Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про рослинний світ від 09.04.1999 № 591-XIV ЗУ Про рослинний світ - Закони України 2014

Про рослинний світСтатья 1. Законодавство України про рослинний світ 

Відносини у сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України "Про охорону навколишнього природного середовища" (...


Статья 2. Завдання законодавства України про рослинний світ 

Завданням законодавства України про рослинний світ є регулювання суспільних відносин у сфері охорони, використання та відтворення дикорослих та інших несільськогосподарського призначення...


Статья 3. Визначення основних термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

рослинний світ - сукупність усіх видів рослин, а також грибів та утворених ними угруповань на певній...


Статья 4. Природні рослинні ресурси загальнодержавного та місцевого значення 

Природні рослинні ресурси за своєю екологічною, господарською, науковою, оздоровчою, рекреаційною цінністю та іншими ознаками поділяються на природні рослинні ресурси загальнодержавного та...


Статья 5. Основні вимоги до охорони, використання та відтворення рослинного світу 

Під час здійснення діяльності, яка впливає на стан охорони, використання та відтворення рослинного світу, необхідно дотримуватися таких основних вимог: 

збереження природної...


Статья 6. Органи, що здійснюють державне управління у сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу 

Державне управління у сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої...


Статья 7. Участь громадян та їх об'єднань у здійсненні заходів щодо охорони, використання та відтворення рослинного світу 

Громадяни та їх об'єднання відповідно до законодавства мають право брати участь у розгляді центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими...


Статья 8. Форми використання природних рослинних ресурсів 

Використання природних рослинних ресурсів здійснюється в порядку загального або спеціального використання. 


Статья 9. Загальне використання природних рослинних ресурсів 

У порядку загального використання природних рослинних ресурсів громадяни можуть збирати лікарську і технічну сировину, квіти, ягоди, плоди, гриби та інші харчові продукти для задоволення...


Статья 10. Спеціальне використання природних рослинних ресурсів 

Спеціальне використання природних рослинних ресурсів здійснюється за дозволом юридичними або фізичними особами для задоволення їх виробничих та наукових потреб, а також з метою отримання...


Статья 11. Ліміти спеціального використання природних рослинних ресурсів 

Ліміти спеціального використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення встановлюються на підставі науково обгрунтованих нормативів центральним органом виконавчої влади, що...


Статья 12. Збір за використання природних рослинних ресурсів 

Загальне використання природних рослинних ресурсів в Україні здійснюється безоплатно. 

Спеціальне використання природних рослинних ресурсів є платним. 

Розмір збору...


Статья 13. Розподіл збору за спеціальне використання природних рослинних ресурсів 

Збір за спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення зараховується до відповідних бюджетів згідно з законодавством. 

Збір за спеціальне...


Статья 14. Мета використання природних рослинних ресурсів 

Використання природних рослинних ресурсів за умови додержання встановлених вимог може здійснюватися з метою: 

природоохоронною; 

рекреаційною; 

...


Статья 15. Використання природних рослинних ресурсів з природоохоронною, рекреаційною, оздоровчою, культурно-освітньою та виховною метою 

Використання природних рослинних ресурсів з природоохоронною, рекреаційною, оздоровчою, культурно-освітньою та виховною метою здійснюється в порядку загального використання. 


Статья 16. Використання природних рослинних ресурсів з науково-дослідною метою 

Для проведення науково-дослідних робіт, пов'язаних з використанням природних рослинних ресурсів, у встановленому земельним законодавством порядку можуть визначатися спеціальні земельні...


Статья 17. Використання природних рослинних ресурсів для забезпечення потреб виробництва у технічній, лікарській, пряно-ароматичній, харчовій сировині з дикорослих рослин 

Промислове збирання технічної, лікарської, пряно-ароматичної, харчової сировини з дикорослих рослин провадиться з урахуванням принципів невиснаження природних рослинних ресурсів, збереження...


Статья 18. Використання природних рослинних ресурсів для випасання худоби та забезпечення інших потреб тваринництва 

Використання природних рослинних ресурсів для випасання худоби та забезпечення інших потреб тваринництва здійснюється на земельних ділянках, що визначаються в установленому земельним...


Статья 19. Використання природних рослинних ресурсів для потреб бджільництва 

Використання природних рослинних ресурсів для потреб бджільництва здійснюється безоплатно і без отримання дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів шляхом розміщення...


Статья 20. Використання природних рослинних ресурсів для потреб мисливського і рибного господарства 

Використання природних рослинних ресурсів для потреб мисливського і рибного господарства здійснюється з врахуванням вимог цього Закону, а також земельного, водного законодавства та...


Статья 21. Особливості використання природних рослинних ресурсів, які знаходяться на земельних ділянках, що зазнали радіоактивного забруднення 

Використання природних рослинних ресурсів, які знаходяться на земельних ділянках, що зазнали радіоактивного забруднення, здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про правовий...


Статья 22. Регулювання поширення і чисельності окремих видів дикорослих рослин 

З метою охорони здоров'я населення, запобігання захворюванню тварин та заподіянню збитків рослинному світу, господарюючим суб'єктам можуть здійснюватися заходи, спрямовані на регулювання...


Статья 23. Відтворення природних рослинних ресурсів 

Відтворення природних рослинних ресурсів здійснюється власниками та користувачами (в тому числі орендарями) земельних ділянок, на яких знаходяться об'єкти рослинного світу. 

...


Статья 24. Способи відтворення природних рослинних ресурсів 

Роботи, пов'язані з відтворенням природних рослинних ресурсів, здійснюються способами, що забезпечують їх відтворення в найкоротші терміни та не суперечать чинному законодавству і не завдають...


Статья 25. Охорона рослинного світу 

Охорона рослинного світу передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження просторової, видової, популяційної та ценотичної різноманітності і цілісності об'єктів рослинного...


Статья 26. Забезпечення охорони рослинного світу 

Охорона рослинного світу забезпечується: 

1) встановленням правил і норм охорони, використання та відтворення об'єктів рослинного світу; 

2) забороною та обмеженням...


Статья 27. Збереження умов місцезростання об'єктів рослинного світу 

Підприємства, установи, організації та громадяни, діяльність яких пов'язана з розміщенням, проектуванням, реконструкцією, забудовою населених пунктів, підприємств, споруд та інших об'єктів, а...


Статья 28. Врахування вимог щодо охорони рослинного світу під час проведення екологічної експертизи 

Під час проведення екологічної експертизи проектів схем розвитку і розміщення продуктивних сил, генеральних планів розвитку населених пунктів, схем районного планування та іншої документації,...


Статья 29. Врахування вимог щодо охорони об'єктів рослинного світу під час розробки і встановлення екологічних нормативів 

Під час розробки і встановлення екологічних нормативів повинні враховуватися вимоги щодо охорони об'єктів рослинного світу, передбачені цим Законом. 


Статья 30. Охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин 

Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види рослин, що зростають в природних умовах на території України, в межах її територіальних вод, континентального шельфу та виключної...


Статья 31. Охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань 

Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, та типові природні рослинні угруповання підлягають охороні на всій території України і заносяться до Зеленої книги України. 

...


Статья 32. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу 

Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу, крім генетично модифікованих, здійснюється за правилами, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що...


Статья 33. Інтродукція та акліматизація рослин  

{ Частину першу статті 33 виключено на підставі Закону N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }  

{ Частину другу статті 33 виключено на підставі Закону N 1193-VII ( 1193-18 ) від...


Статья 34. Селекція рослин 

Питання селекції дикорослих рослин регулюються спеціальним законодавством.

{ Стаття 34 із змінами, внесеними згідно із Законами N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012, N 1193-VII (...


Статья 35. Ботанічні колекції 

Ботанічні колекції (колекції ботанічних садів, дендраріїв, дендропарків, оранжерей, а також гербарії, банки насіння та інші види ботанічних колекцій), що мають наукову, культурно-освітню,...


Статья 36. Державний контроль у галузі охорони, використання та відтворення рослинного світу 

Державний контроль у галузі охорони, використання та відтворення рослинного світу здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику...


Статья 37. Громадський контроль у галузі охорони, використання та відтворення рослинного світу 

Громадський контроль у галузі охорони, використання та відтворення рослинного світу здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

{ Частина перша статті 37 із змінами,...


Статья 38. Державний облік і кадастр рослинного світу 

Державний облік і кадастр рослинного світу ведуться з метою обліку кількісних, якісних та інших характеристик природних рослинних ресурсів, обсягу, характеру та режиму їх використання, а також...


Статья 39. Моніторинг рослинного світу 

Моніторинг рослинного світу є складовою частиною моніторингу навколишнього природного середовища і здійснюється в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. 

Розділ...


Статья 40. Відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ 

Порушення законодавства про рослинний світ тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законами України. 

...


Статья 41. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством про рослинний світ, то...