Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській областіСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

територія пріоритетного розвитку - територія, на якій склалися несприятливі соціально-економічні умови та на якій...


Статья 2. Мета запровадження на територіях пріоритетного розвитку спеціального режиму інвестиційної діяльності 

Метою запровадження на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області спеціального режиму інвестиційної діяльності є залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для створення...


Статья 3. Запровадження на територіях пріоритетного розвитку спеціального режиму інвестиційної діяльності 

Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується на територіях пріоритетного розвитку і діє протягом 30 років при реалізації в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційних...


Статья 4. Особливості дії законодавства України на територіях пріоритетного розвитку 

Законодавство України на територіях пріоритетного розвитку діє в межах Конституції України ( 254к/96-ВР ) з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. 

Органи виконавчої...


Статья 5. Органи управління територіями пріоритетного розвитку 

Органами управління територіями пріоритетного розвитку є: 

Комітет з питань територій пріоритетного розвитку; 

органи місцевого самоврядування. 


Статья 6. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління територіями пріоритетного розвитку 

Органи місцевого самоврядування територій, на яких запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності, здійснюють свої повноваження відповідно до законодавства України з урахуванням...


Статья 7. Повноваження Комітету з питань територій пріоритетного розвитку 

Комітет з питань територій пріоритетного розвитку (далі - Комітет) є спеціально уповноваженим органом управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності, що запроваджується відповідно до...


Статья 8. Умови провадження підприємницької діяльності на територіях пріоритетного розвитку 

На територіях пріоритетного розвитку можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України. 

Спеціальний правовий режим підприємницької...


Статья 11. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України: 

у місячний строк визначити перелік галузей (підгалузей) виробництва, які є...