Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про Службу безпеки України від 25.03.1992 № 2229-XII ЗУ Про Службу безпеки України - Закони України 2014

Про Службу безпеки УкраїниСтатья 1. Служба безпеки України 

Служба безпеки України - державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. 

Служба безпеки України підпорядкована Президенту...


Статья 2. Завдання Служби безпеки України 

На Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного,...


Статья 3. Засади діяльності Служби безпеки України 

Діяльність Служби безпеки України, її органів і співробітників грунтується на засадах законності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності та відповідальності перед народом...


Статья 4. Правова основа діяльності Служби безпеки України 

Правову основу діяльності Служби безпеки України становлять Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей Закон та інші акти законодавства України, відповідні міжнародні правові акти, визнані...


Статья 5. Діяльність Служби безпеки України і права людини 

Діяльність Служби безпеки України здійснюється на основі дотримання прав і свобод людини. Органи і співробітники Служби безпеки України повинні поважати гідність людини і виявляти до неї...


Статья 6. Позапартійність Служби безпеки України 

Використання Служби безпеки України в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається. 

Діяльність партій, рухів та інших громадських об'єднань, що мають політичні...


Статья 7. Право громадськості на інформацію про діяльність Служби безпеки України 

Служба безпеки України інформує про свою діяльність через засоби масової інформації, шляхом надання відповідей на запити на доступ до публічної інформації та в інших формах у визначеному...


Статья 8. Відносини Служби безпеки України з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, громадянами та їх об'єднаннями 

Служба безпеки України взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, які сприяють виконанню покладених на неї завдань. 

...


Статья 9. Система Служби безпеки України 

Систему Служби безпеки України складають Центральне управління Служби безпеки України, підпорядковані йому регіональні органи, органи військової контррозвідки, військові формування, а також...


Статья 10. Центральне управління Служби безпеки України 

Центральне управління Служби безпеки України відповідає за стан державної безпеки, координує і контролює діяльність інших органів Служби безпеки України. До його складу входять апарат Голови...


Статья 11. Регіональні органи Служби безпеки України 

З метою ефективного виконання своїх завдань Службою безпеки України створюються її регіональні органи: обласні управління Служби безпеки України, їх міжрайонні, районні та міські підрозділи,...


Статья 12. Органи військової контррозвідки 

Органи військової контррозвідки створюються для контррозвідувального забезпечення Збройних Сил України і Державної прикордонної служби України та інших військових формувань, дислокованих на...


Статья 13. Голова Служби безпеки України 

Керівництво всією діяльністю Служби безпеки України, її Центральним управлінням здійснює Голова Служби безпеки України. Він несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених...


Статья 14. Колегія Служби безпеки України 

У Службі безпеки України створюється колегіальний дорадчий орган - колегія, яка визначає шляхи виконання покладених на Службу безпеки України завдань, приймає рішення з основних напрямів і...


Статья 15. Порядок призначення начальників органів і підрозділів Служби безпеки України 

Начальники підрозділів Центрального управління Служби безпеки України: контррозвідки, військової контррозвідки, контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки,...


Статья 16. Взаємодія Служби безпеки України з органами безпеки іноземних держав 

Для вирішення покладених завдань Служба безпеки України може встановлювати контакти з органами безпеки іноземних держав і взаємодіяти з ними на підставі норм міжнародного права, відповідних...


Статья 17. Взаємодія Служби безпеки України з правоохоронними та іншими державними органами України 

Служба безпеки України взаємодіє з Управлінням охорони вищих посадових осіб України, правоохоронними та органами доходів і зборів у порядку і на засадах, визначених законами, указами...


Статья 18. Фінансування, матеріально-технічне та соціально-побутове забезпечення Служби безпеки України 

Фінансування, матеріально-технічне та соціально-побутове забезпечення Служби безпеки України здійснюється Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному Верховною Радою України, за рахунок...


Статья 19. Склад кадрів Служби безпеки України 

Кадри Служби безпеки України складають: співробітники-військовослужбовці, працівники, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, а також військовослужбовці строкової служби....


Статья 19-1. Врегулювання конфлікту інтересів 

У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень співробітник Служби безпеки України зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові....


Статья 19-2. Обмеження щодо роботи близьких осіб 

Співробітники Служби безпеки України не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм...


Статья 20. Військовослужбовці Служби безпеки України 

Умови і порядок виконання своїх обов'язків співробітниками-військовослужбовцями Служби безпеки України визначаються укладеним договором (контрактом). На них, а також на військовослужбовців...


Статья 21. Правове регулювання трудових відносин працівників Служби безпеки України 

Трудові відносини працівників, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, регулюються законодавством України про працю. 


Статья 22. Підготовка спеціалістів для Служби безпеки України 

Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації спеціалістів для Служби безпеки України здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та інших актів...


Статья 23. Запас Служби безпеки України 

У запас Служби безпеки України зараховуються громадяни України, які вислужили установлені строки служби і звільнені зі служби у Службі безпеки України, придатні за станом здоров'я до...


Статья 24. Обов'язки Служби безпеки України 

Служба безпеки України відповідно до своїх основних завдань зобов'язана: 

1) здійснювати інформаційно-аналітичну роботу в інтересах ефективного проведення органами державної влади...


Статья 25. Права Служби безпеки України 

Службі безпеки України, її органам і співробітникам для виконання покладених на них обов'язків надається право: 

1) вимагати від громадян та посадових осіб припинення...


Статья 26. Підстави і порядок застосування зброї та спеціальних засобів 

Військовослужбовці Служби безпеки України мають право зберігати, носити, використовувати і застосовувати зброю та спеціальні засоби на підставах і в порядку, передбачених Законом України "Про...


Статья 27. Соціальний і правовий захист військовослужбовців і працівників Служби безпеки України 

Держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців і працівників Служби безпеки України. 

Військовослужбовці Служби безпеки України користуються політичними,...


Статья 28. Правові гарантії захисту військовослужбовців Служби безпеки України та громадян, які беруть участь у забезпеченні державної безпеки 

Військовослужбовці Служби безпеки України при виконанні покладених на них обов'язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом. Недоторканність їх особи, їх...


Статья 29. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців Служби безпеки України і громадян, залучених до заходів щодо забезпечення державної безпеки, та компенсація заподіяння збитків їх майну 

{ Назва статті 29 в редакції Законів N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006, N 5040-VI ( 5040-17 ) від 04.07.2012 } 

Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті),...


Статья 30. Грошове забезпечення військовослужбовців та оплата праці працівників Служби безпеки України

{ Назва статті 30 в редакції Закону N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 } 

Форми та розміри грошового забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України встановлюються...


Статья 31. Підзвітність Служби безпеки України 

Постійний контроль за діяльністю Служби безпеки України, дотриманням нею законодавства здійснюється Верховною Радою України. 

Голова Служби безпеки України щорічно подає Верховній...


Статья 32. Контроль Президента України за діяльністю Служби безпеки України 

Контроль за діяльністю Служби безпеки України здійснюється Президентом України та уповноваженими ним державними органами. 

Постійний контроль за дотриманням конституційних прав...


Статья 33. Контроль за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Служби безпеки України 

Контроль за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Служби безпеки України здійснюється у порядку, визначеному Президентом України. 


Статья 34. Нагляд за додержанням законів 

Вищий нагляд за додержанням і застосуванням законів Службою безпеки України здійснює Генеральний прокурор України та уповноважені ним прокурори. 

Розділ VII 

...


Статья 35. Відповідальність співробітників Служби безпеки України 

Співробітники Служби безпеки України самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень. Вони повинні відмовитись від виконання будь-яких наказів, розпоряджень або вказівок, які суперечать...


Статья 36. Відповідальність за неправомірні дії, що перешкоджають реалізації повноважень Служби безпеки України 

Законні вимоги співробітників Служби безпеки України при виконанні ними службових обов'язків є обов'язковими для громадян і посадових осіб. 

Непокора або опір законним вимогам...