Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України від 05.10.2006 № 229-V ЗУ Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України - Закони України 2014

Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу УкраїниСтатья 1. Визначення основних термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

1) система інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу - сукупність суб'єктів відносин, що знаходяться у...


Статья 2. Сфера дії Закону та відносини, які ним регулюються 

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у процесі формування і функціонування системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, а саме: 

1)...


Статья 3. Основні завдання системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу 

1. Основними завданнями системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу є: 

1) забезпечення потреб сільськогосподарського виробництва, підприємств харчової і...


Статья 4. Пріоритетність розвитку системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу 

1. Пріоритетність розвитку системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу реалізується: 

1) спрямованістю державної технічної політики в агропромисловому...


Статья 5. Суб'єкти системи інженерно-технічного забезпечення 

1. Суб'єктами системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу є технічні та технологічні науково-дослідні, дослідно-конструкторські організації та машиновипробувальні...


Статья 6. Взаємовідносини суб'єктів системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу та принципи їх діяльності 

1. Діяльність суб'єктів системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу здійснюється на основі поєднання принципів державного регулювання і ринкового саморегулювання...


Статья 7. Організація державного управління системою інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу 

1. Державне управління системою інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу в межах своїх повноважень здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади,...


Статья 8. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу 

1. До повноважень Кабінету Міністрів України належать: 

1) розроблення стратегії державної технічної політики в агропромисловому комплексі; 

2) затвердження...


Статья 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику 

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, належать: 

1) розроблення проекту стратегії державної технічної...


Статья 10. Ринки технічних засобів, технічного й технологічного сервісу 

1. Робота підприємств, організацій, установ різних форм власності із створення, розробки, випробування, виробництва, реалізації, використання й обслуговування технічних засобів для...


Статья 11. Вторинний ринок технічних засобів 

1. Купівля-продаж технічних засобів, вузлів, агрегатів і запасних частин, що були в користуванні, здійснюються на вторинному ринку. Суб'єктами вторинного ринку є юридичні та фізичні особи, які...


Статья 12. Організація ринку пально-мастильних матеріалів 

1. Для стабілізації цін і забезпечення потреби сільськогосподарських товаровиробників у напружені (весняно-польові, збиральні) періоди робіт центральний орган виконавчої влади, що забезпечує...


Статья 13. Державна підтримка інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу 

1. Видатки на розвиток системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу передбачаються щорічно в державному бюджеті окремими рядками. 

2. Цінова політика в...


Статья 14. Кредитування суб'єктів системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу 

1. Кредитування суб'єктів системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу здійснюється відповідно до закону з урахуванням пріоритетів інноваційно-інвестиційного оновлення...


Статья 15. Лізингова діяльність 

1. Кабінет Міністрів України створює сприятливі умови для розвитку лізингової діяльності комерційних банків, інших фінансових установ, вітчизняних і зарубіжних інвесторів, машинобудівних...


Статья 16. Митна політика стосовно системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу 

1. Митна політика держави спрямовується за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів на захист економічних інтересів суб'єктів системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового...


Статья 17. Амортизація в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу 

1. Держава забезпечує відтворення технічних засобів для агропромислового комплексу у межах норм амортизаційних відрахувань. 

2. Амортизаційні відрахування на відтворення технічних...


Статья 18. Метрологічний контроль і нагляд 

1. Метрологічний контроль і нагляд при створенні, виробництві, використанні, технічному обслуговуванні й ремонті технічних засобів для агропромислового комплексу, а також при державних...


Статья 19. Державні приймальні випробування та сертифікація 

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, є замовником і формує перелік технічних засобів та технологій їх технічного обслуговування, нових...


Статья 20. Державний технічний нагляд у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу 

1. Державний технічний нагляд за відповідністю машин вимогам безпеки здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в...


Статья 21. Завдання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі 

1. Основними завданнями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у системі інженерно-технічного забезпечення...


Статья 22. Наукове обслуговування 

1. Наукове обслуговування системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу здійснюється науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, машиновипробувальними установами й...


Статья 23. Інформаційне забезпечення 

1. Інформаційне обслуговування системи інженерно-технічного забезпечення організовує центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, шляхом: { Абзац перший частини...


Статья 24. Міжнародне співробітництво у сфері інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу 

1. Міжнародне співробітництво у сфері інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу здійснюється відповідно до законодавства та міжнародних договорів України...


Статья 25. Відповідальність за порушення цього Закону 

1. Особи, винні в порушенні цього Закону, несуть відповідальність згідно з законом. 

Р о з д і л XII 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1....