Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк від 17.03.2011 № 3160-VI ЗУ Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позба - Закони України 2014

Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строкСтатья 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

1) звільнені особи - особи, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний...


Статья 2. Сфера дії цього Закону 

1. Дія цього Закону поширюється на осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, та на звільнених осіб (громадян України, іноземців та осіб без...


Статья 3. Законодавство України про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк 

1. Законодавство України про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, складається з цього Закону, інших...


Статья 4. Основні принципи здійснення соціального патронажу 

1. Соціальний патронаж звільнених осіб базується на таких принципах: 

законності; 

демократизму; 

рівності громадян; 

...


Статья 5. Гарантії реалізації прав звільнених осіб 

1. Права звільнених осіб, визначені цим Законом, реалізуються в повному обсязі і не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених законом. 

2. Рішення, дії чи бездіяльність...


Статья 6. Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк 

1. З метою соціальної адаптації перед звільненням з установи виконання покарань адміністрацією зазначеної установи вживаються заходи з підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у...


Статья 7. Організація освіти осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк 

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, разом з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у...


Статья 8. Організація діяльності суб'єктів соціального патронажу 

1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування здійснюють соціальний патронаж звільнених осіб, зокрема, утворюють спостережні комісії, піклувальні ради при...


Статья 9. Послуги, що надаються суб'єктами соціального патронажу 

1. Суб'єктами соціального патронажу надаються послуги тимчасового притулку, а також соціальні, медичні, юридичні, освітні, реабілітаційні та інші послуги. 

2. Послуги надаються...


Статья 10. Окремі заходи соціального патронажу 

1. Звільненим особам забезпечується надання медичної та медико-санітарної допомоги в установленому законодавством порядку. 

У разі відсутності у звільненої особи реєстрації місця...


Статья 11. Спеціалізовані установи для звільнених осіб 

1. Спеціалізованими установами для звільнених осіб є: 

центр соціальної адаптації; 

спеціальний будинок-інтернат. 

2. Спеціалізовані установи для...


Статья 12. Центр соціальної адаптації 

1. Центр соціальної адаптації - соціальна установа, діяльність якої спрямована на поступове повернення звільнених осіб до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в...


Статья 13. Спеціальний будинок-інтернат 

1. Спеціальний будинок-інтернат - соціально-медична установа, призначена для постійного проживання звільнених осіб - громадян похилого віку, інвалідів I і II груп, які за станом здоров'я...


Статья 14. Соціальний патронаж окремих категорій звільнених осіб 

1. У разі якщо звільнена особа є бездомною, надання їй послуг здійснюється відповідно до Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" ( 2623-15...


Статья 15. Повноваження центральних органів виконавчої влади щодо здійснення соціального патронажу 

1. Центральні органи виконавчої влади: 

1) забезпечують реалізацію державної політики щодо соціальної адаптації звільнених осіб; 

2) організовують та координують...


Статья 16. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо здійснення соціального патронажу 

1. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування: 

1) забезпечують здійснення заходів соціального патронажу відповідно до закону; 

2) координують...


Статья 18. Повноваження державної служби зайнятості щодо здійснення соціального патронажу 

Державна служба зайнятості: 

1) бере участь у підготовці до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк; 

2)...


Статья 19. Повноваження уповноважених органів, що проводять соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, щодо здійснення соціального патронажу 

1. Уповноважені органи, що проводять соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, здійснюють відповідно до законодавства соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у виді...


Статья 20. Повноваження органів внутрішніх справ щодо здійснення соціального патронажу 

1. Органи внутрішніх справ: 

1) проводять перевірку прибуття звільненої особи до місця проживання в порядку, встановленому законодавством; 

2) здійснюють інші...


Статья 21. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, щодо здійснення соціального патронажу

{ Назва статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах...


Статья 22. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, щодо здійснення соціального патронажу

{ Назва статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері...


Статья 23. Участь підприємств, установ, організацій, які не є у державній власності, об'єднань громадян та фізичних осіб у здійсненні соціального патронажу 

1. У здійсненні соціального патронажу звільнених осіб на добровільних засадах можуть брати участь підприємства, установи, організації, які не є у державній власності, об'єднання громадян та...


Статья 24. Фінансування заходів соціального патронажу 

1. Витрати на заходи соціального патронажу здійснюються відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ). Додаткове фінансування здійснюється за рахунок залучених на добровільних засадах...


Статья 25. Підтримка підприємств, установ та організацій, які не є у державній власності, об'єднань громадян 

1. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть надавати на конкурсних засадах бюджетні кошти для здійснення підприємствами, установами та організаціями, які не є...


Статья 26. Відповідальність за порушення законодавства щодо соціального патронажу 

1. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом. 

Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його...