Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про розвідувальні органи України від 22.03.2001 № 2331-III ЗУ Про розвідувальні органи України - Закони України 2014

Про розвідувальні органи УкраїниСтатья 1. Основні терміни 

Наведені в цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

розвідувальна діяльність - діяльність, яка здійснюється спеціальними засобами і методами з метою забезпечення...


Статья 2. Правова основа діяльності розвідувальних органів України 

Правову основу діяльності розвідувальних органів України становлять Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові...


Статья 3. Принципи діяльності розвідувальних органів України 

Діяльність розвідувальних органів України здійснюється на основі: 

законності; 

поваги і дотримання прав та свобод людини і громадянина; 

...


Статья 4. Основні завдання розвідувальних органів України 

На розвідувальні органи України покладаються: 

добування, аналітична обробка та надання визначеним законом органам державної влади розвідувальної інформації; 

...


Статья 5. Методи і засоби діяльності розвідувальних органів України 

Для виконання покладених на розвідувальні органи України завдань щодо отримання розвідувальної інформації, забезпечення безпеки розвідувальних заходів, захисту своїх сил, засобів та...


Статья 6. Розвідувальні органи України та сфери їх діяльності ( Назва статті 6 в редакції Закону N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005 ) 

Розвідувальні органи України здійснюють розвідувальну діяльність у таких сферах: 

Служба зовнішньої розвідки України - у політичній, економічній, військово-технічній,...


Статья 7. Керівництво розвідувальними органами України та координація їх діяльності 

Загальне керівництво розвідувальними органами України відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та цього Закону здійснює Президент України. 

Керівники центральних органів...


Статья 8. Позапартійність розвідувальних органів України 

Використання розвідувальних органів України будь-ким у партійних інтересах не допускається. Діяльність розвідувальних органів України не може використовуватися для обмеження прав і свобод...


Статья 9. Права розвідувальних органів України 

Для виконання визначених цим Законом завдань розвідувальні органи України мають право: 

встановлювати на конфіденційній основі співробітництво з повнолітніми, дієздатними особами,...


Статья 10. Надання розвідувальної інформації 

Інформація, здобута й опрацьована розвідувальними органами України, надається Президентові України, Голові Верховної Ради України, Прем'єр-міністрові України та іншим визначеним Президентом...


Статья 11. Взаємодія розвідувальних органів України між собою, з правоохоронними органами України, а також із спеціальними службами іноземних держав 

Порядок взаємодії розвідувальних органів України між собою, з правоохоронними органами України визначається законами і прийнятими відповідно до них іншими нормативно-правовими...


Статья 12. Взаємовідносини розвідувальних органів України з органами державної влади, підприємствами, установами і організаціями України 

Розвідувальні органи України взаємодіють з органами державної влади України відповідно до законів, інших нормативно-правових актів. 

Органи державної влади, підприємства, установи...


Статья 13. Інформування громадськості про діяльність розвідувальних органів України 

Про свою діяльність розвідувальні органи України в установленому порядку інформують громадськість України, здійснюючи зв'язок з об'єднаннями громадян, засобами масової інформації і громадянами...


Статья 14. Захист відомостей про розвідувальні органи України 

Відомості про особовий склад, що здійснює розвідувальну діяльність, засоби, зміст, плани, організацію, фінансування та матеріально-технічне забезпечення, форми, методи і результати...


Статья 15. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення розвідувальних органів України 

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення розвідувальних органів України здійснюються за рахунок коштів, передбачених окремим рядком у Державному бюджеті України для кожного...


Статья 16. Співробітники розвідувальних органів України 

Співробітниками розвідувальних органів України є військовослужбовці та службовці кадрового складу розвідувальних органів України, а також військовослужбовці, службовці та працівники, які не...


Статья 17. Кадровий склад розвідувальних органів України 

До кадрового складу розвідувальних органів України належать військовослужбовці і службовці, які за посадами, що вони займають у цих органах, підпорядкованих їм навчальних закладах та...


Статья 18. Правовий статус співробітників розвідувальних органів України 

Співробітники кадрового складу розвідувальних органів України під час виконання ними службових обов'язків перебувають під спеціальним захистом держави. Ніхто, крім органів державної влади та...


Статья 19. Застосування співробітниками розвідувальних органів України засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї 

Співробітники розвідувальних органів України виключно для реалізації прав, визначених в абзацах одинадцятому і тринадцятому частини першої статті 9 цього Закону, а також у разі залучення їх до...


Статья 20. Відповідальність співробітників розвідувальних органів України за правопорушення 

Співробітники розвідувальних органів України несуть відповідальність за адміністративні правопорушення в порядку, встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731-10,...


Статья 21. Грошове забезпечення (оплата праці) співробітників розвідувальних органів. Соціальний захист співробітників розвідувальних органів України та членів їх сімей і їх пенсійне забезпечення 

{ Назва статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006; в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з...


Статья 22. Права і обов'язки осіб, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України 

Конфіденційне співробітництво розвідувальних органів України з метою виконання завдань, що визначені цим Законом, може встановлюватися з особами на безоплатній або платній засадах. Порядок...


Статья 23. Соціальний захист осіб, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України 

Особам, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України, гарантуються нерозголошення цих стосунків та соціальний захист. 

Розділ IV 

КОНТРОЛЬ І...


Статья 24. Контроль Президента України за діяльністю розвідувальних органів України 

Контроль за діяльністю розвідувальних органів України в межах конституційних повноважень здійснюється Президентом України, в тому числі через керовану ним Раду національної безпеки і оборони...


Статья 25. Контроль Верховної Ради України за діяльністю розвідувальних органів України 

Контроль за діяльністю розвідувальних органів України здійснюється Верховною Радою України в порядку, встановленому Конституцією України ( 254к/96-ВР ). 


Статья 26. Порядок здійснення контрольних функцій Рахунковою палатою України 

Для здійснення контролю за витратою коштів Державного бюджету України на утримання розвідувальних органів України і фінансування їх діяльності створюється з числа членів Рахункової палати...


Статья 27. Прокурорський нагляд 

Нагляд за додержанням розвідувальними органами України законів України здійснюється Генеральним прокурором України і уповноваженими ним прокурорами відповідно до Конституції та законів...