Статья 8. Закона України Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області
Умови провадження підприємницької діяльності на території пріоритетного розвитку 1. На території пріоритетного розвитку можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України. 

2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений на території пріоритетного розвитку, поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб виключно під час реалізації ними на цій території інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку. 

3. Затвердження Радою інвестиційного проекту та видача свідоцтва про його затвердження є підставою для укладення виконавчим комітетом Нововолинської міської ради договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту, укладення договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Нововолинською міською радою. 

4. У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з виконавчим комітетом Нововолинської міської ради, такий суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законом та відповідним договором (контрактом). 

5. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Нововолинської міської ради щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Рада може скасувати рішення про затвердження інвестиційного проекту та внести пропозиції виконавчому комітету Нововолинської міської ради про розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності. 

6. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Нововолинської міської ради щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту виконавчий комітет Нововолинської міської ради може прийняти рішення про розірвання у встановленому законодавством порядку укладеного з ним договору (контракту), а також внести пропозиції Раді про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту. 

7. Рішення Ради про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради про розірвання договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності, можуть бути оскаржені в судовому порядку.  

( Статтю 9 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )  

( Статтю 10 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )  

Другие статьи закона