Про спеціальну економічну зону ЯворівСтатья 1. Створення спеціальної економічної зони "Яворів" 

Спеціальна економічна зона "Яворів" (далі - СЕЗ "Яворів") створюється на період до 1 січня 2020 року в адміністративно-територіальних межах Яворівського району Львівської області, за винятком...


Статья 3. Органи управління СЕЗ "Яворів" 

Органами управління СЕЗ "Яворів" є Яворівська районна рада та Яворівська районна державна адміністрація. 

Для облаштування території СЕЗ "Яворів", будівництва об'єктів виробничої...


Статья 4. Повноваження Яворівської районної ради та Яворівської районної державної адміністрації щодо управління СЕЗ "Яворів" 

Яворівська районна рада та Яворівська районна державна адміністрація здійснюють свої повноваження на території зони "Яворів" відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України...


Статья 5. Повноваження органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів" 

Органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів" є юридична особа, створена Яворівською районною державною адміністрацією за участю суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на...


Статья 6. Суб'єкти СЕЗ "Яворів" 

Суб'єктами СЕЗ "Яворів" є суб'єкти підприємницької діяльності, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які розташовані та реалізують на території СЕЗ "Яворів" інвестиційні проекти...


Статья 7. Умови провадження підприємницької діяльності на території СЕЗ "Яворів" 

На території СЕЗ "Яворів" можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України. 

Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності,...


Статья 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності 

На території СЕЗ "Яворів" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється в установленому законодавством порядку. 

( Статтю 9 виключено на підставі Закону N...


Статья 10. Порядок ліквідації СЕЗ "Яворів" 

СЕЗ "Яворів" вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено. 

СЕЗ "Яворів" може бути ліквідована законом до закінчення строку, на який її було...


Статья 11. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ "Яворів" у разі її ліквідації 

Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Яворів" у разі її ліквідації. 

Спори між органами її управління, суб'єктами зони...


Статья 12. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у...