Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській областіСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

територія пріоритетного розвитку - територія, на якій склалися несприятливі соціально-економічні та екологічні умови і на...


Статья 2. Мета запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності 

Спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області запроваджується з метою залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для...


Статья 3. Запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності 

1. Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується на територіях пріоритетного розвитку з 1 січня 2000 року і діє протягом 30 років при реалізації в порядку, визначеному цим...


Статья 4. Особливості дії законодавства України на територіях пріоритетного розвитку 

1. Законодавство України на територіях пріоритетного розвитку діє в межах Конституції України ( 254к/96-ВР ) з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. 

2. Органи...


Статья 5. Органи управління територіями пріоритетного розвитку 

Органами управління територіями пріоритетного розвитку є: 

Рада з питань територій пріоритетного розвитку; 

органи місцевого самоврядування. 


Статья 6. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління територіями пріоритетного розвитку 

1. Органи місцевого самоврядування територій, на яких запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності, здійснюють свої повноваження відповідно до Конституції та законів України з...


Статья 7. Повноваження Ради з питань територій пріоритетного розвитку 

1. Рада з питань територій пріоритетного розвитку (далі - Рада) є спеціально уповноваженим органом управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності, що запроваджується відповідно до...


Статья 8. Умови провадження підприємницької діяльності на територіях пріоритетного розвитку 

1. На територіях пріоритетного розвитку можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України. 

2. Спеціальний правовий режим...


Статья 11. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України: 

у місячний строк визначити перелік видів економічної діяльності, які є...