продуктів їх переробки 

Підтвердження якості і безпеки водних біоресурсів та продуктів їх переробки відповідності встановленим законодавством вимогам є обов'язковим у разі їх реалізації як готової продукції або для...


Статья 46. Рибні порти, приймальні пункти та флот рибної промисловості 

У галузі рибного господарства діють морські рибні порти, портопункти та інші місця базування суден флоту рибної промисловості. 

Перелік морських рибних портів, портопунктів та місць...


Статья 47. Рибоприймальні пункти 

Місце розташування рибоприймального пункту погоджує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, для обліку вилучених водних біоресурсів та...


Статья 48. Класифікація суден флоту рибної промисловості та технічний нагляд за ними 

Класифікацію суден флоту рибної промисловості, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України, і технічний нагляд за ними здійснює класифікаційне товариство, обране...


Статья 49. Допуск суден флоту рибного господарства до плавання 

Судно може бути допущене до плавання тільки після того, як буде встановлено, що воно задовольняє вимоги безпеки мореплавства, охорони людського життя і навколишнього природного середовища. 


Статья 50. Порядок реєстрації суден флоту рибної промисловості 

Порядок реєстрації суден флоту рибної промисловості у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Реєстр рибальських суден...


Статья 51. Міжнародне співробітництво в галузі рибного господарства 

Міжнародне співробітництво в галузі рибного господарства здійснюється шляхом: 

участі в розробленні проектів міжнародних договорів; 

участі в роботі міжнародних...


Статья 52. Відповідальність за порушення законодавства про рибне господарство 

Порушення вимог цього Закону тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність відповідно до закону. 

Відповідальність за рибогосподарську діяльність...


Статья 53. Основні засади пріоритетного розвитку рибного господарства 

Основні засади пріоритетного розвитку рибного господарства передбачають: 

формування цінового і кредитного механізму з урахуванням специфіки рибного господарства як галузі з уповільненим...