Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про службу в органах місцевого самоврядування від 07.06.2001 № 2493-III ЗУ Про службу в органах місцевого самоврядування - Закони України 2014

Про службу в органах місцевого самоврядуванняСтатья 1. Служба в органах місцевого самоврядування 

Служба в органах місцевого самоврядування - це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію...


Статья 2. Посадова особа місцевого самоврядування 

Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та...


Статья 3. Посади в органах місцевого самоврядування 

Посадами в органах місцевого самоврядування є: 

виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою; 

виборні посади, на які особи обираються або затверджуються...


Статья 4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування 

Служба в органах місцевого самоврядування здійснюється на таких основних принципах: 

служіння територіальній громаді; 

поєднання місцевих і державних інтересів; 

...


Статья 5. Право на службу в органах місцевого самоврядування 

Право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального...


Статья 6. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування 

Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування здійснюється за такими напрямами: 

законодавче врегулювання служби в органах місцевого самоврядування та забезпечення її...


Статья 7. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування 

Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування визначається Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про статус...


Статья 8. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування 

Основними обов'язками посадових осіб місцевого самоврядування є: 

додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування;...


Статья 9. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування 

Посадова особа місцевого самоврядування має право: 

на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян; 

на...


Статья 10. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування 

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється: 

на посаду сільського, селищного, міського голови в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування...


Статья 11. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування 

Громадяни України, які вперше приймаються на службу в органи місцевого самоврядування (за винятком посад, зазначених в абзаці другому частини першої статті 10 цього Закону), у день прийняття...


Статья 12. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби 

На службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті особи: 

1) визнані судом недієздатними; 

2) які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість...


Статья 12-1. Врегулювання конфлікту інтересів 

У разі виникнення конфлікту інтересів протягом строку здійснення повноважень сільський, селищний, міський голова, секретар сільської, селищної, міської ради, голова, заступник голови обласної,...


Статья 13. Фінансовий контроль 

Посадові особи місцевого самоврядування щороку до 1 квітня за місцем служби зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за...


Статья 14. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування 

В органах місцевого самоврядування встановлюються такі категорії посад: 

перша категорія - посади Київського міського голови, голів обласних рад та Севастопольського міського...


Статья 15. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування 

При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування присвоюються ранги у межах відповідної категорії посад. 

Встановлюються такі ранги посадових осіб місцевого...


Статья 16. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування 

За рішенням органу місцевого самоврядування створюється кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі, який затверджується сільським, селищним, міським головою, головою районної,...


Статья 17. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування 

З метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, крім осіб, зазначених у частині другій цієї статті, посадові особи місцевого...


Статья 18. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування 

Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 65 років. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні...


Статья 19. Інші питання проходження служби в органах місцевого самоврядування 

Організація навчання і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, просування їх по службі, визначення тривалості робочого часу, порядку здійснення ними службових...


Статья 20. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування 

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України ( 322-08 ), служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом України...


Статья 21. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення 

{ Установити, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія цього Закону, достроково призначена пенсія за віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України...


Статья 22. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування 

До стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується...


Статья 23. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування 

Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно із законом. 


Статья 24. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування 

Матеріальна шкода, завдана територіальній громаді незаконними рішеннями сільських, селищних, міських голів, голів районних у місті, районних та обласних рад, їх заступників, керівників...