Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про соціальні послуги від 19.06.2003 № 966-IV ЗУ Про соціальні послуги - Закони України 2014

Про соціальні послугиСтатья 1. Визначення основних термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

соціальні послуги - комплекс заходів з надання допомоги особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих...


Статья 2. Основні засади надання соціальних послуг 

Основними засадами надання соціальних послуг є: 

сприяння особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, які вони не в змозі подолати за допомогою наявних засобів і...


Статья 3. Основні принципи надання соціальних послуг 

Надання соціальних послуг ґрунтується на принципах: 

адресності та індивідуального підходу; 

доступності та відкритості; 

добровільності вибору отримання чи відмови від...


Статья 4. Законодавство про соціальні послуги 

Законодавство України про соціальні послуги ґрунтується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів...


Статья 5. Види соціальних послуг та форми їх надання 

Основними формами надання соціальних послуг є матеріальна допомога та соціальне обслуговування. 

Матеріальна допомога надається особам, що знаходяться у складній життєвій ситуації, у...


Статья 6. Право на отримання соціальних послуг 

Право на отримання соціальних послуг мають громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які проживають в Україні на законних підставах та перебувають у складних життєвих...


Статья 7. Порядок надання соціальних послуг 

Суб'єкти, що надають соціальні послуги, здійснюють свою діяльність відповідно до статутних документів, цивільно-правових договорів (для фізичних осіб - підприємців), в яких визначено перелік...


Статья 9. Порядок і умови отримання соціальних послуг 

Для отримання соціальних послуг, що надаються державними та комунальними суб'єктами, особа, яка їх потребує, має звернутися з письмовою заявою до місцевого органу виконавчої влади або органу...


Статья 10. Основні права отримувачів соціальних послуг 

При одержанні соціальних послуг громадяни мають право на: 

поважливе і гуманне ставлення з боку суб'єктів, що надають соціальні послуги; 

вибір установи та закладу, а також форми...


Статья 11. Основні права та обов'язки осіб, що надають соціальні послуги 

Особи, що надають соціальні послуги, мають право на: 

профілактичний огляд і обстеження при прийнятті на роботу та диспансерний нагляд за рахунок роботодавця; 

захист професійної...


Статья 12. Структура сфери надання соціальних послуг та управління нею 

Сфера надання соціальних послуг заснована на використанні та розвитку всіх форм власності і складається з державного та недержавного секторів. 

До державного сектору входять суб'єкти, що...


Статья 13. Співробітництво під час організації надання соціальних послуг 

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування під час організації надання соціальних послуг співробітничають між собою, а також із суб'єктами, які надають...


Статья 14. Фінансування соціальних послуг 

Фінансування соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, спеціальних фондів, коштів підприємств, установ та організацій, плати за соціальні послуги, коштів...


Статья 15. Обмеження права на соціальні послуги 

У разі якщо особа, що отримує соціальні послуги, без поважних причин не виконує вимоги їх одержання, суб'єкт, що надає соціальні послуги, виносить такій особі письмове попередження про...


Статья 17. Кадрове забезпечення надання соціальних послуг 

Надання соціальних послуг здійснюють соціальні працівники, інші фахівці, соціальні робітники. 

Кваліфікаційні вимоги до соціальних працівників, інших фахівців, які надають соціальні...


Статья 18. Організація, координація роботи та контроль за наданням соціальних послуг 

Центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень організовують роботу з надання відповідних соціальних послуг та здійснюють контроль за...


Статья 19. Оскарження рішення про відмову в наданні, зменшення обсягу або припинення надання соціальних послуг 

Рішення про відмову в наданні, обмеження обсягу або припинення надання соціальних послуг державними і комунальними суб'єктами може бути оскаржено до центрального чи місцевого органу виконавчої...


Статья 20. Відповідальність за порушення законодавства про соціальні послуги 

Особи, винні у порушенні законодавства про соціальні послуги, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законами України. 

Розділ VI 

...


Статья 21. Участь України в міжнародному співробітництві у сфері надання соціальних послуг 

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері надання соціальних послуг. 

Розділ VII 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004...