Про спеціальну економічну зону СлавутичСтатья 1. Створення СЕЗ "Славутич" 

1. СЕЗ "Славутич" створюється і діє в адміністративно-територіальних межах міста Славутич Київської області терміном до 1 січня 2020 року. 

2. Метою створення СЕЗ "Славутич" є...


Статья 3. Органи управління СЕЗ "Славутич" 

Органами управління СЕЗ "Славутич" є: 

Славутицька міська рада та її виконавчий комітет у межах своїх повноважень; 

орган господарського розвитку і управління СЕЗ...


Статья 4. Повноваження Славутицької міської ради та її виконавчого комітету щодо управління СЕЗ "Славутич" 

1. Славутицька міська рада та її виконавчий комітет здійснюють свої повноваження на території СЕЗ "Славутич" відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України "Про місцеве...


Статья 5. Повноваження органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" 

1. Органом господарського розвитку СЕЗ "Славутич" є юридична особа, утворена Славутицькою міською радою за участю окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ...


Статья 6. Суб'єкти СЕЗ "Славутич" 

1. Суб'єктами СЕЗ "Славутич" є суб'єкти підприємницької діяльності, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які розташовані на території СЕЗ "Славутич" і реалізують на цій території...


Статья 7. Умови провадження підприємницької діяльності на території СЕЗ "Славутич" 

1. На території СЕЗ "Славутич" можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України. 

2. Спеціальний правовий режим підприємницької...


Статья 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, створюваних у СЕЗ "Славутич" 

На території СЕЗ "Славутич" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється у встановленому законодавством порядку.  

( Статтю 9 виключено на підставі Закону...


Статья 10. Порядок ліквідації СЕЗ "Славутич" 

1. СЕЗ "Славутич" вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено. 

2. СЕЗ "Славутич" може бути ліквідована законом до зазначеного строку, на який її...


Статья 11. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ "Славутич" у разі її ліквідації 

1. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Славутич" у разі її ліквідації. 

2. Спори між органами управління СЕЗ "Славутич",...


Статья 12. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України: 

у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України...