Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про сільськогосподарський перепис від 23.09.2008 № 575-VI ЗУ Про сільськогосподарський перепис - Закони України 2014

Про сільськогосподарський переписСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: 

виробники сільськогосподарської продукції - юридичні особи всіх організаційно-правових форм господарювання та...


Статья 2. Правова основа сільськогосподарського перепису 

Правовою основою сільськогосподарського перепису є Конституція України ( 254к/96-ВР ), Закон України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), цей Закон, інші нормативно-правові акти, що...


Статья 3. Мета проведення сільськогосподарського перепису 

Метою проведення сільськогосподарського перепису є: 

отримання цілісних, об'єктивних та достовірних даних щодо різноманітних характеристик галузі сільського...


Статья 4. Суб'єкти сільськогосподарського перепису 

До суб'єктів сільськогосподарського перепису належать: 

респонденти; 

тимчасовий персонал; 

центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи...


Статья 5. Види сільськогосподарського перепису 

Сільськогосподарський перепис може бути загальним і тематичним. 

Загальний сільськогосподарський перепис - суцільне або несуцільне статистичне спостереження щодо комплексної...


Статья 6. Підстава та періодичність проведення сільськогосподарських переписів 

Підставою для проведення сільськогосподарського перепису є рішення Кабінету Міністрів України. 

Загальний сільськогосподарський перепис проводиться один раз на десять років у...


Статья 7. Методи проведення сільськогосподарського перепису 

Сільськогосподарський перепис може проводитися такими методами: 

1) заповнення респондентами - юридичними особами відповідної переписної документації на основі первинних облікових...


Статья 8. Програма сільськогосподарського перепису 

Програмою загального сільськогосподарського перепису передбачаються запитання, що дозволяють ідентифікувати респондентів стосовно їх загальних характеристик; земельних ресурсів та їх...


Статья 9. Основні організаційно-методологічні принципи проведення сільськогосподарського перепису 

Основними організаційно-методологічними принципами проведення сільськогосподарського перепису є: 

регулярність і періодичність з метою забезпечення послідовності та зіставлення...


Статья 10. Повноваження органів, що залучаються до підготовки і проведення сільськогосподарського перепису 

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики: 

забезпечує організацію проведення сільськогосподарського перепису; 

...


Статья 11. Тимчасовий персонал 

Для підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, оброблення та узагальнення його результатів залучається тимчасовий персонал - громадяни України, які досягли 18-річного віку, з...


Статья 12. Фінансування робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням сільськогосподарського перепису, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням його результатів 

Заходи щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів...


Статья 13. Права та обов'язки респондентів 

Респонденти мають право: 

знати, які первинні дані про них збираються під час проведення сільськогосподарського перепису, з якою метою вони збираються, як, ким і для чого...


Статья 14. Права та обов'язки тимчасового персоналу 

Тимчасовий персонал, який залучається до сільськогосподарського перепису, має право: 

під час проведення сільськогосподарського перепису протягом строку, установленого центральним...


Статья 15. Права та обов'язки центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також інших юридичних осіб, що залучаються відповідно до їх повноважень до підготовки і проведення сільськогосподарського перепису 

Права та обов'язки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та його посадових осіб під час проведення сільськогосподарського перепису...


Статья 16. Права та обов'язки користувачів 

Користувачі мають право на отримання зведених знеособлених даних сільськогосподарського перепису на умовах та в порядку, визначених Законом України "Про державну статистику" ( 2614-12...


Статья 17. Відповідальність за порушення цього Закону 

Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом. 

Розділ V. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПЕРЕПИСУ&nb


Статья 18. Захист первинних даних, отриманих у процесі проведення сільськогосподарського перепису 

Первинні дані, отримані у процесі проведення сільськогосподарського перепису, відповідно до Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ) є конфіденційною інформацією, що охороняється в...


Статья 19. Поширення результатів сільськогосподарського перепису 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, забезпечує поширення основних результатів сільськогосподарського перепису на паперових, магнітних та інших...