Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей від 20.12.1991 № 2011-XII ЗУ Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей - Закони України 2014

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімейСтатья 1. Соціальний захист військовослужбовців 

Соціальний захист військовослужбовців - діяльність (функція) держави, спрямована на встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод,...


Статья 1-1. Законодавство про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей 

Законодавство про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону та інших нормативно-правових...


Статья 1-2. Гарантії соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей 

Військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законах України, з...


Статья 2. Заборона обмежень прав військовослужбовців 

Ніхто не вправі обмежувати військовослужбовців та членів їх сімей у правах і свободах, визначених законодавством України. 


Статья 3. Сфера дії цього Закону 

1. Дія цього Закону поширюється на: 

1) військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів...


Статья 4. Забезпечення виконання законодавства щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей 

Забезпечення виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей покладається на органи державної влади та органи...


Статья 5. Забезпечення громадянських прав і свобод військовослужбовців 

Військовослужбовці - громадяни України, які проходять службу на території України, беруть участь у всеукраїнському і місцевих референдумах, обирають і можуть бути обраними до відповідних...


Статья 6. Реалізація військовослужбовцями права на свободу світогляду і віросповідання 

1. Військовослужбовці вправі сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відкрито висловлювати свої релігійні або атеїстичні переконання. Командири (начальники) військових з'єднань...


Статья 7. Недоторканність військовослужбовця 

Військовослужбовцю гарантується недоторканність особи. Він не може бути арештований інакше, як на підставі судового рішення.

{ Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V (...


Статья 8. Основні права військовослужбовців, пов'язані з проходженням служби 

1. Використання військовослужбовців для виконання завдань, не пов'язаних з військовою службою, забороняється та тягне за собою відповідальність згідно із законом. Військовослужбовці можуть...


Статья 8-1. Право військовослужбовців на вибір місця проживання і виїзд за кордон 

1. Військовослужбовці при звільненні з військової служби мають право на вибір місця проживання в будь-якому населеному пункті України або в іншій державі відповідно до законів та міжнародних...


Статья 9. Грошове забезпечення військовослужбовців 

1. Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових...


Статья 9-1. Продовольче, речове та інше забезпечення військовослужбовців 

1. Продовольче та речове забезпечення військовослужбовців здійснюється за нормами і в терміни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.  

{ Пункт 2 статті 9-1 виключено на підставі...


Статья 10. Службовий час і час відпочинку військовослужбовців 

1. Загальна тривалість службового часу військовослужбовців на тиждень не може перевищувати нормальної тривалості робочого часу за відповідний період, визначеної законодавством України, за...


Статья 10-1. Право військовослужбовців на відпустки. Порядок надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них 

1. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової...


Статья 11. Право військовослужбовців на охорону здоров'я та медичну допомогу 

1. Охорона здоров'я військовослужбовців забезпечується створенням сприятливих санітарно-гігієнічних умов проходження військової служби, побуту та системою заходів з обмеження дії небезпечних...


Статья 12. Забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями 

1. Держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення на підставах, у порядку і відповідно до вимог,...


Статья 13. Право військовослужбовців та членів їх сімей на освіту 

1. Військовослужбовці мають право на навчання (у тому числі на отримання післядипломної освіти) у військових навчальних закладах, відповідних підрозділах підготовки, перепідготовки та...


Статья 14. Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей 

1. Військовослужбовці мають право на безоплатний проїзд: 

1) залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом: 

а) у відрядження; 

б) у...


Статья 15. Пенсійне забезпечення і допомога 

1. Пенсійне забезпечення військовослужбовців після звільнення їх з військової служби провадиться відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та...


Статья 16. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори 

1. У разі загибелі (смерті) військовослужбовця Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, який перебував на кадровій...


Статья 17. Відшкодування заподіяної шкоди 

Відшкодування військовослужбовцям заподіяної моральної і матеріальної шкоди провадиться у встановленому законом порядку.

{ Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V (...


Статья 18. Соціальні гарантії прав членів сімей військовослужбовців 

1. Члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право при прийнятті на роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників, а також на...


Статья 19. Право військовослужбовця на оскарження неправомірних рішень та дій 

Неправомірні рішення, дії (бездіяльність) органів військового управління та командирів (начальників) можуть бути оскаржені військовослужбовцями в порядку, передбаченому законами, статутами...


Статья 20. Право військовослужбовців на правову допомогу 

Військовослужбовцям гарантується право на захист у порядку, встановленому законами України. 

Судочинство у справах за участю військовослужбовців, які проходять військову службу на...


Статья 21. Відповідальність посадових осіб за порушення цього Закону 

Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, винні в порушенні цього Закону,...


Статья 22. Нагляд за додержанням цього Закону 

Нагляд за додержанням цього Закону органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами здійснюється прокуратурою.

{ Розділ в редакції Закону...


Статья 23. Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону 

Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону, здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються в Державному бюджеті України на відповідний рік для Міністерства оборони...