Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про соціальний діалог в Україні від 23.12.2010 № 2862-VI ЗУ Про соціальний діалог в Україні - Закони України 2014

Про соціальний діалог в Україні



Статья 1. Соціальний діалог 

1. Соціальний діалог - процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси...


Статья 2. Законодавство України про соціальний діалог 

1. Законодавство України про соціальний діалог базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається із законів України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (...


Статья 3. Основні принципи соціального діалогу 

1. Соціальний діалог здійснюється на принципах: 

законності та верховенства права; 

репрезентативності і правоможності сторін та їх представників; 

...


Статья 4. Рівні та сторони соціального діалогу 

1. Соціальний діалог здійснюється на національному, галузевому, територіальному та локальному (підприємство, установа, організація) рівнях на тристоронній або двосторонній основі. 

...


Статья 5. Загальні критерії репрезентативності 

1. Загальними критеріями репрезентативності для суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців є: 

легалізація (реєстрація) зазначених організацій (об'єднань) та їх...


Статья 6. Визначення критеріїв репрезентативності на рівнях соціального діалогу

{ Стаття 6 набирає чинності з 18.07.2011 - див. пункт 1 статті 20 цього Закону } 

1. На національному рівні для участі у колективних переговорах з укладення генеральної угоди, для...


Статья 7. Оцінка відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження

{ Стаття 7 набирає чинності з 18.07.2011 - див. пункт 1 статті 20 цього Закону } 

1. Оцінка відповідності критеріям репрезентативності профспілок та їх об'єднань, організацій...


Статья 8. Форми здійснення соціального діалогу 

1. Соціальний діалог здійснюється між сторонами соціального діалогу відповідного рівня у формах: 

обміну інформацією; 

консультацій; 

узгоджувальних...


Статья 9. Органи соціального діалогу 

1. Для ведення соціального діалогу на національному і територіальному рівнях з рівного числа представників сторін соціального діалогу відповідного рівня у порядку, визначеному статтями 11 та...


Статья 10. Участь сторін соціального діалогу на національному рівні у міжнародних заходах 

1. Для участі у міжнародних заходах, в тому числі конференціях Міжнародної організації праці, кожна сторона соціального діалогу на національному рівні самостійно визначає повноважних...


Статья 11. Порядок створення та склад Національної тристоронньої соціально-економічної ради 

1. Національна тристороння соціально-економічна рада (далі - Національна рада) - постійно діючий орган, що утворюється Президентом України для ведення соціального діалогу. 

2....


Статья 12. Завдання, функції та права Національної тристоронньої соціально-економічної ради 

1. До основних завдань Національної ради належать: 

1) вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо стратегії економічного і соціального розвитку України та...


Статья 13. Організація діяльності Національної тристоронньої соціально-економічної ради 

1. Координує діяльність Національної ради Голова, який призначається Президентом України із членів Національної ради за поданням Президії Національної ради терміном на один рік. 

...


Статья 14. Секретаріат Національної ради 

1. Для організаційного, інформаційного, методичного та матеріально-технічного забезпечення Національної ради Президентом України утворюється постійно діючий орган - секретаріат Національної...


Статья 15. Порядок створення та склад галузевої (міжгалузевої) тристоронньої або двосторонньої соціально-економічної ради 

1. Для ведення соціального діалогу на галузевому рівні з рівної кількості представників сторін соціального діалогу відповідної галузі чи кількох галузей можуть утворюватися галузеві...


Статья 16. Функції та права галузевої (міжгалузевої) ради 

1. Галузева (міжгалузева) рада здійснює дорадчі, консультативні та узгоджувальні функції шляхом вироблення пропозицій і рекомендацій з урахуванням інтересів сторін соціального діалогу...


Статья 17. Порядок створення та склад територіальної тристоронньої соціально-економічної ради 

1. Для ведення соціального діалогу на територіальному рівні (в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) з рівного числа представників сторін можуть утворюватися...


Статья 18. Функції та права територіальної тристоронньої соціально-економічної ради 

1. Територіальна рада здійснює дорадчі, консультативні та узгоджувальні функції шляхом вироблення пропозицій і рекомендацій з урахуванням інтересів сторін соціального діалогу...


Статья 19. Контроль та відповідальність 

1. Контроль за виконанням прийнятих рішень та досягнутих домовленостей здійснюється безпосередньо сторонами соціального діалогу. 

2. Особи, винні в порушенні законодавства про...


Статья 20. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статей 6 і 7 цього Закону, що набирають чинності через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом. 

2. Кабінету...