Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про споживчу кооперацію від 10.04.1992 № 2265-XII ЗУ Про споживчу кооперацію - Закони України 2014

Про споживчу коопераціюСтатья 1. Споживча кооперація та її цілі 

Споживча кооперація в Україні - це добровільне об'єднання громадян для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану. Вона здійснює...


Статья 2. Основні принципи діяльності споживчої кооперації 

Діяльність споживчої кооперації будується на принципах добровільності членства, демократизму, соціальної справедливості, взаємодопомоги та співробітництва, вільного господарського...


Статья 3. Незалежність споживчої кооперації 

Споживча кооперація незалежна у своїй діяльності від органів державної влади, політичних партій та громадських організацій. Забороняється будь-яке втручання, що може обмежувати права споживчої...


Статья 4. Законодавство про споживчу кооперацію 

Відносини, пов'язані із створенням і діяльністю споживчої кооперації, регулюються цим Законом та іншими законодавчими актами України. 

Р о з д і л...


Статья 5. Споживче товариство та його створення 

1. Первинною ланкою споживчої кооперації є споживче товариство - самостійна, демократична організація громадян, які на основі добровільності членства і взаємодопомоги за місцем проживання або...


Статья 6. Членство, основні права та обов'язки членів споживчого товариства 

Членство у споживчому товаристві може бути індивідуальним і колективним. 

1. Індивідуальними членами споживчого товариства можуть бути громадяни, які досягли 16-річного віку і...


Статья 7. Вищий орган управління споживчого товариства 

1. Вищим органом управління споживчого товариства є загальні збори його членів, які приймають статут, визначають розміри вступного і обов'язкового пайового внеску, обирають керівні та...


Статья 8. Створення спілок та їх органи управління 

1. Споживчі товариства можуть на добровільних засадах об'єднуватися в місцеві спілки, Центральну спілку споживчих товариств України, і мають право вільного виходу з них. 

...


Статья 9. Власність споживчих товариств та їх спілок 

1. Власність споживчої кооперації є однією з форм колективної власності. Вона складається з власності споживчих товариств, спілок, підпорядкованих їм підприємств і організацій та їх спільної...


Статья 10. Правова охорона власності споживчої кооперації 

1. Власність споживчої кооперації є недоторканною, перебуває під захистом держави і охороняється законом нарівні з іншими формами власності. Забороняється відволікання майна споживчих...


Статья 11. Основи господарської діяльності 

1. Споживчі товариства та їх спілки самостійно розробляють програми економічного і соціального розвитку, розглядають і затверджують їх на загальних зборах (зборах уповноважених), конференціях,...


Статья 12. Доходи і ціноутворення 

1. Доходи споживчих товариств та їх спілок формуються за рахунок коштів, одержуваних в результаті господарської діяльності, продажу цінних паперів та інших надходжень. 

Після...


Статья 13. Розрахунки і кредити 

1. Споживчі товариства, спілки та їх підприємства мають право відкривати на свій вибір у будь-якій установі банку поточні та вкладні (депозитні) рахунки, вільно розпоряджатися коштами, що є на...


Статья 14. Соціальна підтримка членів і працівників споживчої кооперації 

1. Споживчі товариства та їх спілки сприяють забезпеченню зайнятості населення шляхом створення робочих місць, розширення мережі підприємств, застосування гнучкого режиму праці, організації...


Статья 15. Облік, звітність, контроль 

1. Споживчі товариства та їх спілки ведуть облік результатів своєї діяльності, складають статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством, і несуть...


Статья 16. Міжнародні зв'язки споживчої кооперації 

1. Виходячи з делегованих споживчими товариствами повноважень Центральна спілка споживчих товариств України представляє інтереси споживчої кооперації в Міжнародному кооперативному альянсі та...


Статья 17. Гарантії прав споживчої кооперації 

1. Держава гарантує додержання прав і законних інтересів споживчої кооперації та її членів. 

2. Організації та підприємства споживчої кооперації взаємодіють з органами виконавчої...


Статья 18. Реорганізація та ліквідація споживчого товариства, спілки 

1. Реорганізація та ліквідація споживчого товариства провадиться за рішенням загальних зборів його членів або за рішенням суду, а в разі банкрутства - за рішенням господарського суду. ( Абзац...