Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з нихСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  

{ Абзац другий статті 1 виключено на підставі Закону N 442-VII ( 442-18 ) від 05.09.2013 }  

ветеринарне...


Статья 2. Вимоги до вирощування риби, інших водних живих ресурсів 

Вирощування риби, інших водних живих ресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх ділянках) та континентальному шельфі України дозволяється суб'єктам господарювання за наявності позитивної...


Статья 3. Спеціальне використання риби, інших водних живих ресурсів та вимоги до продуктів лову 

Спеціальне використання риби, інших водних живих ресурсів здійснюється суб'єктами господарювання, їх об'єднаннями переважним чином за плату в межах встановлених лімітів (квот) за наявності...


Статья 4. Переробка продуктів лову 

Переробку продуктів лову мають право здійснювати суб'єкти господарювання за наявності експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з переробки таких продуктів, що видається у...


Статья 6. Вимоги до переробки продуктів лову 

Під час переробки продуктів лову повинні забезпечуватися: 

ведення обліку надходження продуктів лову, а також обліку виготовленої з них продукції; 

проведення...


Статья 7. Забезпечення виробником контролю якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них 

З метою забезпечення якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них для здоров'я населення суб'єкт господарювання проводить контроль цієї продукції на всіх стадіях її...


Статья 9. Порядок переміщення через митний кордон продуктів лову та харчової продукції з них українського походження 

Продукти лову, добуті за межами митної території України резидентами - суб'єктами господарювання на власних чи орендованих (зафрахтованих) суднах, а також харчова продукція з них, виготовлена...


Статья 10. Порядок переміщення через митний кордон продуктів лову та харчової продукції з них іноземного виробництва 

Митне оформлення для використання на митній території України продуктів лову та харчової продукції з них іноземного виробництва здійснюється згідно з вимогами митного законодавства...


Статья 11. Державний контроль та нагляд за безпечністю та якістю продуктів лову та харчової продукції з них{ Назва статті 11 із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

Державний контроль та нагляд за безпечністю та якістю продуктів лову та харчової продукції з них здійснюються під час їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання,...


Статья 12. Відповідальність за порушення законодавства у сфері якості та безпеки харчової продукції 

Особи, винні у порушенні законодавства у сфері якості та безпеки харчової продукції, несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та цивільну відповідальність. 


Статья 13. Міжнародне співробітництво України у сфері забезпечення якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них 

Міжнародне співробітництво України у сфері забезпечення якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них здійснюється шляхом: 

участі в роботі міжнародних організацій,...


Статья 14. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у...